Ladataan…

AJANKOHTAISTA

Pohjois-Savossa oli noin 1 420 koulutuksen ulkopuolelle jäänyttä 17–24-vuotiasta vuonna 2019. Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17–24-vuotiaiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä oli 6,5 […]

Aikasarja työttömien työnhakijoiden määrästä vuosilta 1991–2020 on päivitetty vuoden 2020 tiedoilla. Pohjois-Savossa oli vuonna 2020 keskimäärin 14 440 työtöntä työnhakijaa. […]

Pohjois-Savon kuntien osuus kuntien osarahoittamasta työmarkkinatuesta oli noin 21 miljoonaa euroa vuonna 2020. Määrä kasvoi 2,3 miljoonaa euroa (12,4 %) […]

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Pohjois-Savon väkiluku väheni 80 hengellä tammikuussa 2021. Maakunnan väkiluvun lasku jatkui lähes samaa tahtia kuin vuotta aiemmin. […]

Kevan julkistaman kunta-alan eläköitymisennusteen mukaan Pohjois-Savon kunta-alan työntekijöistä eläköityy 18,1 % seuraavan viiden vuoden kuluessa. Vuoteen 2040 mennessä eläköityneiden määrän […]

Rakennusteollisuus RT:n mukaan Kuopion seutu kärsii muiden suurten kasvukeskusten ohella rakennusalan koulutuksen heikosta vetovoimasta. Näin siitäkin huolimatta, että kasvukeskusten rakentaminen […]

Raporteissa ovat tarkastelussa on  mm.  opiskelijamäärät,  suoritetut   tutkinnot,   koulutuksen   hakutietoja,   rekrytointialueet (korkeakoulujen osalta), valmistuneiden   työllistymistietoja   sekä   valmistuneiden   alueellista   työllistymistä.   Tarkastelutasona   […]

Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät -hankkeessa tuotetaan kokonaiskuva Pohjois-Savon tilanteesta ja kehittämistarpeista nuorten näkökannalta. Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä […]

Pohjois-Savossa oli joulukuun lopussa 15 119 työtöntä työnhakijaa, mikä on lähes 3 200 työtöntä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Henkilökohtaisesti ilmoittautuneita […]

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Pohjois-Savon väkiluku laski 619 asukkaalla vuonna 2020. Väkiluvun lasku on varsin maltillinen, sillä väestötappio on vuosina 2017–2019 […]

Kuntien palvelutuotannon nettokustannuksia kuvaava aikasarja on päivitetty. Aikasarja sisältää tehtäväkohtaisia tietoja vuosilta 2008–2019 Pohjois-Savossa kunnittain sekä lisäksi maakunnittain ja kuntakoon […]

Suhdannetiedot 3 kvartaalilta osoittavat, että Pohjois-Savo on pärjännyt vähintäänkin kohtuullisesti koronatilanteesta huolimatta. Kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi vuodentakaisesta 1,5 %. Lähes […]

Pohjois-Savossa oli marraskuun lopussa 13 088 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 400 työtöntä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Henkilökohtaisesti ilmoittautuneita lomautettuja […]

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Pohjois-Savon väkiluku laski tammi-marraskuun aikana 538 henkeä. Kolmeen viime vuoteen verrattuna väkiluvun lasku on ollut varsin maltillinen. […]

Vuonna 2020 hakijoiden määrä Itä-Suomen yliopistoon kasvoi. Ensisijaisia hakijoita oli 5 241, mikä on noin 200 enemmän kuin vuosi sitten. […]