Ladataan…

Aluetalous

Slider

Pohjois-Savon aluetalous kasvoi alkuvuonna vielä vahvasti

Pohjois-Savon aluetalous kasvoi alkuvuonna vielä vahvasti

Talouden kasvu jatkui vuonna 2022

Vuoden 2022 luvut osoittavat, että talouskehitys jatkui suotuisana. Maailmantalouden epävarmuustekijät ja heikentyneet suhdanneodotukset eivät toistaiseksi näy toteutuneessa kehityksessä. Vuonna 2022 Pohjois-Savon kaikkien toimialojen yhteenlaskettu alv:n alainen liikevaihto oli 16,3 mrd. €. Liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta 1,6 mrd. €, ja on nyt korkeimmalla tasolla kuin koskaan seurannan aikana.

Liikevaihto kasvoi Pohjois-Savossa 11,1 % ja koko maassa 15,7 %. Edellisvuoden luvut olivat Pohjois-Savossa 9,4 % ja koko maassa 10,6 %. Vuosina 2010–2022 liikevaihdon kehitys on ollut Pohjois-Savossa aavistuksen koko maata parempaa. Liikevaihto on kasvanut keskimäärin 3,8 % vuodessa, kun koko maassa vuotuinen kasvu on ollut 3,3 %. Pohjois-Savon osuus koko maan liikevaihdosta oli 2,9 % vuonna 2022. Tämä osuus on pysynyt käytännössä samalla tasolla vuodesta 2010 alkavalla seurantakaudella.

Liikevaihto kasvoi kaikissa seutukunnissa

Vuonna 2022 yritysten liikevaihdon kasvu oli nopeinta Varkauden (12,9 %) ja Kuopion (12,5 %) seuduilla. Kasvu oli hyvää myös Koillis-Savon (9,9 %) ja Ylä-Savon (9,6 %) seuduilla. Ylä-Savossa yritysten liikevaihdon kasvu on vuosina 2010–2022 ollut keskimäärin 3,6 % vuodessa eli koko maan kasvua (3,3 %) parempaa. Sisä-Savossa kasvu oli 1,7 %, mihin vaikuttaa edellisvuoden voimakas kasvu (teollisuuden liikevaihto vuonna 2021 kasvoi 37,6 %, sahatavaran ja puutuotteiden 53 %) ja suhdanneherkän mekaanisen puunjalostuksen suuri osuus seutukunnan taloudessa (arvo yli puolet kaikkien toimialojen liikevaihdosta). Pitkän ajan keskimääräinen kasvu Sisä-Savossa on maakunnan paras (5,1 %).

Pohjois-Savon vienti jatkoi kasvuaan

Vuonna 2022 Pohjois-Savon vienti kasvoi yhteensä 17,9 %. Koko maassa kasvua oli 24,6 %. Vuonna 2020 vienti heikkeni Pohjois-Savossa -3,2 % ja koko maassa -7,8 %. Pohjois-Savon koko maata maltillisempien kasvulukujen taustalla on siis osittain viennin pienempi notkahdus vuonna 2020.   Seurannassa olevista toimialoista Pohjois-Savon viennin kehitys oli koko maata parempaa vain elintarvike- ja metalliteollisuudessa. Viennin kasvu eri toimialoilla oli maakunnassa kuitenkin hyvällä tasolla.

Palkkasumma kasvoi

Vuonna 2022 palkkasumma kasvoi Pohjois-Savossa 5,7 %. Koko maassa palkkasummakehitys oli aavistuksen parempaa (6,7 %). Palkkasumma heijastaa työllisyystilannetta, ja taustalla on huomioitava vuoden 2020 kehitys, joka oli koronan seurauksena heikko. Pitkällä aikavälillä palkkasumma on kasvanut Pohjois-Savossa ja koko maassa samaa tahtia, noin 2,5 % vuodessa.

Työttömyys kasvoi

Pohjois-Savossa oli maaliskuun 2023 lopussa 11 536 työtöntä työnhakijaa, mikä on 630 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Työttömistä työnhakijoista miehiä oli 64,6 % ja naisia 35,4 %. Vuoden takaiseen verrattuna miesten työttömyys kasvoi 8,3 % ja naisten työttömyys 1,4 %. Viimeisen puolen vuoden ajan Pohjois-Savon työttömyysaste on ollut koko maan keskiarvon yläpuolella. Koko maan työttömien osuus työvoimasta oli maaliskuussa 9,6 %, Pohjois-Savossa 10,3 %

 

Aluetalouskatsaus kevät 2023