Ladataan…

Työvoimatiekartat

Slider

Työvoimatiekartta

Työvoimatiekartta-hankkeen tarkoituksena oli löytää kestäviä ratkaisuja eri toimialojen työvoimatarpeisiin koko Suomessa niin lyhyellä, keskipitkällä kuin pitkälläkin aikavälillä.   

Hankkeessa etsittiin toimia, joilla avoimet työpaikat ja työttömät työnhakijat saadaan paremmin löytämään toisensa. Nämä työmarkkinoiden kohtaantoa parantavat toimet ovat tärkeitä, jotta voimme kohentaa työllisyyttä, tukea yritysten kasvua ja vahvistaa hyvinvointivaltion rahoituspohjaa.  
 
Työvoimatiekartta-hankkeessa selvitettiin myös sitä, miten paljon Suomi tarvitsee työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa, jotta yritykset varmasti löytävät tarvitsemansa osaajat.  

Vuonna 2022 työvoimatiekartat laadittiin TEMin johdolla seuraaville aloille:

1. Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö
2. Liiketoiminta ja hallinto
3. Koulutus, kulttuuri ja viestintä
4. Liikenne ja logistiikka
5. Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut
6. Rakennettu ympäristö
7. Teknologiateollisuus ja –palvelut
8. Prosessiteollisuus ja -tuotanto
+ 9. Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiala (STM:n vetovastuu).

Hankkeessa koostettu datapohja on avointa dataa ja sitä voivat hyödyntää kaikki halukkaat. Datapohjan nykyinen versio on ladattavissa tästä: Työvoimatiekarttojen data

Työvoiman saatavuus, työvoimapula ja kohtaanto-ongelmat vuonna 2022 -raportti summaa Työvoimatiekartta-hankkeen tulokset