Ladataan…

Vuoden 2020 väestörakennetiedot on julkaistu

Väkiluku

Tilastokeskus on julkistanut lopulliset tiedot vuoden 2020 väestörakenteesta. Pohjois-Savossa oli vuoden 2020 lopussa Joroinen mukaan lukien 248 265 asukasta. Väkiluku laski vuoden aikana 738 asukkaalla. Vuotta aiemmin väkiluvun lasku oli 1 411 asukasta.

Pohjois-Savon kunnista väkiluku kasvoi ainoastaan Kuopiossa 928 asukkaalla (+0,8 %). Kuopiossa oli vuoden 2020 lopussa 120 210 asukasta. Siilinjärvellä väkiluku laski 172 asukkaalla (-0,8 %) ja asukkaita oli vuoden lopussa 21 251. Iisalmen väkiluku laski 244 asukkaalla (-1,1 %) ja väkiluku oli vuoden lopussa 21 124. Varkaudessa väkiluku laski 188 asukkaalla (-0,9 %), ja asukkaita oli vuoden lopussa 20 278.

Koko maan väkiluku kasvoi 8 501 hengellä, ja virallinen väkiluku vuoden 2020 lopussa oli 5 533 793. Maakunnista väkiluku kasvoi Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla. Eniten väestöään kasvatti lukumääräisesti Uusimaa (12 953 asukasta, +0,8 %). Suhteellisesti väestö kasvoi eniten Ahvenanmaalla. Väestöään menetti määrällisesti eniten Kymenlaakso (1 644 asukasta, -1,0 %) ja suhteellisesti eniten Etelä-Savo (1 612 asukasta, -1,2 %). Pohjois-Savo sijoittui maakuntien välisessä vertailussa keskijoukkoon.

Väestön ikärakenne

Pohjois-Savon väestön keski-ikä oli 45,3 vuotta vuonna 2020. Kunnista keski-iältään nuorin väestö oli Siilinjärvellä, jossa väestön keski-ikä oli 42,4 vuotta. Maakunnan reuna-alueilla väestö on ikääntyneempää. Korkein keski-ikä kunnista oli Vesannolla, 55,4 vuotta.

Koko maassa väestön keski-ikä oli 43,4 vuotta. Maakunnista keski-iältään nuorin väestö asui Pohjois-Pohjanmaalla (40,8 vuotta) ja vanhin Etelä-Savossa (49,0 vuotta). Pohjois-Savo sijoittuu väestön ikävertailussa maakunnista keskimmäiseksi. Yhdeksässä maakunnassa väestö oli keski-iältään nuorempi kuin Pohjois-Savossa ja vastaavasti yhdeksässä maakunnassa vanhempi.

Pohjois-Savon väestöllinen huoltosuhde oli 67,4 vuonna 2020. Väestöllinen huoltosuhde kuvaa alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrää 100 työikäistä (15–64-vuotiasta) kohden. Pohjois-Savon kunnista väestöllinen huoltosuhde oli matalin Kuopiossa (56,7) ja korkein Vesannolla (106,3). Maakunnista matalin väestöllinen huoltosuhde oli Uudellamaalla (51,9) ja korkein Etelä-Savossa (78,8). Koko maan väestöllinen huoltosuhde oli 61,9. Väestöllinen huoltosuhde on kohonnut Pohjois-Savossa hieman nopeammin kuin koko maassa keskimäärin.

Väestö kielen mukaan

Pohjois-Savossa asui vuoden 2020 lopussa 240 273 henkilöä, jotka puhuivat äidinkielenään suomea, ruotsia tai saamea. Äidinkielenään muita kuin kotimaisia kieliä puhuvia henkilöitä asui Pohjois-Savossa 7 992. Vieraskielisten osuus väestöstä oli Pohjois-Savossa 3,2 %, kun koko maassa vieraskielisten väestöosuus oli 7,8 %. Pohjois-Savon kunnista vieraskielisiä asui suhteellisesti eniten Kuopiossa, jossa vieraskielisten väestöosuus oli 4,2 %. Pienin vieraskielisten osuus väestöstä oli Sonkajärvellä, 0,8 %.

Tilastot väkiluvusta, väestön ikä- ja sukupuolirakenteesta sekä väestöstä kielen mukaan löytyvät täältä.

Tilasto väestöllisestä huoltosuhteesta löytyy täältä.

Takaisin edelliselle sivulle