Ladataan…

Tuore tilasto ammattillisen perustutkinnon 2014-2017 suorittaneiden työllistymisestä

Pohjois-Savossa suoritettiin vuosina 2014-2017 noin 7 500 ammatillista perustutkintoa. Näistä tutkinnon suorittaneesta oli työllisiä vuoden 2017 lopussa 52,4 %. Koko maassa työllisten osuus vain aavistuksen korkeampi, 52,7 %. Työttömien osuus tutkinnon suorittaneista on Pohjois-Savossa ja koko maassa noin 16 %.

Verrattuna edelliseen kolmen vuoden seurantajaksoon, on työllisten osuus Pohjois-Savossa tutkinnon suorittaneilla kasvanut 4,6 %. Kasvua selittää  Savon ammattiopistosta ja Ylä-Savon ammattiopistosta (maakunnan suurimmat koulutuksen järjestäjät) valmistuneiden työllisyystilanteen kohentuminen 4-5 %.

Savon ammattiopistossa seurantavuosina ammatillisen perustutkinnon suorittaneesta oli työllisiä 52,1 % vuoden 2017 lopussa. Ylä-Savon ammattiopistossa vastaava osuus oli 47,1 %. Pohjois-Savon oppilaitoksista paras työllisten osuus oli Pelastusopistosta valmistuneilla 79,1 %. Palvelualan opistosta (ent. talouskoulu) valmistuneiden työllisyysaste oli 54,2 %, Pohjois-Savon opistosta 53,4 %, Portaanpään kristillisestä opistosta 58,7 %, Ingmannin käsi- ja taideteollisesta oppilaitoksesta 28,6 % ja Kuopion konservatoriosta 18,5 %. Konservatorion kohdalla on syytä muistaa, että tutkinnon suorittaneista suuri osa siirtyy opiskelemaan korkeammalle asteelle.

Koulutusaloittain korkeimmat työllisyysasteet olivat terveys- ja hyvinvointialoilta (64 %) sekä palvelualoilta (63,6 %) valmistuneiden kohdalla. Alhaisimmat osuudet olivat puolestaan humanistisilta ja taidealoilta (31,2 %) sekä maa- ja metsätalousaloilta (37,9 %). valmistuneiden kohdalla. Koulutusalakohtaisessa tarkastelussa on syytä muistaa, että monilla aloilla siirrytään perustutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelemaan korkeammalle asteelle (ks. kuviot alla).

Tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat tiedot (mm. tutkintotaso) löydät tästä…

Oppilaitoskohtaiset tarkemmat tiedot päivitetään lähipäivinä ja lisätään tänne…

Takaisin edelliselle sivulle