Ladataan…

Tulevaisuuskuva

Savilahti

Pohjois-Savon tavoitteista

Maakuntavaltuusto määritti syksyllä 2020 ohjeeksi Pohjois-Savon väestötavoitteen laadinnalle aikaisempaa realistisemman tavoitetason. Edellisessä maakuntaohjelmassa vuodelta 2017 väestötavoite vuodelle 2040 oli 253 000 – 278 000. Kehitysnäkymän trendiksi ennustettiin 242 000. Väestökehitys 2017 – 2020 on kulkenut kohti ennustettua trendiä, mutta sen alle. Edellisen väestötavoitteen toteutumisen laskettiin vaativan mm. maakunnan muuttovoiton nousua 850 – 1 700 henkilöllä vuodessa. Tavoite on kova ja koko Suomen väestökehitys, ikääntyminen ja alentunut syntyvyys huomioiden, käytännössä mahdoton toteuttaa.

Pohjois-Savon väestötavoite uudessa maakuntasuunnitelmassa on 242.000 asukasta, mikä on 11.600 asukasta (5 %) enemmän kuin Tilastokeskuksen ennusteessa. Uudessa tavoitteessa väkimäärä laskisi nykyisestä 6.300, kun Tilastokeskus ennustaa laskuksi 17.900. Tilastokeskus (v. 2021) ennustaa Pohjois-Savolle 230.400 asukasta vuodelle 2040 (mukana Joroinen).