Ladataan…

Väestö- ja työpaikkatavoitteet

innovaatiokarjet

Maakuntaohjelman väestö- ja työpaikkatavoitteet seuduittain

Väestötekijät

Ylä-Savon seutukunta 2020 2025 2030 2035 2040
Muuttoero/v/ed. jaksolla -236 -86 0 41 77
Maassamuuttoero/v/ed. jaksolla -311 -286 -200 -159 -123
Nettosiirtolaisuus/v/ed. jaksolla 75 200 200 200 200
Syntyneet-kuolleet/v (keskim./v. ed jaksolla) -392 -294 -319 -327 -351
Työvoima (henkeä) 19 971 18 159 17 303 16 882 16 568
Työpaikat 17 301 16 818 16 485 16 230 16 014
Nettopendelöinti -113 0 100 150 150
Työttömyysaste (%) 12,8 7,4 5,3 4,7 4,3
Väestö 31.12. (henkeä) 45 699 43 737 42 141 40 711 39 343
0–14-vuotiaat 6 647 5 852 5 216 5 037 4 948
15–64-vuotiaat 25 914 23 841 22 518 21 467 21 041
Yli 65-vuotiaat 13 138 14 044 14 406 14 206 13 354
Kuopion seutukunta 2020 2025 2030 2035 2040
Muuttoero/v/ed. jaksolla 780 812 797 736 710
Maassamuuttoero/v/ed. jaksolla 440 412 377 306 280
Nettosiirtolaisuus/v/ed. jaksolla 340 400 420 430 430
Syntyneet-kuolleet/v (keskim./v. ed jaksolla) -24 -116 -183 -254 -336
Työvoima (henkeä) 67 718 68 367 70 111 72 529 74 812
Työpaikat 62 159 63 240 65 450 68 440 71 000
Nettopendelöinti 0 -250 -400 -500 -700
Työttömyysaste (%) 8,2 7,1 6,1 4,9 4,2
Väestö 31.12. (henkeä) 141 461 144 646 147 719 150 127 152 000
0–14-vuotiaat 21 499 20 682 19 468 19 493 19 759
15–64-vuotiaat 89 330 89 976 91 377 92 317 94 187
Yli 65-vuotiaat 30 632 33 988 36 874 38 317 38 053
Koillis-Savon seutukunta 2020 2025 2030 2035 2040
Muuttoero/v/ed. jaksolla -54 -8 16 29 43
Maassamuuttoero/v/ed. jaksolla -56 -28 -4 9 23
Nettosiirtolaisuus/v/ed. jaksolla 2 20 20 20 20
Syntyneet-kuolleet/v (keskim./v. ed jaksolla) -117 -103 -104 -101 -100
Työvoima (henkeä) 2 445 2 105 1 892 1 782 1 729
Työpaikat 1 806 1 720 1 609 1 529 1 505
Nettopendelöinti -300 -250 -200 -180 -150
Työttömyysaste (%) 13,9 6,4 4,4 4,1 4,3
Väestö 31.12. (henkeä) 6 801 6 356 5 915 5 554 5 266
0–14-vuotiaat 713 598 502 467 449
15–64-vuotiaat 3 586 3 114 2 763 2 535 2 456
Yli 65-vuotiaat 2 502 2 644 2 650 2 552 2 361
Sisä-Savon seutukunta 2020 2025 2030 2035 2040
Muuttoero/v/ed. jaksolla -102 14 45 71 102
Maassamuuttoero/v/ed. jaksolla -116 -21 5 11 22
Nettosiirtolaisuus/v/ed. jaksolla 14 35 40 60 80
Syntyneet-kuolleet/v (keskim./v. ed jaksolla) -275 -249 -252 -254 -263
Työvoima (henkeä) 7 614 6 851 6 321 6 007 5 803
Työpaikat 6 443 6 287 6 110 5 979 5 924
Nettopendelöinti -500 -300 0 200 400
Työttömyysaste (%) 8,8 3,9 3,3 3,8 4,8
Väestö 31.12. (henkeä) 19 935 18 946 17 912 16 994 16 192
0–14-vuotiaat 2 412 2 090 1 770 1 621 1 556
15–64-vuotiaat 10 287 9 380 8 576 7 978 7 678
Yli 65-vuotiaat 7 236 7 476 7 566 7 395 6 958
Varkauden seutukunta 2020 2025 2030 2035 2040
Muuttoero/v/ed. jaksolla -20 0 21 74 135
Maassamuuttoero/v/ed. jaksolla -99 -70 -79 -56 -15
Nettosiirtolaisuus/v/ed. jaksolla 79 70 100 130 150
Syntyneet-kuolleet/v (keskim./v. ed jaksolla) -298 -289 -310 -326 -345
Työvoima (henkeä) 14 304 12 975 12 073 11 549 11 285
Työpaikat 12 318 12 113 11 718 11 248 11 043
Nettopendelöinti -150 0 150 200 250
Työttömyysaste (%) 12,8 6,6 4,2 4,3 4,4
Väestö 31.12. (henkeä) 34 369 32 953 31 510 30 249 29 199
0–14-vuotiaat 4 314 3 678 3 256 3 105 3 005
15–64-vuotiaat 19 212 17 614 16 140 15 178 14 814
Yli 65-vuotiaat 10 843 11 661 12 114 11 967 11 380
Pohjois-Savon maakunta (seudut yhteensä) 2020 2025 2030 2035 2040
Muuttoero/v/ed. jaksolla 368 731 879 950 1 067
Maassamuuttoero/v/ed. jaksolla -142 6 99 110 187
Nettosiirtolaisuus/v/ed. jaksolla 510 725 780 840 880
Syntyneet-kuolleet/v (keskim./v. ed jaksolla) -1 106 -1 051 -1 168 -1 263 -1 394
Työvoima (henkeä) 112 051 108 457 107 701 108 748 110 196
Työpaikat 100 026 100 178 101 372 103 427 105 486
Nettopendelöinti -1 063 -800 -350 -130 -50
Työttömyysaste (%) 9,8 6,9 5,6 4,8 4,2
Väestö 31.12. (henkeä) 248 265 246 638 245 196 243 635 242 000
0–14-vuotiaat 35 585 32 900 30 212 29 723 29 718
15–64-vuotiaat 148 329 143 925 141 375 139 474 140 176
Yli 65-vuotiaat 64 351 69 813 73 610 74 438 72 106

Työpaikat

Pohjois-Savon maakunta (seudut yhteensä) 2020 2025 2030 2035 2040
Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö 7 107 6 739 6 549 6 371 6 316
Prosessiteollisuus ja -tuotanto 5 268 5 299 5 745 6 005 6 290
Teknologiateollisuus 5 965 6 182 6 321 6 520 6 720
Rakennettu ympäristö 8 412 8 153 7 850 7 777 7 714
Tukku- ja vähittäiskauppa;
moottoriajoneuvojen korjaus
10 127 10 085 9 536 9 219 9 047
Liikenne ja logistiikka 4 935 4 928 5 044 5 086 5 105
Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut 3 436 3 321 3 430 3 630 3 730
Informaatio, viestintä ja ohjelmistot 2 132 2 420 2 618 2 905 3 244
Liiketoiminta, ammatillinen, tieteellinen ja
tekninen toiminta sekä kiinteistöalan toiminta
14 351 14 397 14 546 14 806 15 408
Julkinen hallinto 4 395 4 325 4 311 4 252 4 193
Koulutus 7 432 7 237 7 110 6 990 6 925
Sosiaali- ja terveysala 21 339 21 906 23 116 24 686 25 566
Taiteet, viihde, muu palvelutoiminta
ja kotitalouspalvelut
5 127 5 185 5 195 5 180 5 226
Työpaikat yhteensä 100 026 100 178 101 372 103 427 105 486
Ylä-Savon seutukunta 2020 2025 2030 2035 2040
Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö 2 654 2 465 2 350 2 235 2 120
Prosessiteollisuus ja -tuotanto 854 816 790 770 750
Teknologiateollisuus 2 166 2 250 2 300 2 400 2 500
Rakennettu ympäristö 1 131 1 104 1 080 1 050 1 030
Tukku- ja vähittäiskauppa;
moottoriajoneuvojen korjaus
1 686 1 635 1 586 1 539 1 492
Liikenne ja logistiikka 936 908 881 855 855
Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut 516 501 500 500 500
Informaatio, viestintä ja ohjelmistot 136 138 136 134 133
Liiketoiminta, ammatillinen, tieteellinen ja
tekninen toiminta sekä kiinteistöalan toiminta
1 549 1 520 1 465 1 410 1 378
Julkinen hallinto 676 655 636 617 598
Koulutus 1 071 1 000 950 925 895
Sosiaali- ja terveysala 3 099 3 006 2 996 2 986 2 956
Taiteet, viihde, muu palvelutoiminta
ja kotitalouspalvelut
826 820 815 810 806
Työpaikat yhteensä 17 301 16 818 16 485 16 230 16 014
Kuopion seutukunta 2020 2025 2030 2035 2040
Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö 2 263 2 180 2 200 2 250 2 370
Prosessiteollisuus ja -tuotanto 2 518 2 650 3 200 3 550 3 850
Teknologiateollisuus 1 492 1 600 1 700 1 800 1 900
Rakennettu ympäristö 5 770 5 600 5 400 5 400 5 400
Tukku- ja vähittäiskauppa;
moottoriajoneuvojen korjaus
6 596 6 700 6 400 6 300 6 250
Liikenne ja logistiikka 3 000 3 050 3 200 3 300 3 350
Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut 2 300 2 200 2 300 2 500 2 600
Informaatio, viestintä ja ohjelmistot 1 872 2 160 2 350 2 640 2 980
Liiketoiminta, ammatillinen, tieteellinen ja
tekninen toiminta sekä kiinteistöalan toiminta
10 700 10 800 11 050 11 400 12 050
Julkinen hallinto 3 132 3 100 3 150 3 150 3 150
Koulutus 5 196 5 100 5 050 5 000 5 000
Sosiaali- ja terveysala 14 000 14 700 16 000 17 700 18 600
Taiteet, viihde, muu palvelutoiminta
ja kotitalouspalvelut
3 320 3 400 3 450 3 450 3 500
Työpaikat yhteensä 62 159 63 240 65 450 68 440 71 000
Koillis-Savon seutukunta 2020 2025 2030 2035 2040
Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö 283 242 221 200 190
Prosessiteollisuus ja -tuotanto 96 89 80 80 80
Teknologiateollisuus 120 120 120 120 120
Rakennettu ympäristö 148 137 127 116 108
Tukku- ja vähittäiskauppa;
moottoriajoneuvojen korjaus
110 110 80 70 55
Liikenne ja logistiikka 98 90 83 76 70
Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut 70 70 80 80 80
Informaatio, viestintä ja ohjelmistot 8 7 7 6 6
Liiketoiminta, ammatillinen, tieteellinen ja
tekninen toiminta sekä kiinteistöalan toiminta
119 117 97 86 81
Julkinen hallinto 70 65 55 50 45
Koulutus 95 87 80 75 70
Sosiaali- ja terveysala 500 510 520 520 550
Taiteet, viihde, muu palvelutoiminta
ja kotitalouspalvelut
90 75 60 50 50
Työpaikat yhteensä 1 806 1 720 1 609 1 529 1 505
Sisä-Savon seutukunta 2020 2025 2030 2035 2040
Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö 1 227 1 187 1 158 1 096 1 096
Prosessiteollisuus ja -tuotanto 649 644 650 655 660
Teknologiateollisuus 204 212 201 200 200
Rakennettu ympäristö 377 374 356 348 338
Tukku- ja vähittäiskauppa;
moottoriajoneuvojen korjaus
535 490 470 460 450
Liikenne ja logistiikka 301 280 280 280 280
Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut 200 200 200 200 200
Informaatio, viestintä ja ohjelmistot 27 25 25 25 25
Liiketoiminta, ammatillinen, tieteellinen ja
tekninen toiminta sekä kiinteistöalan toiminta
528 515 500 485 485
Julkinen hallinto 193 180 170 160 150
Koulutus 370 350 330 320 310
Sosiaali- ja terveysala 1 540 1 540 1 500 1 480 1 460
Taiteet, viihde, muu palvelutoiminta
ja kotitalouspalvelut
291 290 270 270 270
Työpaikat yhteensä 6 443 6 287 6 110 5 979 5 924
Varkauden seutukunta 2020 2025 2030 2035 2040
Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö 680 665 620 590 540
Prosessiteollisuus ja -tuotanto 1 150 1 100 1 025 950 950
Teknologiateollisuus 1 982 2 000 2 000 2 000 2 000
Rakennettu ympäristö 986 938 888 863 838
Tukku- ja vähittäiskauppa;
moottoriajoneuvojen korjaus
1 200 1 150 1 000 850 800
Liikenne ja logistiikka 600 600 600 575 550
Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut 350 350 350 350 350
Informaatio, viestintä ja ohjelmistot 90 90 100 100 100
Liiketoiminta, ammatillinen, tieteellinen ja
tekninen toiminta sekä kiinteistöalan toiminta
1 455 1 445 1 435 1 425 1 415
Julkinen hallinto 325 325 300 275 250
Koulutus 700 700 700 670 650
Sosiaali- ja terveysala 2 200 2 150 2 100 2 000 2 000
Taiteet, viihde, muu palvelutoiminta
ja kotitalouspalvelut
600 600 600 600 600
Työpaikat yhteensä 12 318 12 113 11 718 11 248 11 043