Ladataan…

Vähenevä nuorten määrä pakottaa Suomen valitsemaan tarkemmin koulutuksen järjestämisen tavat ja sisällöt

MDI on toteuttanut Sitran toimeksiannosta Mille väestölle -selvityksen, jossa tarkastellaan samanaikaisesti Tilastokeskuksen alueellisia ja ikäryhmäkohtaisia väestöennusteita sekä uusien opiskelijoiden määrää kaikilla koulutusasteilla Opetushallituksen Vipunen -tilastopalvelun avulla vuosina 2018–2040.

Laadittu ennuste perustuu 2010-luvulla toteutuneeseen väestönkehitykseen ja uusien opiskelijoiden määriin. Ennakointimallissa käytettiin Tilastokeskuksen alueellista ja ikäryhmäkohtaista väestöennustetta syksyltä 2019 ja laskelmaa eri koulutusasteiden uusien opiskelijoiden määrästä suhteessa ikäluokan kokoon vuosien 2015–2018 kehitykseen verrattuna. Uusien opiskelijoiden määrän ennakointi vuosille 2018–2040 perustui täysin väestötieteellisiin tekijöihin ja nykytilan jatkumiseen.

Laaditun ennusteen mukaan Pohjois-Savossa 7-vuotiaiden määrä (alakoulun aloittavat) putoaisi nykyisestä reilusta 2 500 selvästi alle 2 000. Yläkoulun aloittavien (13-vuotiaat) kohdalla tilanne on samansuuntainen, joskin lasku alkaisi useita vuosia myöhemmin. Lukiokoulutuksen (uudet opiskelijat) kohdalla pudotus oli vajaasta 1 500 hieman yli 1 000 opiskelijaan. Ammattillisten oppilaitosten kohdalla (uudet opiskelijat) pudotus määrällisesti samaa luokkaa, noin 4 500 opiskelijasta hieman alle 4 000 opiskelijaan.

Ammattikorkeakoulujen kohdalla (uudet opiskelijat) pudotus olisi noin 1 500 opiskelijasta hieman yli 1 000 opiskelijaan. Uusien yliopisto-opiskelijoiden määrä laskisi reilusta 1 000 opiskelijasta noin 800 opiskelijaan.

Suora linkki tietopalveluun…

Takaisin edelliselle sivulle