Ladataan…

Aluerakenne ja ympäristö

previous arrow
next arrow
Slider

Pohjois-Savon ympäristöstä

Pohjois-Savon maakunnan pinta-alasta lähes 18 % on vettä. Rantaviivaa on noin 16 000 km. Pohjois-Savon järvien ja jokien tila on pääsääntöisesti hyvä. Suurimmat haasteet ovat Iisalmen reitillä, jossa on sovitettava yhteen maatalouden toiminta ja kustannustehokkaat vesiensuojelutoimet. Pohjois-Savo on metsäinen maakunta: metsätalousmaata on 83 % maa-alasta.

Valtakunnalliset luonnonsuojeluohjelmat on Pohjois-Savossa käytännössä toteutettu ja uudet perustettavat suojelualueet ovat pääosin vapaaehtoisen METSO-ohjelman kohteita ja kaavojen suojelualuevarauksia. Luonnon monimuotoisuutta voidaan turvata myös Metsätalouden ympäristötuella sekä luonnonhoitohankkeilla. Pohjois-Savossa oli vuoden 2015 loppuun mennessä perustettuja luonnonsuojelualueita yhteensä noin 26 300 hehtaaria. Pohjois-Savossa on kuusi valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

Pohjois-Savossa puolet energian kokonaiskulutuksesta katetaan uusiutuvalla energialla ja tästä kolme neljännestä saadaan puupolttoaineista. Typen oksidien päästöt ovat Pohjois-Savossa vähentyneet lähes 40% ja rikkidioksidipäästöt alle puoleen 2000-vaihteen tasosta. Fossiilisten polttoaineiden käytön vähenemisellä on ollut suuri merkitys. Kaatopaikoille loppusijoitettava jäte on Pohjois-Savossa vähentynyt kymmenessä vuodessa yli 90 % (2016). Pääosa vastaanotetusta jätteestä käytetään energiana (63%) kun osuus kymmenen vuotta aikaisemmin oli 3%.

Pohjois-Savossa asuntorakentaminen oli huipussaan ennen 1990-luvun lamaa. Vuonna 1990 asuntotuotanto oli noin 3 400 kpl vuodessa, kun se vuonna 1996 oli vain noin 700. Sen jälkeen asuntotuotanto on vaihdellut, ollen keskimäärin noin 1 000 asuntoa vuodessa. Rakentaminen on ollut yksi Pohjois-Savon positiivisista vetureista teknologiateollisuuden ohella ja tämä on heijastunut mm. lisääntyneeseen alan työllisyyteen ja uusiin työpaikka-avauksiin.