Ladataan…

Uusi tilasto yliopistotutkinnon 2014–2018 suorittaneiden työllistymisestä

Itä-Suomen yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon vuosina 2014–2018 suorittaneista henkilöistä 71,1 % oli työllisiä vuoden 2018 lopussa. Työllistymisaste oli hieman matalampi kuin koko maassa, jossa työllisiä oli keskimäärin 71,9 % tutkinnon suorittaneista. Parhaimmat työllistymisasteet olivat Tampereen teknillisellä yliopistolla (78,2 %) ja Lapin yliopistolla (76,0 %). Matalin työllisten osuus oli Åbo Akademilla (66,3 %) ja Taideyliopistolla (67,9 %).

Koulutusaloittain tarkasteltuna Itä-Suomen yliopistosta ovat parhaiten työllistyneet kasvatusaloilta (80,9 %) ja terveys- ja hyvinvointialoilta (79,2 %) valmistuneet. Heikoiten ovat työllistyneet luonnontieteistä (44,1 %) ja maa- ja metsätalousaloilta (53,5 %) valmistuneet. On kuitenkin huomioitava, että näiltä aloilta valmistuneista lähes 25 % oli työllisiä opiskelijoita, kun muilla aloilla osuus vaihteli 5–13 % välillä. Korkeimmat työttömien osuudet Itä-Suomen yliopistosta valmistuneilla oli humanistisilta aloilta (12,0 %) ja luonnontieteistä valmistuneilla (7,2 %). Matalin työttömien osuus oli terveys- ja hyvinvointialoilta (1,5 %) ja tietojenkäsittely- ja tietoliikennealoilta valmistuneilla (3,7 %).

Tarkemmat tiedot löytyvät täältä (xlsx, 3 välilehteä).

Tutustu muihin yliopistokoulutusta koskeviin tilastoihin täällä.

Takaisin edelliselle sivulle