Ladataan…

Koulutus ja osaaminen

Slider

Koulutus Pohjois-Savossa

Väestön koulutusrakenne on noussut kuluneiden vuosien aikana. Tähän on vaikuttanut omalta osaltaan väestön ikääntyminen. Pohjois-Savossa tutkinnon suorittaneiden yli 15-vuotiaiden osuus on noin prosenttiyksikön korkeampi kuin koko maassa. Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on reilut neljä prosenttiyksikköä korkeampi ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus vajaat neljä prosenttiyksikköä alhaisempi kuin koko maassa. Ilman tutkintoa olevien osuus on hieman pienempi kuin koko maassa.

15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen mukaan maakunnittain ja kunnittain 2021 (3.11.2022 xlsx)

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat 2010–2020 Pohjois-Savossa kunnittain (3.5.2022 xlsx)

Koulutuksen keskeyttäneet maakunnittain lukuvuonna 2019/2020 (4.5.2022 xlsx)

Maakunnan oppilaitoksia

Pohjois-Savossa on laaja oppilaitosverkosto. Kaikki oppilaitostyypit huomioiden oppilaitoksia on 156, joista reilu 2/3 on peruskouluja. Lukiokoulutusta on tarjolla 16 kunnassa. Maakunnassa on lisäksi 10 kansalaisopistoa.

Pohjois-Savon oppilaitokset kunnittain vuonna 2021 (22.2.2022, xlsx)