Ladataan…

Uusi tilasto AMK-tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä

Savonia-ammattikorkeakoulussa suoritettiin vuosina 2017–2021 noin 5 700 ammattikorkeakoulututkintoa. Tutkinnon suorittaneista oli työllisiä vuoden 2021 lopussa 78,8 %. Koko maassa työllisten osuus valmistuneista jäi hieman matalammaksi 75,9 %:iin. Edelliseen seurantajaksoon (2016–2020) verrattuna työllisten osuus oli noussut Savoniassa ja koko maassa 1,9 prosenttiyksikköä. Työttömien osuus Savoniassa tutkinnon suorittaneista oli kuluvalla seurantakaudella 4,1 % ja koko maassa 4,8 %. Työttömien osuus laski Savoniasta valmistuneilla ja koko maassa 3,0 prosenttiyksikköä.

Oppilaitoksittain tarkasteltuna korkeimmat työllisten osuudet olivat Poliisiammattikorkeakoululla (90,8 %) ja Diakonia-ammattikorkeakoululla (81,7 %). Jaetulla kolmannella sijalla olivat Savonia- ja Laurea-ammattikorkeakoulu (78,8 %). Samat oppilaitokset olivat kärjessä myös edellisellä seurantakaudella. Matalimmat työllisten osuudet olivat Yrkeshögskolan Arcadassa (68,9 %), Yrkeshögskolan Noviassa (71,5 %) ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa (71,8 %).

Työllisyyskehitys koulutusaloittain – Savoniasta valmistuneiden työllisyys parantunut lähes kaikilla koulutusaloilla

Korkein työllisten osuus oli Savoniassa terveys- ja hyvinvointialoilta valmistuneilla, joista 83,4 % oli työllisiä. Vastaavasti työttömien osuus oli Savonian pienin, 2,1 %. Koko maan tasolla terveys- ja hyvinvointialoilta valmistuneiden työllisten osuus jäi hieman matalammaksi (81,9 %). Työttömien osuus oli lähes samalla tasolla kuin Savoniasta valmistuneilla (2,7 %). Työllisyys laski Savoniasta valmistuneilla 1,6 prosenttiyksikköä, kun koko maassa se nousi 0,7 prosenttiyksikköä. Työttömien osuus laski sekä Savoniassa että koko maassa valmistuneiden osalta reilulla yhdellä prosenttiyksiköllä.

Matalin työllisten osuus oli Savoniassa kasvatusaloilta valmistuneilla, 67,3 %. Nousua edelliseen tarkastelujaksoon verrattuna on tullut 15,1 prosenttiyksikköä. Työttömien osuus pienentyi neljä prosenttiyksikköä, mutta oli silti koulutusaloista korkein, 11,7 %. Koko maassa kasvatusaloilta valmistuneiden työllisyys oli 57,6 % ja työttömyys 9,5 %. Koko maassa työllisyys parani 4,7 ja työttömyys väheni 5,2 prosenttiyksikköä.

Humanistisilta ja taidealoilta valmistuneista työllisiä oli Savoniassa 74,0 % ja koko maassa 63,2 %. Työttömien osuus valmistuneista oli koulutusalojen toiseksi korkein Savoniassa (10,3 %) ja korkein koko maassa (14,4 %). Savoniasta valmistuneiden työllisyys parani edelliseen seurantakauteen verrattuna 8,5 prosenttiyksikköä ja työttömien osuus väheni 5,7 prosenttiyksikköä. Koko maassa valmistuneiden työllisyys nousi 4,9 ja työttömyys väheni 3,6 prosenttiyksikköä.

Savoniasta kaupan ja hallinnon alalta valmistuneiden työllistymisaste (73,5 %) oli kaksi prosenttiyksikköä korkeampi kuin koko maassa. Savoniasta valmistuneista työttömiä oli 4,1 % ja koko maassa 4,8 %. Savoniasta valmistuneiden työllisyysaste parani edelliseen seurantakauteen verrattuna 3,6 prosenttiyksikköä ja työttömien osuus väheni 3,3 prosenttiyksikön verran. Koko maassa kaupan ja hallinnon alalta valmistuneiden työllisyys kasvoi ja työttömyys väheni kolme prosenttiyksikköä.

ICT-alalta valmistuneista työllisiä oli Savoniassa 79,3 % ja koko maassa 73,6 %. Savoniasta valmistuneiden työllisyys parani edelliseen seurantakauteen verrattuna reilulla viidellä prosenttiyksiköllä. Koko maan tasolla ICT-alalta valmistuneiden työllisyys parani noin kahden prosenttiyksikön verran. Työttömiä oli Savoniasta valmistuneista 4,9 % ja koko maassa 7,4 %. Työttömiä oli Savoniasta valmistuneista edelliseen seurantakauteen verrattuna 3,3 prosenttiyksikköä vähemmän. Koko maassa ICT-alalta valmistuneiden työttömyys väheni 2,4 prosenttiyksikköä.

Tekniikan alalta Savoniasta valmistuneista työllisiä oli 78,3 % ja koko maassa 77,0 %. Työttömiä Savoniasta valmistuneista oli 4,6 % ja koko maassa 4,3 %. Savoniassa ja koko maassa alan tutkinnon suorittaneiden työllisyys kasvoi ja työttömyys väheni noin neljä prosenttiyksikköä.

Maa- ja metsätalousaloilla työllisyys oli Savoniasta valmistuneilla samalla tasolla kuin koko maassa. Savoniasta valmistuneista työllisiä oli 71,5 %, kun koko maassa osuus oli 71,1 %. Edelliseen seurantajaksoon verrattuna työllisten määrä Savoniasta valmistuneista väheni 5,2 prosenttiyksikköä, kun koko maassa määrä pysyi ennallaan. Työttömiä oli Savoniasta valmistuneista 5,8 % ja koko maassa 8,2 %. Edelliseen seurantajaksoon verrattuna työttömien määrä pysyi Savoniassa samana ja koko maassa työttömyys väheni 2,5 prosenttiyksiköllä.

Palvelualoilta valmistuneista työllisiä oli Savoniassa 75,4 % ja työttömiä 4,6 %. Edelliseen seurantakauteen verrattuna Savoniasta valmistuneiden työllisyys parani reilulla prosenttiyksiköllä ja työttömyys laski 3,9 prosenttiyksikköä. Koko maassa työllisiä oli valmistuneista 71,8 % ja työttömiä 5,7 %. Koko maan tasolla palvelualoilta valmistuneiden työllisyys kasvoi 4,8 prosenttiyksikköä ja työttömyys pieneni noin seitsemän prosenttiyksikköä. Tarkempia tietoja (mm. tutkintotasoinen tarkastelu) AMK-tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä löytyy tästä.
Lisää tilastotietoa AMK-koulutuksesta löytyy täältä.

Takaisin edelliselle sivulle