Ladataan…

AJANKOHTAISTA

Pohjois-Savossa oli helmikuun lopussa 11 769 työtöntä työnhakijaa, mikä on 228 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten. Henkilökohtaisesti ilmoittautuneita lomautettuja oli […]

Pohjois-Savon väkiluku laski ennakkotietojen mukaan 203 hengellä tammi-helmikuussa 2023. Vuonna 2022 väkiluvun lasku oli samalla ajanjaksolla noin 110 henkeä ja […]

Pohjois-Savon liitto toteutti Ilmastonmuutoksen osatekijöiden ennakoinnin Futures Platoform -työkalulla. Futures Platform on kansainvälinen, laajasti tulevaisuudentutkijoiden käytössä oleva työkalu tulevaisuuden trendien/ilmiöiden […]

Pohjois-Savossa tuotettiin naudanlihaa 11,9 miljoonaa kiloa vuonna 2022. Tuotantomäärä laski vuoden takaisesta 3,2 %. Koko maassa naudanlihaa tuotettiin 84,0 miljoonaa […]

Pohjois-Savossa tuotettiin 310 miljoonaa litraa maitoa vuonna 2022. Tuotantomäärä laski vuoden takaisesta reilut seitsemän miljoonaa litraa. Maidontuotanto väheni kaikkien ELY-keskusten […]

Julkisen alan eläkevakuuttaja Keva on selvittänyt koulutuspaikkamääriin, kuntien eläköitymiseen, avoimiin työpaikkoihin sekä työvoimatilastoihin pohjautuen, miten kuntien työvoimatarpeisiin kyetään vastaamaan nyt […]

Pohjois-Savossa oli 1 540 koulutuksen ulkopuolelle jäänyttä 17–24-vuotiasta vuonna 2021. Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17–24-vuotiaiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä oli 7,2 […]

Pohjois-Savossa oli tammikuun lopussa 11 715 työtöntä työnhakijaa, mikä on 99 työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten. Henkilökohtaisesti ilmoittautuneita lomautettuja oli […]

Pohjois-Savon väkiluku laski ennakkotietojen mukaan 99 hengellä tammikuussa 2023. Vuonna 2022 väkiluku laski tammikuun aikana 42 hengellä. Pohjois-Savossa syntyi tammikuussa […]

Työvoimatiekartta-hankkeen tarkoituksena on löytää kestäviä ratkaisuja eri toimialojen työvoimatarpeisiin koko Suomessa niin lyhyellä, keskipitkällä kuin pitkälläkin aikavälillä.    Hankkeessa etsitään toimia, joilla avoimet […]

Sähkön hinta on heikentänyt kannattavuutta kolmella yrityksellä neljästä, kertoo tuore Yrittäjäjärjestön pk-yritysbarometri. Sähkön hinnannousu on pk-yritysbarometrin mukaan vaikuttanut kielteisesti liiketoimintaan […]

Pohjois-Savon kuntien osuus kuntien osarahoittamasta työmarkkinatuesta oli noin 20 miljoonaa euroa vuonna 2022. Kuntien osuus työmarkkinatuesta laski reilulla kahdella miljoonalla […]

Pohjois-Savossa oli joulukuun lopussa 11 692 työtöntä työnhakijaa, mikä on 188 työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten. Henkilökohtaisesti ilmoittautuneita lomautettuja oli […]

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Pohjois-Savon väkiluku väheni 669 asukkaalla vuonna 2022. Vuonna 2021 väestömäärä kasvoi vielä 98 asukkaalla. On olemassa viitteitä, […]

Alueellista yritystoimintaa kuvaavat tilastot on päivitetty. Pohjois-Savossa oli yhteensä 17 085 yritysten toimipaikkaa vuonna 2021. Toimipaikkojen määrä kasvoi vuodesta 2020 […]