Ladataan…

Väestö- ja työpaikkatavoitteet

Slider

Väestötavoitteet

Pohjois-Savolle ja seuduille on valmisteltu kolme eritasoista väestötavoitetta vuoteen 2040.

Trendi kuvaa vuosien 2015–2017 väestökehityksen jatkumista vuoteen 2040. Vuosina 2010–2013 maakunnan väestömäärä kasvoi pitkään jatkuneen laskun jälkeen. Hidas väestökato alkoi taas 2014–2016. Trendin väestökehitykseen on tehty pieniä tasoa parantavia oletuksia: nettomuuton tasoa on vähän parannettu muuttajien määrän vähetessä ja alueilta ulos suuntautuva pendelöinti on nollattu, mikä parantaa vähän työvoiman tarjontaa. Nykyisen trendikehityksen jatkuminen johtaa maakunnassa maakunnan väestömäärän vähenemiseen 242 500 henkeen eli 5300 hengellä vuoden 2016 tasoon verrattuna. Vuotuinen väestön väheneminen olisi 0,2 %. Kielteisintä trendissä on työvoiman tarjonnan väheneminen lähes 15 000 hengellä, mikä johtaa työttömyyden laskiessakin työpaikkojen vähenemiseen. Kuopion seudun ulkopuolella työvoiman tarjonnan lasku on suuri, Kuopion seutu pärjäisi kohtalaisen hyvin myös trendikehityksellä. Pohjois-Savon nykyisessä väestötavoitteessa säilytetään väestömäärä ja keskimääräinen vuosimuutos on 0 %.

Nykyisessä väestötavoitteessa ikäryhmittäistä työvoimantarjontaa on nostettu keskimäärin 2,5 %-yksiköllä lähemmäs Uudenmaan nykyistä tasoa. Tämä tarpeellinen työvoimaosuuden nosto lisää työvoiman tarjontaa maakunnassa. Väestömäärän säilyttäminen nykyisellä tasolla vaatii muuttovoiton nostoa 3-4 kertaiseksi nykyisestä tasosta. Nettopendelöintiä ulospäin on pienennetty vähän ja työvoiman tarjontaa lisätty muuttovoiton ja työvoimaan osallistumisen lisäämisen kautta. Näiden tavoitteiden toteutuessa työvoiman tarjonta maakunnan tasolla laskee vain reilut 4000 henkeä ja työttömyyden laskiessa tilaa on yli 8000 työpaikan kasvulle.

Tavoite+ urassa maakunnan väestötavoitetta on nostettu nykyisestä tavoitteesta 20 000 henkilöllä vuoteen 2040. Keskimääräinen vuosikasvu maakunnassa olisi 0,4 % vuodessa. Työvoimaosuutta on nostettu 5 %-yksiköllä. Työvoimaosuus on nostettu Uudenmaan nykyiselle tasolle kaikilla muilla seuduilla paitsi Koillis-Savossa. Tämä laskee koko maakunnan keskimääräistä työvoimaosuutta alle Uudenmaan tason. Tavoite on erittäin vaativa saavuttaa, mutta tavoite on haluttu asettaa, koska seuduittain tarkasteltuna pula työvoimasta olisi nykyisellä tavoitetasolla tulossa Ylä-Savoon ja Varkauden seudulle ja hieman pienempänä Sisä-Savoon ja Koillis-Savoon. Kuopion seutu pärjäisi kaikissa vaihtoehdoissa, luonnollisesti nykyisellä ja tavoitetasolla paremmin kuin kehitystrendissä. Väestömäärää ja työvoiman tarjontaa on nostettu huomattavasti nykyisestä tasosta. Muuttovoiton tulee nousta noin 1700 henkeen vuodessa eli yli 7-kertaiseksi viime vuosien keskitasoon nähden. Työvoiman tarjontaa on lisätty myös korottamalla ikäryhmittäistä työvoimaosuutta keskimäärin 5 %-yksiköllä nykytasosta. Tavoitetasolla työvoiman tarjonta lisääntyisi yli 15 000 hengellä, minkä ansiosta työpaikkamäärällä on kasvutilaa noin 25 000 työpaikkaa. Tällä kasvulla voidaan tyydyttää myös Ylä-Savon, Varkauden seudun, Sisä-Savon ja Koillis-Savon työvoiman tarve.

Työpaikkatavoitteet

Toimialoittaiset työpaikkatavoitteiden tavoitevaihtoehdot eri väestön kasvun tasoille on määritelty ryhmityksellä, mitä Opetushallitus käyttää koulutustarpeen määrittelyssä. Työpaikkojen kasvussa on vaihtoehtojen välillä suuret erot. Tavoite+ tasolla kaikki alat lisäävät työllisyyttä. Investoiminen ja innovaatiotoiminta on aktiivista, teollinen tuotanto kasvaa, rakentaminen vilkasta, raaka-aineiden, tavaroiden ja ihmisten kuljettaminen kasvaa, lisääntyvä väestö tarvitsee koulutus ja kulttuuripalveluja, yksityisen ja julkisten palvelujen kysyntä lisääntyy. Nykyisessä kasvutavoitteessa kasvua on useimmilla toimialaryhmillä, mutta Tavoite+:aa hitaampi väestökasvu ei tarvitse yhtä paljon palveluja, liikennemäärä, rakentaminen ja luonnonvarojen käyttö ovat vähän pienempiä. Trendin mukaista kehitystä ei haluta, se kuvaa osittaista epäonnistumista kehittämisen ja talouden hoidossa. Kuitenkin tässäkin vaihtoehdossa on menestyvää liiketoimintaa kuten teknologiateollisuudessa, mutta työvoiman saatavuuden niukkuuden vuoksi edellytykset ovat vaikeammat kuin paremman väestökasvun tasoilla.