Ladataan…

Tuore tilasto ammatillisen tutkinnon 2016-2019 suorittaneiden työllistymisestä

Pohjois-Savossa suoritettiin vuosina 2016-2019 noin 9 600 ammatillista tutkintoa (pl. ammatti- ja erikoisammattitutkinto). Näistä tutkinnon suorittaneesta oli työllisiä vuoden 2019 lopussa 61,0 %. Koko maassa työllisten osuus aavistuksen korkeampi, 62,2 %. Työttömien osuus tutkinnon suorittaneista on Pohjois-Savossa 14,0 % ja koko maassa noin 12,9 %.

Verrattuna edelliseen kolmen vuoden seurantajaksoon, on työllisten osuus Pohjois-Savossa tutkinnon suorittaneista kasvanut 2,2 %. Työllisten osuus on kasvanut kaikissa muissa oppilaitoksissa paitsi Kuopion konservatoriossa ja Portaanpään kristillisessä opistossa. Konservatorion tilannetta selittää se, että päätoimisten opiskelijoiden osuus on kasvanut saman verran kuin työllisten osuus on laskenut. Portaanpään kohdalla muutoksen taustalla on työttömien osuuden kasvu mutta myös tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden määrän kasvu.

Savon ammattiopistossa seurantavuosina ammatillisen tutkinnon suorittaneesta oli työllisiä 61,9 % vuoden 2019 lopussa. Ylä-Savon ammattiopistossa vastaava osuus oli 55,5%. Pohjois-Savon oppilaitoksista paras työllisten osuus oli Pelastusopistosta valmistuneilla 80,6 %. Palvelualan opistosta (ent. talouskoulu) valmistuneiden työllisyysaste oli 65,7 %, Pohjois-Savon opistosta 69,2 %, Portaanpään kristillisestä opistosta 66,9 %, Ingmannin käsi- ja taideteollisesta oppilaitoksesta 36,4 % ja Kuopion konservatoriosta 20,4%. Konservatorion kohdalla on syytä muistaa, että tutkinnon suorittaneista suuri osa siirtyy opiskelemaan korkeammalle asteelle.

Koulutusaloittain korkeimmat työllisyysasteet olivat turvallisuusaloilta, kuljetusaloilta ja terveys- ja hyvinvointialoilta valmistuneiden kohdalla. Kaikilla em. aloilla työllisten osuus yli 70 %. Alhaisimmat osuudet olivat puolestaan humanistisilta ja taidealoilta (39,1 %) sekä ict-aloilta (32,5  %) valmistuneiden kohdalla. Koulutusalakohtaisessa tarkastelussa on syytä muistaa, että monilla aloilla siirrytään perustutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelemaan korkeammalle asteelle (ks. kuviot alla).

Tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat tiedot (mm. tutkintotaso) löydät tästä…

Takaisin edelliselle sivulle