Ladataan…

OPH:n osaamisen ennakointi

adult-education-2706977_1920

Työvoiman kohtaanto ammattialoittain vuonna 2028

Opetushallituksen ja Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) kohtaantotarkastelussa arvioidaan työvoiman riittävyyttä ja osaamista suhteessa uusiin avautuviin työpaikkoihin. Työvoiman riittävyystarkastelussa määritellään ylitarjonta-, alitarjonta- ja tasapainoammattialat keskipitkällä aikavälillä eli 5–9 vuoden aikajänteellä. Tarkastelun viitevuosi on 2028, jota peilataan vuoden 2019 tilanteeseen.

Kohtaantonäkökulmasta työvoiman kysyntä ilmenee avautuvien työpaikkojen määränä. Kysynnässä huomioidaan ammattialojen työvoimatarpeen muutos, ammattialoilta poistuva työvoima sekä tulevaisuudessa ennakoidut siirtymät ammatista toiseen.

Työvoiman tarjonnassa huomioidaan koulutuksesta valmistuneet, maahanmuuttajataustainen työvoima, työvoiman ulkopuolelle kuuluva työvoima ja työtön työvoima.

OEF-kohtaantotarkastelussa on mukana kaikkiaan 75 ammattialaa. Nämä jakaantuvat eri kohtaantotilanteisiin eli alitarjonta-, tasapaino- ja ylitarjonta-ammattialoihin.

Lue lisää…