Ladataan…

Uusi tilasto AMK-tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä

Savonia-ammattikorkeakoulussa suoritettiin vuosina 2016–2020 noin 5 600 ammattikorkeakoulututkintoa. Tutkinnon suorittaneista oli työllisiä vuoden 2020 lopussa 76,9 %. Koko maassa työllisten osuus valmistuneista jäi hieman matalammaksi 74,0 %:iin. Edelliseen seurantajaksoon (2015–2019) verrattuna työllisten osuus oli Savoniassa 0,5 ja koko maassa 2,3 prosenttiyksikköä matalampi. Työttömien osuus Savoniassa tutkinnon suorittaneista oli kuluvalla seurantakaudella 7,1 % ja koko maassa 7,8 %. Työttömien osuus kasvoi Savoniasta valmistuneilla 1,5 ja koko maassa 2,6 prosenttiyksikköä.

Oppilaitoksittain tarkasteltuna korkeimmat työllisten osuudet olivat Poliisiammattikorkeakoululla (90,7 %), Diakonia-ammattikorkeakoululla (82,1 %) ja Laurea-ammattikorkeakoululla (77,7 %). Samat oppilaitokset ovat ollet kärjessä myös edellisillä seurantakausilla. Savonia kohosi seurantakaudella 2016–2020 oppilaitosten välisessä vertailussa neljänneksi, kun aikaisemmilla seurantakausilla sijoitus on vaihdellut hieman kymmenen molemmin puolin.

Työllisyyskehitys koulutusaloittain – Savoniasta valmistuneiden työllisyys lähes kaikilla koulutusaloilla koko maan keskiarvoa paremmalla tasolla

Korkein työllisten osuus oli Savoniassa terveys- ja hyvinvointialoilta valmistuneilla, joista 85,0 % oli työllisiä. Vastaavasti työttömien osuus oli Savonian pienin, 3,5 %. Koko maan tasolla terveys- ja hyvinvointialoilta valmistuneiden työllisten osuus jäi hieman matalammaksi (82,6 %). Työttömien osuus oli lähes samalla tasolla kuin Savoniasta valmistuneilla (3,9 %). Työllisyys ja työttömyys pysyivät sekä Savoniasta valmistuneilla että koko maassa lähes edellisen seurantakauden tasolla.

Matalin työllisten osuus oli Savoniassa kasvatusaloilta valmistuneilla, 52,2 %. Kasvatusaloilta valmistuneista lähes neljännes opiskeli joko päätoimisesti tai työn ohella, mutta työttömien osuus oli kuitenkin koulutusaloista toiseksi korkein, 15,7 %. Koko maassa kasvatusaloilta valmistuneiden työllisyys (52,9 %) ja työttömyys (14,7 %) olivat samaa tasoa kuin Savoniasta valmistuneilla. Savoniassa työllisiä oli lähes 12 prosenttiyksikköä vähemmän ja työttömiä miltei 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisellä seurantakaudella. Koko maassa työllisyys heikkeni kahdeksan ja työttömyys lisääntyi seitsemän prosenttiyksikköä.

Humanistisilta ja taidealoilta valmistuneista työllisiä oli Savoniassa 65,5 % ja koko maassa 58,3 %. Työttömien osuus valmistuneista oli koulutusalojen korkein niin Savoniassa (16,0 %) kuin koko maassa (18,0 %). Savoniasta valmistuneiden työllisyys parani edelliseen seurantakauteen verrattuna vajaan kolme prosenttiyksikköä, mutta toisaalta työttömien osuus kasvoi 1,4 prosenttiyksikköä. Koko maassa valmistuneiden työllisyys laski ja työttömyys lisääntyi noin viisi prosenttiyksikköä.

Savoniasta kaupan ja hallinnon alalta valmistuneiden työllistymisaste (69,9 %) oli reilun prosenttiyksikön korkeampi kuin koko maassa. Savoniasta valmistuneista työttömiä oli 7,4 % ja koko maassa 7,9 %. Savoniasta valmistuneiden työllisyysaste parani edelliseen seurantakauteen verrattuna reilut kaksi prosenttiyksikköä, mutta toisaalta myös työttömien osuus kasvoi parin prosenttiyksikön verran. Koko maassa kaupan ja hallinnon alalta valmistuneiden työllisyys laski ja työttömyys lisääntyi kolme prosenttiyksikköä.

ICT-alalta valmistuneista työllisiä oli Savoniassa 74,2 % ja koko maassa 71,4 %. Savoniasta valmistuneiden työllisyys parani edelliseen seurantakauteen verrattuna reilulla yhdeksällä prosenttiyksiköllä. Koko maan tasolla ICT-alalta valmistuneiden työllisyys heikkeni noin prosenttiyksikön verran. Työttömiä oli Savoniasta valmistuneista 8,2 % ja koko maassa 9,8 %. Työttömiä oli Savoniasta valmistuneista edelliseen seurantakauteen verrattuna prosenttiyksikön verran vähemmän. Koko maassa ICT-alalta valmistuneiden työttömyys kasvoi kaksi prosenttiyksikköä.

Tekniikan alalla työllisyyden ja työttömyyden kehitys olivat Savoniassa ja koko maassa samalla tasolla. Savoniasta valmistuneista työllisiä oli 74,2 % ja koko maassa 73,7 %. Työttömiä Savoniasta valmistuneista oli 9,1 % ja koko maassa 8,6 %. Savoniassa ja koko maassa alan tutkinnon suorittaneiden työllisyys heikkeni ja työttömyys lisääntyi kumpikin noin neljä prosenttiyksikköä.

Maa- ja metsätalousaloilla työllisyys ja työttömyys olivat Savoniasta valmistuneilla paremmalla tasolla kuin koko maassa. Myös kehitys edelliseen seurantakauteen verrattuna oli koko maan keskiarvoa parempi. Savoniasta valmistuneista työllisiä oli 77,2 %, kun koko maassa osuus oli 71,2 %. Työttömiä oli Savoniasta valmistuneista 6,1 % ja koko maassa 10,7 %. Edelliseen seurantakauteen verrattuna työllisten osuus kasvoi Savoniassa reilulla viidellä prosenttiyksiköllä, ja työttömien määrä väheni prosenttiyksikön verran. Koko maassa työllisyys pysyi edellisen seurantakauden lukemissa, mutta työttömyys lisääntyi reilulla prosenttiyksiköllä.

Palvelualoilta valmistuneista työllisiä oli Savoniassa 74,2 % ja työttömiä 8,5 %. Edelliseen seurantakauteen verrattuna Savoniasta valmistuneiden työllisyys heikkeni ja työttömyys kasvoi 3,5 prosenttiyksikköä. Koko maassa työllisiä oli valmistuneista 67,0 % ja työttömiä 12,8 %. Koko maan tasolla palvelualoilta valmistuneiden työllisyys laski noin kuusi prosenttiyksikköä ja työttömyys lisääntyi kahdeksan prosenttiyksikköä.

Tarkempia tietoja (mm. tutkintotasoinen tarkastelu) AMK-tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä löytyy tästä.
Lisää tilastotietoa AMK-koulutuksesta löytyy täältä.

Takaisin edelliselle sivulle