Ladataan…

Työllisten määrä kääntyi laskuun vuonna 2019

Työvoimaa, väestön pääasiallista toimintaa ja taloudellista huoltosuhdetta kuvaavia tilastoja on päivitetty.

Työikäisen väestön supistuminen kasvatti työllisyysastetta

Pohjois-Savossa oli 100 191 työlliseen työvoimaan kuuluvaa henkilöä vuonna 2019. Työllisten lukumäärä kääntyi laskuun ensimmäistä kertaa vuoden 2015 jälkeen. Myös koko maassa työllisten määrän kasvu pysähtyi.  Pohjois-Savon työllisyysaste oli Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan 69,5 % vuonna 2019. Työllisyysaste on laskettu 18–64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena saman ikäisestä väestöstä. Maakunnan työllisyysaste nousi 0,5 %-yksikköä vuodesta 2018, mutta kasvu oli hitaampaa kuin kolmena edellisenä vuonna. 

Pohjois-Savon työllisyysasteen nousu on edellisinä vuosina perustunut sekä työllisten määrän kasvuun että työikäisen väestön supistumiseen. Vuonna 2019 työllisyysasteen kasvu perustui ainoastaan työikäisen väestön supistumiseen, sillä 18–64-vuotiaiden työllisten määrä tippui noin 600 henkilöllä. 18–64-vuotiaan väestön kokonaismäärä laski kuitenkin suhteessa enemmän kuin työllisten määrä, mikä kasvatti työllisyysastetta. Koko maassa sekä työikäisen väestön määrä että työllisten määrä laskivat samassa suhteessa. Tämän seurauksena 18–64-vuotiaiden työllisyysasteen kasvu pysähtyi, ja koko maan työllisyysaste pysyi vuoden takaisissa lukemissa ollen 72,1 %.  

Pohjois-Savossa työllisyysaste heikkeni kuudessa kunnassa. Korkein työllisyysaste oli Siilinjärvellä (76,4 %) ja Vieremällä (75,5 %) ja matalin Rautavaaralla (58,1 %) ja Tuusniemellä (60,6 %). Maakunnista korkein työllisyysaste oli Ahvenanmaalla (82,0 %) ja Pohjanmaalla (76,7 %) ja matalin Pohjois-Karjalassa (64,8 %) ja Etelä-Karjalassa (67,4 %). Pohjois-Savo sijoittui maakuntien välisessä vertailussa hieman keskijoukon alapuolelle.

Taloudellisen huoltosuhteen paraneminen pysähtyi

Pohjois-Savon taloudellinen huoltosuhde oli 149 vuonna 2019. Taloudellinen huoltosuhde kuvaa, kuinka monta työtöntä ja työvoiman ulkopuolella olevaa henkilöä on 100 työllistä kohden. Taloudellinen huoltosuhde on laskenut Pohjois-Savossa vuodesta 2016 alkaen, mutta vuonna 2019 lasku jäi marginaaliseksi. Taloudellisen huoltosuhteen laskun pysäytti työllisten määrän pieneneminen ja työttömien määrän laskun hidastuminen. Vuonna 2019 työttömien määrä laski vain 130 henkeä, kun vuosina 2016–2018 työttömien määrä vähentyi 1 400–2 100 henkeä vuodessa. Pohjois-Savossa korkein taloudellinen huoltosuhde oli Rautavaaralla (245) ja Kaavilla (220) ja matalin Siilinjärvellä (132), Kuopiossa (134) ja Vieremällä (135). 

Koko maan taloudellinen huoltosuhde oli 133 vuonna 2019. Huoltosuhde heikkeni hieman vuoteen 2018 verrattuna, koska työllisten määrä laski ja työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien määrä kasvoi. Heikoin taloudellinen huoltosuhde oli Pohjois-Karjalassa (169) ja Etelä-Savossa (166) ja paras Ahvenanmaalla (106) ja Uudellamaalla (109). Pohjois-Savo sijoittui maakuntien vertailussa hieman keskijoukon alapuolelle. 

Työvoimaa ja väestön pääasiallista toimintaa koskevat tilastot löytyvät täältä.

Taloudellista huoltosuhdetta kuvaava tilasto löytyy täältä.

Takaisin edelliselle sivulle