Ladataan…

AJANKOHTAISTA

Tutkimuksessa arvioidaan Suomen kansantalouden kehitysvaihtoehtoja koronaviruksen haasteista ja kansantalouden nykylähtökohdista käsin. Tutkimus pohjautuu toimialatasoiseen tarkasteluun, joka ottaa huomioon toimialojen pitkän […]

Kaupan liiton koostamista maa- ja seutukuntakohtaisista graafeista käy ilmi kaupan alan osuus bruttoarvonlisäyksessä, työllisyydessä ja investoinneissa eri alueilla. Koosteessa esitetään […]

Pohjois-Savossa oli maaliskuun lopussa 13 483 työtöntä työnhakijaa, mikä on vajaa 1 200 työtöntä vähemmän kuin koronapandemian alettua vuosi sitten. […]

Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät -hankkeessa tuotetaan kokonaiskuva Pohjois-Savon tilan-teesta ja kehittämistarpeista nuorten näkökannalta. Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia […]

Pohjois-Savon kuntien tilikauden tulos jäi viime vuonna 42 miljoonaa euroa positiiviseksi. Tulos oli miinusmerkkinen neljällä kunnalla, kun vuonna 2019 tilikauden […]

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Pohjois-Savon väkiluku laski 125 asukkaalla tammi-maaliskuussa 2021. Väkiluvun laskun hidastuminen jatkuu yhä. Vuonna 2020 maakunnan väkiluku laski […]

Puutuoteteollisuuden toimialoilla toimi reilu 2 400 yritystä vuonna 2019 ja ne työllistivät yhteensä noin 25 500 henkilöä. Puutuoteteollisuuden eli sahatavaran […]

Tiedätkö mitä nuoret ajattelevat maakunnasta/kunnasta ja sen kehittämisestä? Miten nuoret haluavat vaikuttaa ja osallistua? Miten heidän äänensä saadaan kuuluviin? Mitä toiveita […]

Sosiaali- ja terveysalan työvoiman saatavuus näyttää tulevaisuudessa haasteelliselta, ja työvoimapula on jo nykyisellään suuri. Ensiarvoisen tärkeää on parantaa alan vetovoimaa […]

Vuonna 2019 matkailualalla toimi Suomessa noin 29 000 yritystä, jotka työllistivät suoraan119 000 työntekijää. Toimialan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna […]

Työvoimaa, väestön pääasiallista toimintaa ja taloudellista huoltosuhdetta kuvaavia tilastoja on päivitetty. Työikäisen väestön supistuminen kasvatti työllisyysastetta Pohjois-Savossa oli 100 191 työlliseen […]

Väkiluku Tilastokeskus on julkistanut lopulliset tiedot vuoden 2020 väestörakenteesta. Pohjois-Savossa oli vuoden 2020 lopussa Joroinen mukaan lukien 248 265 asukasta. […]

Miten yritykset suhtautuvat oppilaitosyhteistyöhön alueellaan ja ennakoivat tarvitsemaansa osaamista? Miten trendit vaikuttavat yrityksen liiketoimintaan? Laaja haastattelututkimus kertoo yli 2 000 […]

Pohjois-Savossa oli helmikuun lopussa 13 786 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 800 työtöntä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Henkilökohtaisesti ilmoittautuneita lomautettuja […]

Sitran Tulevaisuusbarometri-kyselyssä on selvitetty muun muassa, miten ihmiset eri puolilla Suomea suhtautuvat tulevaisuuteen, pystyykö tulevaisuuteen vastaajien mielestä vaikuttamaan, minkälaisena Suomen […]