Ladataan…

Uusi tilasto AMK-tutkinnon 2014–2018 suorittaneiden työllistymisestä

Vuosina 2014–2018 ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistymisaste vuoden 2018 lopussa oli koko maassa 75,3 %. Luku on 2,1 %-yksikköä korkeampi verrattuna edelliseen seurantajaksoon (2013–2017). Savoniassa tutkinnon suorittaneiden (noin 5 500 tutkintoa) työllistyminen oli hieman koko maan tasoa parempi, 76,0 %. Parannusta edelliseen seurantakauteen on 2,8 %-yksikköä. Parhaimmat työllistymisasteet olivat Poliisi-, Diakonia- ja Laurea-ammattikorkeakouluilla. Samat oppilaitokset olivat kärjessä myös neljänä edellisenä seurantakautena.

Koulutusaloittain (huom. uusi kansallinen koulutusalaluokitus) tarkasteltuna heikoin työllistymisaste Savoniasta valmistuneista oli humanistisilla ja taidealoilla, 59,5 %. Luku on 2,4 %-yksikköä heikompi kuin koko maassa. Humanistisilta ja taidealoilta valmistuneiden kohdalla tulee huomioida, että valmistuneista yli 19 % oli opiskelija tavalla tai toisella. Työttömien osuus oli kuitenkin koulutusaloista korkein (14,6 %). Kasvatusalalla työllisten osuus oli 60 %. Laskua edelliseen seurantakauteen verrattuna oli 6 %-yksikköä. Työllisten osuus oli kuitenkin hieman suurempi kuin koko maassa.

Kaupan ja hallinnon alalta valmistuneiden kohdalla Savoniasta valmistuneiden työllistymisaste (65,0 %) oli 5,5 %-yksikköä alhaisempi kuin koko maassa keskimäärin. Työttömien osuus oli kuitenkin vain 4,7 %. ICT-alalta valmistuneiden kohdalla työllisten osuus oli noin 60 %, osuus on täsmälleen sama kuin edellisellä seurantakaudella. Tekniikan alalta valmistuneissa Savonian tilanne (76,8 %) oli samalla tasolla koko maan kanssa. Työllistymisaste on reilun 2 %-yksikköä parempi kuin edellisessä seurannassa. Maa- ja metsätaloudessa työllistyminen (75,3 %) oli parempaa kuin koko maassa keskimäärin. Savoniasta valmistuneiden kohdalla päätoimisten ja työn ohessa opiskelevien osuus oli noin 15 %.

Korkeimmat työllisten osuudet niin Savoniasta kuin koko maasta valmistuneista oli terveys- ja hyvinvointialoilla. Savoniasta valmistuneilla työllisten osuus oli 84,9 %, kun se oli koko maassa 82,6 %. Palvelualoilta (matkailu, palopäällystö) valmistuneiden työllisten osuus (77,8 %) oli korkeampi kuin koko maassa. Päätoimisten ja työn ohessa opiskelevien osuus oli noin 14 %.

Tarkemmat tiedot löytyvät täältä (xlsx, 4 välilehteä).

Tutustu muihin AMK-koulutusta koskeviin tilastoihin täällä.

Takaisin edelliselle sivulle