Ladataan…

Tuore tilasto yliopistotutkinnon 2015–2019 suorittaneiden työllistymisestä

Itä-Suomen yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon vuosina 2015–2019 suorittaneista henkilöistä 71,4 % oli työllisiä vuoden 2019 lopussa. Työllistymisaste oli hieman matalampi kuin koko maassa, jossa työllisiä oli keskimäärin 72,6 % tutkinnon suorittaneista. Parhaimmat työllistymisasteet olivat Lapin yliopistolla (78,0 %), Vaasan yliopistolla (77,3 %) ja Tampereen yliopistolla (76,5 %). Matalin työllisten osuus oli Taideyliopistolla (66,1 %) ja Åbo Akademilla (68,5 %).

Koulutusaloittain tarkasteltuna Itä-Suomen yliopistosta ovat parhaiten työllistyneet kasvatusaloilta (80,3 %) ja terveys- ja hyvinvointialoilta (79,5 %) valmistuneet. Heikoiten ovat työllistyneet luonnontieteistä (45,5 %) ja maa- ja metsätalousaloilta (57,7 %) valmistuneet. On kuitenkin huomioitava, että luonnontieteistä valmistuneista 25 % oli työllisiä opiskelijoita, kun muilla aloilla osuus vaihteli 6–15 % välillä. Korkeimmat työttömien osuudet Itä-Suomen yliopistosta valmistuneilla oli humanistisilta aloilta (11,8 %) ja luonnontieteistä valmistuneilla (7,2 %). Matalin työttömien osuus oli terveys- ja hyvinvointialoilta (1,4 %) ja kauppa-, hallinto- ja oikeustieteistä valmistuneilla (3,5 %).

Tarkemmat tiedot löytyvät täältä. (xlsx, 3 välilehteä)

Tutustu muihin yliopistokoulutusta koskeviin tilastoihin täällä.

Takaisin edelliselle sivulle