Ladataan…

Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät -hanke

Nuoret

Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät -hanke

 

Intoduction and summary in English are here.

Hankkeen tiivistelmä

Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät -hankkeen tavoitteena oli kartoittaa 15–25-vuotiaiden nuorten käsityksiä Pohjois-Savosta, sen tulevaisuudesta ja kehittämisestä. Hankkeen aikana nuorten tarpeita ja toiveita alueen kehittämiselle kartoitettiin laajasti muun muassa haastattelemalla ja järjestämällä kysely nuorille sekä haastattelemalla nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia nuorten hyvinvoinnin tukemisesta. Lisäksi hankkeessa kuultiin alueen yrityksiä nuorten työllistämiseen liittyen. Tiedonhankinnan tuloksena saatiin laaja aineisto nuorten näkemyksistä liittyen alueen palveluihin, osallistumismahdollisuuksiin ja tulevaisuuskuviin liittyen. Tulokset on koottu yhteen Parempi Pohjois-Savo -nuorille -esitykseen ja alkuperäiset tiivistelmät ja koosteet ovat saatavilla avoimesti hankkeen nettisivuilla. Aineistoa on jaettu laajasti kehittämistyön tueksi.

Tiedonhankinnan lisäksi hankkeessa tehtiin työtä nuorten osallistumismahdollisuuksien tukemiseksi kunnissa ja maakunnassa. Hankkeessa pilotoitiin erilaisia matalankynnyksen osallistumismenetelmiä, kuten virtuaalista pakopeliä sekä Mikä v*tuttaa? -iltoja. Nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille tarjottiin koulutusta Vaikuta! -teemapäivien järjestämiseen. Lisäksi hanke teki selvityksen yhteistyössä Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n kanssa maakunnan nuorisovaltuustojen tilanteesta ja tarjosi nuorille koulutusta. Osallisuuden Osaamiskeskuksen kanssa hanke järjesti Osallisuuden kehittämisprosessin, jossa keskusteltiin yhdessä nuorten ja kuntien päättäjien ja työntekijöiden kanssa nuorten osallisuudesta. Hanke tuki myös tulevan maakunnallisen nuorisovaltuuston toiminnan käynnistämistä.

Hankkeen tavoitteena oli edistää nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tukea alueen vetovoimaisuuden parantamista, siten että Pohjois-Savo pystyisi paremmin vastaamaan nuorten tarpeita ja odotuksia myös tulevaisuudessa. Hanke toteutui ajalla 16.3.2020-31.8.2022, ja sitä rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ESR ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto.

 

Tutustu alla hankkeen tiedonhankinnan koosteisiin sekä hanketta esittelevään videoon.