Ladataan…

Uusi tilasto AMK-tutkinnon 2015–2019 suorittaneiden työllistymisestä

Vuosina 2015–2019 ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistymisaste vuoden 2019 lopussa oli koko maassa 76,3 %. Luku on 1,0 %-yksikköä korkeampi verrattuna edelliseen seurantajaksoon (2014–2018). Savoniassa tutkinnon suorittaneiden (noin 5 700 tutkintoa) työllistyminen oli hieman koko maan tasoa parempi, 77,4 %. Parannusta edelliseen seurantakauteen on 1,4 %-yksikköä. Parhaimmat työllistymisasteet olivat Poliisi-, Diakonia- ja Laurea-ammattikorkeakouluilla, yli 80 %. Samat oppilaitokset olivat kärjessä myös viitenä edellisenä seurantakautena.

Koulutusaloittain (huom. uusi kansallinen koulutusalaluokitus) tarkasteltuna heikoin työllistymisaste Savoniasta valmistuneista oli humanistisilla ja taidealoilla, 62,8 %. Luku on 3,3 %-yksikköä korkeampi kuin edellisellä seurantakaudella ja samalla tasolla kuin koko maassa. Humanistisilta ja taidealoilta valmistuneiden kohdalla tulee huomioida, että valmistuneista noin 22 % oli opiskelija tavalla tai toisella. Työttömien osuus oli kuitenkin koulutusaloista korkein (14,4 %). Kasvatusalalla työllisten osuus oli 64 %. Kasvua edelliseen seurantakauteen verrattuna oli 4 %-yksikköä. Työllisten osuus oli kuitenkin suurempi kuin koko maassa.

Kaupan ja hallinnon alalta valmistuneiden kohdalla Savoniasta valmistuneiden työllistymisaste (67,5 %) oli noin 4 %-yksikköä alhaisempi kuin koko maassa keskimäärin. Työttömien osuus oli kuitenkin vain 5,5 %. ICT-alalta valmistuneiden kohdalla työllisten osuus oli 65,0 %, kasvua edelliseen seurantakauteen 5 %. Tekniikan alalta valmistuneissa Savonian tilanne (78,4 %) oli samalla tasolla koko maan kanssa. Työllistymisaste on noin 2 %-yksikköä parempi kuin edellisessä seurannassa. Maa- ja metsätaloudessa työllistyminen (71,8 %) on samalla tasolla koko maassa. Savoniasta valmistuneiden kohdalla päätoimisten ja työn ohessa opiskelevien osuus oli noin 18,1 %.

Korkeimmat työllisten osuudet niin Savoniasta kuin koko maasta valmistuneista oli terveys- ja hyvinvointialoilla. Savoniasta valmistuneilla työllisten osuus oli 84,7 %, kun se oli koko maassa 83,2 %. Palvelualoilta (matkailu, palopäällystö) valmistuneiden työllisten osuus (77,7 %) oli korkeampi kuin koko maassa. Päätoimisten ja työn ohessa opiskelevien osuus oli noin 14 %.

Tutustu tilastoihin tarkemmin tästä…

Takaisin edelliselle sivulle