Ladataan…

Matkailu Pohjois-Savossa

Lapinlahti-smart

 

Matkailu Pohjois-Savossa

Pohjois-Savosta löytyy paljon erilaisia luonto-, tapahtuma-, kulttuuri- ja ruokailumatkailukohteita. Kaikki vuodenajat ovat vahvasti matkailijan koettavissa ja kiinnostava sisältö houkuttelee yöpymään ja viipymään. Maakuntaamme matkailijat ovat pääasiassa kotimaanmatkailijoita ja kasvua haetaankin kansainvälisen matkailun lisääntymisestä. Kestävä matkailu ja digitalisaatio ovat älykkäämmän matkailuekosysteemin keskiössä.

 

Toimialan näkymät

Pohjois-Savossa matkailutoimialalla on vireillä ennätysmäiset investoinnit. Yksi maakunnan merkittävistä alueista matkailun kehittämisen näkökulmasta on Tahkon alue, jonne on luvassa lisä- ja täydennysrakentamista. Osuuskauppa PeeÄssä investoi 28 miljoonaa Pohjois-Savon matkailun kehitykseen panostamalla Kuopiossa, Iisalmessa ja Tahkolla sijaitsevien hotelliensa kehitykseen. Isoimmat 17 miljoonan euron uudistustyöt tehdään Break Sokos Hotel Tahkolla. Tahkon hotellin uudistustyöt alkoivat alkuvuodesta 2023 ja niiden on tarkoitus valmistua vuoden 2024 aikana. Iisalmen Original Sokos Hotel Koljonvirta uudistettiin kesällä 2023. Tahkolle sijoittuva Panorama Resort, joka avataan marraskuussa 2023, tulee sisältämään ravintolan, maisemahotellin ja metsäkylpylän. Kuopion satamaan avautui järvimatkailukeskus, Joroisiin ylellinen lomakylä ja Tervon Koskisydämessä rakennettiin uusia maisemasviittejä kesällä 2023. Kuopion Bellanrantaan rakennetaan loppuvuodesta 2023 yhdeksäntoista korkeatasoista puurakenteista rantasviittiä. Rantasviittien ympäröimä alue maisemoidaan taidepuistoksi. Lisäksi Saanan viereen sijoittuva kuusikerroksinen hotelli on suunnitelmissa toteuttaa lähivuosina (ks. Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2023 (valtioneuvosto.fi))

 

Työmarkkinanäkymät

Majoitus, ravitsemis-, ja matkailupalvelut toimiala on koronan jälkeen kokenut työvoimapulaa niin Pohjois-Savossa kuin myös valtakunnallisesti. Pohjois-Savossa majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut toimialalla on jo useamman vuoden ajan ollut vireillä ennätysmäiset investoinnit. Pohjois-Savoon on perustettu maakunnallinen matkailunedistämisorganisaatio, jonka tehtävänä on Pohjois-Savon kansainvälisen matkailun kasvattaminen. Pohjois-Savossa odotetaan erityisesti kansainvälisen matkailun lisääntymistä lähivuosien aikana, jonka takia osaajille on tarvetta. Toimialalla kaivataan osaamista laajasti. Kysyntää on erityisesti ala-carte kokeista, suurtaloustyöntekijöistä ja tarjoilijoista. Majoituksien yhteydessä myös siivous- ja puhtaanapito-osaajille on paljon kysyntää. Erityisesti suurtaloustyöntekijöiden osalta kaivataan moniosaamista eli monipuolisten taitojen hallitsemista ja kykyä vaihdella tehtävästä toiseen. Ravitsemisalalla osaamisessa korostuu allergioiden ja erityisruokavalioiden tunteminen niin ruuanlaiton kuin myös asiakaspalvelun yhteydessä. Matkailuinvestointien myötä tarve asiakaspalvelijoille, matkaoppaille sekä elämys- ja ohjelmapalveluiden tuottajille tulee lisääntymään. Myynti- ja markkinointitaidot korostuvat erityisesti matkailupalveluiden yhteydessä. Toimialalla tarvitaan kielitaitoa (suomi tai englanti) kommunikoidakseen kollegoiden kanssa sekä asiakaspalvelutilanteissa. Englanninkielen merkitys tulee korostumaan kansainvälisen matkailun lisääntyessä (ks. Työvoimabarometri (tyovoimabarometri.fi)).

Työvoiman ennakoitu tarjonta (tulossa)
Työvoiman ennakoitu kysyntä (tulossa)

Syksyllä 2023 haastateltiin alan suurimpia pohjois-savolaisia työnantajia ja muutamia keskeisiä TKI-toimijoita keskipitkän aikavälin muutostekijöihin, osaamistarpeisiin sekä vihreän siirtymän mahdollisuuksiin liittyen. Alla yhteenveto tuloksista. Tulokset on pyritty järjestämään merkitävimmästä lähtien. Haastateltavia oli yhteensä 11, joista seitsemän edusti yrityksiä. Yritysten ja haastateltavien liiketoimintayksiköiden yhteenlaskettu liikevaihto viimeisimpien tilinpäätöstietojen ja arvioiden mukaan oli noin 15 milj. euroa ja ne työllistivät kokoaikaisesti Pohjois-Savossa noin 127 henkilöä.

Merkittävimmät muutostekijät vuonna 2029-2034
Keskeisimmät osaamistarpeet vuonna 2029-2034
 • Digitalisaation merkitys palvelujen myynnissä

  Matkailukohteiden digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kollektiivinen kehittäminen. Digitaalisuuden merkitys asiakaskokemuksessa kasvaa. Uusien taitojen kehittäminen pienyrittäjille on haaste, jota ei voida ratkaista vain palkkaamalla lisää työntekijöitä.

 • Kuluttajakäyttäytymisen muutokset

  Ostopäätöksen tekeminen jätetään entistä myöhemmälle. Asiakkaat toivovat luontoelämyksiä ja autenttisia kokemuksia. Moni haastateltavista uskoo, että ympäristön uudistaminen tulee osaksi matkailukokemusta. Asiakkaiden vaatimustaso matkailun osalta tulee kasvamaan.

 • Työvoiman saatavuus ja alan houkuttelevuus

  Pandemia vaikutti alan työvoiman saatavuuteen. Matkailuala kilpailee osaavasta työvoimasta Pohjois-Savossa myös muiden toimialojen kanssa. Kansainvälisen työvoiman merkitys tulee kasvamaan alalla.

 • Saavutettavuus, alueen houkuttelevuus ja kansainvälinen matkailu

  Ihmiset haluavat päästä paikan päälle nopeasti, helposti ja vastuullisesti. Kasvu edellyttää kuitenkin menestymistä myös kansainvälisillä markkinoilla. Millä tavoin erottaudutaan esimerkiksi Lapin matkailusta, mutta ollaan edelleen kiinnostavia ulkomaalaisille toimijoille?

 • Innovaatio ja sopeutumiskyky

  Miten suhtautuminen kansainvälisiin työntekijöihin kehittyy alueella ja siihen liittyvät kysymykset kielitaidon osalta. Samalla poikkeustilanteet ja muuttuva maailma pakottavat innovatiivisuuteen ja kehittämään liiketoimintamalleja asiakkaan muuttuvia tarpeita vastaaviksi.

 • Kestävä kehitys

  Asiakkaita kiinnostaa entistä enemmän matkakohde ympäristönäkökulmasta. Vaikuttaa myös toimijoiden kiinteistöihin, kierrättämiseen ja veden säästämiseen liittyviin päätöksiin. Tämä liittyy vahvasti myös saavutettavuuteen, koska matkailua ei voi viedä asiakkaan luokse.

 • Yhteistyö ja verkostoituminen

  Oppilaitos-yritys yhteistyön kehittäminen. Kilpailu alalla muuttuu alueiden ja verkostojen väliseksi, jossa keskeisempää on verkoston tai matkailukohteen kuin yksittäisen yrityksen menestyminen. Tämä vaikuttaa myös alan yritysten syntymiseen ja ihmisten haluun jäädä alueelle.

 • Kriisien vaikutus

  Erilaisten kriisien, kuten pandemian ja taantuman, vaikutukset näkyvät ensimmäisenä matkailu- ja ravintola-alalla.

 • Sääilmiöiden vaikutus

  Voivat tulevaisuudessa toimia jopa alueen vetovoimatekijänä.

 • Digitaidot

  Korostetaan digitaalisten taitojen tarvetta matkailualan eri osa-alueilla. Tämä sisältää digitaalisen markkinoinnin, sosiaalisen median ja uusien teknologioiden, kuten tekoälyn ja robotiikan, hallinnan.

 • Ravintolaosaaminen

  Korostetaan à la carte -palvelun ja yleisen ravintolapalvelun taitoja. Gastronomisia taitoja ja kykyä innovoida keittiössä pidetään tärkeänä.

 • Sosiaaliset- ja asiakaspalvelutaidot

  Korostetaan vahvojen sosiaalisten taitojen tärkeyttä. Kykyä luoda positiivisia asiakaskokemuksia, erityisesti pandemian jälkeen. Tähän sisältyy vastaanottotyöskentely, asiakaspalvelupolkujen kehittäminen ja kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen parantaminen.

 • Vastuulliset liiketoimintakäytännöt

  Kestävän ja vastuullisen matkailun tietämys katsotaan tärkeäksi. Kestävyyden ymmärtäminen ja integroiminen liiketoimintakäytäntöihin, luontomatkailu sekä vastuullisuusraportointiin liittyvä osaaminen.

 • Kieli- ja kulttuuritaidot

  Kielitaito ja eri kulttuurien ymmärtäminen korostuvat erityisesti kansainvälisessä matkailussa. Maahanmuuttopolitiikalla nähdään myös olevan vaikutus tuleviin tarpeisiin.

 • Innovointi ja luovuus

  Luovan ajattelun ja innovoinnin taidot, erityisesti uusien teknologioiden ja markkinavaatimusten mukauttamisessa. Erilaisten ohjelmapalvelujen ja sisältöjen luominen myös kansainvälisille matkailijoille.

 • Myyntiosaaminen

  Myynnin sitomista uudenlaiseen digitaaliseen markkinointiin. Ammattitaitoinen yritys- ja ryhmäpalvelujen myyntiosaaminen.

 • Johtajuus- ja hallintataidot

  Painotetaan nuorten työntekijöiden johtajuustaitojen kehittämistä. Kyky johtaa ja hallita kokonaisuuksia jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä katsotaan ratkaisevaksi.

 • Kriisinhallinta ja sopeutumiskyky

  Kyky sopeutua nopeasti muutoksiin ja hallita kriisejä. Taito, joka on terävöittynyt pandemian aikana.

 • Moniosaaminen

  Kyky suoriutua erilaisista tehtävistä ja sopeutua eri rooleihin matkailualalla.

 • Tapahtuma-alan osaaminen

  Tapahtumamatkailuun ja -tuotantoon liittyvä osaaminen sekä siihen liittyvä tekninen tietämys, kuten ääni- ja valoteknologia sekä tapahtumarakentaminen.

 • Yrittäjyystaidot

  Tuoda nuorille yrittäjyys näkyväksi. Pienten yritysten ja yrittäjien liikkeenjohdon taidot matkailualalla katsotaan tärkeiksi.

Selkeimmät muutokset ammattiryhmien ja osaamistarpeiden suhteen vuonna 2029-2034
Vihreän siirtymän mahdollisuudet ja uhkatekijät Pohjois-Savossa
 • Tekoälyn käyttö kasvaa

  Tekoäly tulee sitoutumaan alan ydinosaamisiin sekä perinteisen ravintolan puolelle kasvavissa määrin. Vaikea on kuitenkin sanoa, miten se tulee käytännössä näkymään. Kyky ottaa teknologiaa käyttöön on myös tärkeää.

 • Moniosaaminen

  Tarve työntekijöille, jotka pystyvät suoriutumaan monista tehtävistä, kasvaa. Asiakkaan kohtaaminen muuttuu yksilöllisemmäksi, joka lisää moniosaamisen tarvetta.

 • Digitaaliset työkalut ja markkinointi

  Sosiaalisen median ja digitaalisen markkinoinnin merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Samalla tekoäly saattaa jopa vähentää markkinointiin liittyviä osaamistarpeita.

 • Vastuullisuusraportointi

  Vastuullisuuteen liittyvien asioiden seuranta ja omaksuminen tulevat kasvattamaan osaamisvaatimuksia.

 • Pohjois-Savon luonto ja vesistöt

  Luonto on erilainen kuin Lapissa. Alueella voidaan tarjota järvien ja ilmaston puolesta ainutlaatuinen matkailukokemus. Ekologinen ja ympäristöä uudistava matkailu nostaa päätään.

 • Ilmaston lämpeneminen ja kansainvälistyminen

  Ilmaston lämpeneminen esimerkiksi Euroopassa saattaa luoda mahdollisuuksia Pohjois-Savolle tulevaisuudessa. Pohjois-Savon matkailu on osa globaalia matkailumarkkinaa, joten pitää ymmärtää myös kansainvälistä kokonaiskuvaa.

 • Sähköinen matkustaminen ja liikkumisen hiilijalanjälki

  Pitää pystyä matkustamaan vastuullisesti Pohjois-Savon matkakohteeseen. Esimerkiksi Tahko on kuitenkin lähempänä Etelä-Suomea kuin Lappi. Lisäksi pitää pystyä liikkumaan myös matkakohteessa vastuullisesti.

 • Syrjäinen sijainti ja vastuullinen liikkuminen

  Vastuullista matkailua tukeva infrastruktuuri ei pysy kehityksen mukana. Liikkuminen alueen matkailukohteisiin koetaan vastuuttomaksi vaihtoehdoksi pitkien etäisyyksien takia. Koskee erityisesti kansainvälisiä matkailijoita.

 • Alue ei kykene profiloitumaan menestyksekkäästi

  Asiakkaat tulevat entistä vaativimmiksi, eikä pystytä tarjoamaan riittävää matkailukokemusta. Alueelta puuttuu selkeä identiteetti. Puhutaan vain luonnosta ja puhtaudesta, mutta ei alueesta. Tähän liittyy vahvasti alueen viestintä ja markkinointi.