Ladataan…

Tilasto yliopistotutkinnon 2013-2017 suorittaneiden työllistymisestä

Tässä tilastotarkastelussa on mukana vain ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Koko maassa vuosina 2013-2017 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista (noin 73 000) oli työllisiä vuoden 2017 lopussa 69,6 %. Itä-Suomen yliopistossa työllisten osuus noin 6 600 tutkinnon suorittaneesta oli 70,7 %. Korkeimmat työllisten osuudet olivat Tampereen teknillisestä yliopistosta (74,5 %) ja Lapin yliopistosta (72,9 %) tutkinnon suorittaneilla.

Itä-Suomen yliopiston koulutusalakohtainen tarkastelu osoittaa, että korkeimmat työllisten osuudet on kasvatusaloilta (81,4 %) ja terveys- ja hyvinvointialoilta (78,3 %) valmistuneilla. Koulutusalakohtaisessa tarkastelussa on huomioitava, että tietyillä aloilla jatko-opiskeluun siirtyneiden osuudet ovat korkeita (ks. kuviot alla).

Tilastotaulukot löydät tästä…

Takaisin edelliselle sivulle