Ladataan…

Ukrainan sodan vaikutukset heikentävät yritysten kannattavuutta

Ukrainan sodan vaikutukset heikentävät yritysten kannattavuutta – uusille markkinoille hakeudutaan silti aktiivisesti

Ukrainan sodan vaikutukset jakavat yritykset selkeästi kansainvälistä kauppaa tekeviin ja kotimarkkinoilla toimiviin yrityksiin. Tämä käy ilmi Savon Yrittäjien viikko sitten lähettämästä jäsenkyselystä, johon vastasi yli 400 pohjoissavolaista yritystä.

Noin puolet kaikista yrityksistä arvioi myynnin pysyvät ennallaan ja noin viidennes ennakoi myynnin laskua 10–30 prosentilla tai vastaavasti myynnin kasvua samaisilla 10–30 prosentilla. Vaikka myynnissä ei nähdäkään merkittävää laskua, lähes puolet (46 %) kv-yrityksistä ennakoi kannattavuuden laskua ja tuloksentekokyvyn heikentymistä. Tämä selittynee kohonneilla kuljetus-, ja logistiikkakustannuksilla sekä kohonneilla raaka-aineiden hinnoilla. Suurin osa kv-vastaajista edusti teollisuutta (47 %) ja yli 10 henkeä työllistäviä yrityksiä ja nimenomaan tähän yritysryhmään sodan vaikutukset kohdistuvat voimakkaammin.

Vienti- ja tuontikauppaa harjoittavien yritysten huolenaiheita olivat vastapakotteiden vaikutukset, toimitusketjut sekä suurena yksittäisenä tekijänä huoli sodan vaikutuksista alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden toimintaan. Tämä luku oli vielä pieni Savon Yrittäjien ensimmäisessä Ukraina-kyselyssä, mutta oli nyt kohonnut 41 prosenttiin kv-yrityksistä. Yhteisiä huolenaiheita kaikille yrityksille ovat sähkön, energian ja polttoaineiden hinnankorotukset, korkotason nousupaineet sekä rahoitusmarkkinoiden epävakaisuus.

Lue kyselyn tuloksista lisää Savon Yrittäjien sivuilta.

Takaisin edelliselle sivulle