Ladataan…

Elintarvikkeiden kehittämisen kärkiala Pohjois-Savossa

foresavo_header_ajankohtaista

 

Elintarvikkeiden kehittämisen kärkiala Pohjois-Savossa

Pohjois-Savon Agri-Food-klusteri saattaa yhteen alueen yritykset, oppilaitokset, tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot sekä julkiset toimijat. Osana eurooppalaista klusteriverkostoa Agri-Food vaikuttaa koko toimialan kehittämiseen ja rahoitukseen. Klusteri pyrkii edistämään alueiden välistä yhteistyötä.

Toimialan näkymät

Maataloudessa viljasatoarvio on noin viidenneksen pienempi kuin viime vuoden viljasato. Erityisesti ohrasato on pienentynyt. Lannoitteet ovat halventuneet alkuvuodesta merkittävästi, mikä on alentanut kustannuksia, mutta nyt hinnat ovat taas nousussa. Markkinamarginaalien kehitys on tullut viiveellä ja viive on syönyt maatilojen kassavaroja. Nyt markkinamarginaalit ovat hyvällä tasolla. Korkojen nousua niissä ei kuitenkaan huomioida. Maatalouden pitkään jatkunut heikko kannattavuus näkyy maatilojen taseissa ja maksuvalmiudessa. Maatilojen investointikynnys on korkea nykyisellä korkotasolla. Yhteensä maatalouden investointiavustusta on kuluneen vuoden aikana myönnetty 84 hankkeelle yhteensä 2,33 miljoonaa euroa. Päätökset saaneissa hankkeissa korostuvat erityisesti energiainvestoinnit, eläinten hyvinvointiin panostaminen sekä ympäristön tilaa parantavat investoinnit. (Ks. Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2023 (valtioneuvosto.fi)).

Työmarkkinanäkymät

Elintarvikkeiden jalostamisen ja tuottamisen osalta työvoimalle on ollut reilusti kysyntää edellisen parin vuoden aikana. Vuonna 2023 työvoiman kysyntä hiipui yleisesti hieman vuosiin 2022 ja 2021 verrattuna ja niin kävi myös elintarvikkeiden jalostamisen ja tuottamisen työvoiman kysynnälle. Työvoimabarometrin perusteella luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö toimialalla on kohtalaista työvoiman ylitarjontaa. Kyseiseltä toimialalta ei ole Pohjois-Savon osalta kuitenkaan laadittu toimialakohtaista ennakkoarviota vuonna 2023. Ammattinimikekohtaisesti tarkasteltuna suurin kysyntä on ollut elintarviketeollisuuden prosessityöntekijöistä, joista on Pohjois-Savossa lievää työvoimapulaa. Elintarvikkeiden jalostamisen ja tuottamisen osalta lähitulevaisuuden näkymä on, että työvoiman kysyntä tulee hieman kasvamaan. Elintarviketeollisuudessa osaamistarpeina korostuu ammatillisen perusosaamisen lisäksi automaatio-osaaminen, tuotekehitys ja TKI-osaaminen.

Maatalouden ja alkutuotannon osalta puolestaan työvoimalle on kysyntää erityisesti kausityön osalta. Työvoimatarve kuitenkin vaihtelee tuotantosuunnan mukaan. Kausityövoimalle on eritysesti tarvetta marjanviljelyssä ja maatalouslomittamisessa. Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät ovat työvoiman saatavuus ja kohtaanto raportin mukaan kohtaanto-ongelma ammatti. Työvoimapulaa on erityisesti kesäisin. Toimialan ammattitaitovaatimukset ovat kasvaneet tilojen uuden konekannan myötä. Keskeisinä osaamistarpeina ovat laitteiden käyttöön liittyvä teknologisen osaamisen ja digiosaamisen lisäksi perus kädentaidot, yrittäjyysosaaminen sekä itsenäinen työote.

Työvoiman ennakoitu tarjonta (tulossa)
Työvoiman ennakoitu kysyntä (tulossa)

Syksyllä 2023 haastateltiin alan suurimpia pohjois-savolaisia työnantajia ja muutamia keskeisiä TKI-toimijoita keskipitkän aikavälin muutostekijöihin, osaamistarpeisiin sekä vihreän siirtymän mahdollisuuksiin liittyen. Alla yhteenveto tuloksista. Tulokset on pyritty järjestämään merkitävimmästä lähtien. Haastateltavia oli yhteensä X, joista Y edusti yrityksiä. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto viimeisimpien tilinpäätöstietojen mukaan oli noin Z mrd. euroa ja ne työllistivät Suomessa noin W henkilöä.

Merkittävimmät muutostekijät vuonna 2029-2034
Keskeisimmät osaamistarpeet vuonna 2029-2034
Selkeimmät muutokset ammattiryhmien ja osaamistarpeiden suhteen vuonna 2029-2034
Vihreän siirtymän mahdollisuudet ja uhkatekijät Pohjois-Savossa