Ladataan…

Tuore tilasto toiselta asteelta valmistuneiden työllistymisestä

Pohjois-Savossa suoritettiin vuosina 2017–2020 noin 9 300 ammatillista perustutkintoa. Näistä tutkinnon suorittaneista oli työllisiä vuoden 2020 lopussa 57,9 %. Koko maassa työllisten osuus oli aavistuksen matalampi, 56,9 %. Työttömien osuus tutkinnon suorittaneista oli Pohjois-Savossa 17,8 % ja koko maassa 18,2 %. Edelliseen kolmen vuoden seurantajaksoon (2016–2019) verrattuna työllisten osuus jäi Pohjois-Savossa 3,1 prosenttiyksikköä ja koko maassa 5,3 prosenttiyksikköä matalammaksi. Työttömien osuus kasvoi Pohjois-Savossa 3,8 ja koko maassa 5,3 prosenttiyksikköä.

Vastavalmistuneilla työllisten osuus jäi edellisvuotta matalammaksi ja työttömien osuus korkeammaksi

Koko maan tasolla työllisten osuuden lasku ja työttömien osuuden kasvu näkyi vuoden 2020 tilastoissa sekä aiemmin tutkinnon suorittaneiden että vastavalmistuneiden joukossa. Koko maassa vuonna 2018 tutkinnon suorittaneista oli vuoden 2019 lopussa työllisiä 62,9 % ja työttömiä 14,1 %. Vuoden 2020 lopussa samasta joukosta oli työllisiä 59,8 % ja työttömiä 14,9 %. 1.1.2019–31.7.2019 välisenä aikana tutkinnon suorittaneista oli vuoden 2019 lopussa työllisiä 60,4 % ja työttömiä 18,3 %. Sen sijaan 1.1.2020–31.7.2020 välisenä aikana tutkinnon suorittaneista oli työllisiä vuoden 2020 lopussa vain 52,2 % ja työttömiä 26,7 %.

Koko maan kehityksestä poiketen Pohjois-Savossa työllisten osuus laski ja työttömien osuus kasvoi selvästi vain vastavalmistuneiden joukossa. Pohjois-Savossa tutkinnon 1.1.2019–31.7.2019 välisenä aikana suorittaneista oli vuoden 2019 lopussa työllisiä 57,4 % ja työttömiä 20,6 %. Sen sijaan 1.1.2020–31.7.2020 välisenä aikana tutkinnon suorittaneista oli vuoden 2020 lopussa työllisiä 54,1 % ja työttömiä 25,1 %.

Pohjois-Savossa aiemmin tutkinnon suorittaneilla työttömien osuus jopa hieman pieneni vuonna 2020. Vuonna 2018 Pohjois-Savossa tutkinnon suorittaneista oli vuoden 2019 lopussa työllisiä 61,1 % ja työttömiä 15,9 %. Vuoden 2020 lopussa samassa joukossa työllisten osuus oli laskenut hieman (60,2 %), mutta koko maan tasosta poiketen työttömien osuus oli laskenut vuoden 2020 aikana 14,5 %:iin.

Työllisyyskehitys Pohjois-Savossa oppilaitoksittain

Työllisten osuus tutkinnon suorittaneista laski kaikissa muissa Pohjois-Savon oppilaitoksissa paitsi Kuopion konservatoriossa ja Pohjois-Savon opistossa. Sekä konservatoriossa että Pohjois-Savon opistossa työllisten osuutta nosti suoritettujen tutkintojen määrän lasku ja muutokset muissa pääasiallisen toiminnan luokissa kuin työllisisten ja työttömien määrässä. Molemmissa oppilaitoksissa tutkinnon suorittaneiden työllisten ja työttömien absoluuttiset määrät pysyivät samalla tasolla kuin edellisellä seurantajaksolla.

Savon ammattiopistossa ammatillisen tutkinnon seurantavuosina 2017–2020 suorittaneista oli työllisiä vuoden 2020 lopussa 59,3 %. Ylä-Savon ammattiopistossa vastaava osuus oli 50,5 %. Pohjois-Savon oppilaitoksista paras työllisten osuus oli Pelastusopistosta valmistuneilla, 79,8 %. Pohjois-Savon opistosta valmistuneista työllisiä oli oli 72,4 %, Portaanpään kristillisestä opistosta 60,0 %, Palvelualan opistosta 51,5 %, Ingmanedusta 35,2 % ja Kuopion konservatoriosta 23,8 %. Konservatorion kohdalla on syytä muistaa, että tutkinnon suorittaneista iso osa siirtyy opiskelemaan korkeammalle asteelle.

Työllisyyskehitys Pohjois-Savossa koulutusaloittain

Koulutus- ja opintoaloittain korkeimmat työllisten osuudet olivat Pohjois-Savossa seurantakaudella 2017–2020 terveys- ja hyvinvointialoilta ja turvallisuuspalveluiden aloilta valmistuneilla. Kaikilla edellä mainituilla aloilla työllisten osuus oli yli 70 %. Alhaisimmat osuudet olivat taidealalta ja ICT-aloilta valmistuneilla, joilla työllisten osuus jäi alle 35 prosenttiin. Koulutusalakohtaisessa tarkastelussa on syytä muistaa, että monilla aloilla siirrytään perustutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelemaan korkeammalle asteelle (ks. kuviot alla).

Työllisten osuus jäi Pohjois-Savossa edellisen kolmen vuoden seurantajaksoa (2016–2019) matalammaksi suurimmalla osalla aloista. Työllisten osuus kasvoi edelliseen seurantajaksoon verrattuna luonnontieteiden aloilla (+10,1 prosenttiyksikköä), maa- ja metsätalousaloilla (+1,3 prosenttiyksikköä) ja ICT-aloilla (+1,1 prosenttiyksikköä). Terveysalalla työllisten osuus pysyi ennallaan. Eniten työllisten osuus laski arkkitehtuurin ja rakentamisen aloilla (-7,5 prosenttiyksikköä), henkilökohtaisten palveluiden aloilla (-7,3 prosenttiyksikköä), kuljetuspalveluiden alalla (-5,9 prosenttiyksikköä) ja kone-, prosessi-, energia- ja sähkötekniikan aloilla (-5,8 prosenttiyksikköä).

Työttömien osuus laski Pohjois-Savossa edelliseen seurantakauteen verrattuna vain luonnontieteiden (-9,4 prosenttiyksikköä) ja maa- ja metsätalouden aloilla (-2,5 prosenttiyksikköä). Muilla aloilla työttömien osuus valmistuneista kasvoi. Työttömien osuus kasvoi eniten arkkitehtuurin ja rakentamisen aloilla (+9,4 prosenttiyksikköä), henkilökohtaisten palveluiden aloilla (+7,6 prosenttiyksikköä) ja kone-, prosessi-, energia- ja sähkötekniikan aloilla (+7,5 prosenttiyksikköä).

Tarkempia tietoja (mm. tutkintotasoinen tarkastelu) toisen asteen tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä löytyy tästä.
Lisää tilastotietoa toisen asteen koulutuksesta löytyy täältä.

Takaisin edelliselle sivulle