Ladataan…

Ukrainan sota muuttaa pohjoissavolaisten yritysten toimintatapoja ja markkinoita

Savon Yrittäjien Ukraina-kyselyyn vastannut jo lähes 500 pohjoissavolaista yritystä.

Kaikkiaan 15 prosenttia kansainvälistä kauppaa tekevistä yrityksistä on jo nyt ilmoittanut tehneensä tuote- ja palvelutarjontaansa muutoksia Ukrainan sodan seurauksena ja noin joka kymmenes harkitsee tekevänsä niin lähiaikoina. Pieni osa vastanneista kertoi kääntäneensä katseensa uusille markkinoille ja viisi prosenttia vastaajista kertoi vähentävänsä kansainvälistä liiketoimintaansa. Vaikutukset vaihtelivat yrityksen päämarkkinoista riippuen.

Kotimarkkinayrityksistä noin kolmannes arvioi, ettei sodalla ole ollut vaikutuksia omaan yritystoimintaan tähän mennessä. Kansainvälistä kauppaa harjoittavista yrityksistä reilu puolet arvioi, että sota vaikuttaa joko merkittävästi tai jossain määrin yrityksen toimintaan. Venäjän kauppaa käyvistä yrityksistä alle puolet arvioi kaupankäynnin loppuvan kokonaan seuraavien kuukausien aikana ja 15 % arvioi myynnin puolittuvan aiemmasta. Yksittäisiksi vaikutuksiksi yritykset listasivat pidentyneet toimitusajat, tavarantoimitusten heikentymisen ja ostohintojen nousemisen. Asiakkaiden maksuvalmiuden ja asiakkaiden ostovoiman vähentyminen nähtiin uhkana, samoin Ukrainan konfliktin vaikutusten leviämisen naapurimaihin kuten esimerkiksi Puolaan. Yleisesti vastauksissa näkyi hajontaa riippuen siitä, oliko vastaaja puhtaasti kotimarkkinoilla toimiva yritys, kansainvälistä kauppaa tekevä yritys vai oliko yrityksellä ollut Ukrainaan tai Venäjälle suuntautuvaa liiketoimintaa ennen Ukrainan sodan alkamista.

Lue lisää…

Takaisin edelliselle sivulle