Ladataan…

Tilastokeskuksen lopulliset väkiluvut vuodelta 2019 on julkistettu

Tilastokeskus on julkistanut lopulliset tiedot vuoden 2019 väkiluvusta. Pohjois-Savossa oli vuoden 2019 lopussa 244 236 asukasta. Väkiluku laski edellisvuodesta -1 366 asukkaalla (-0,6 %). Vuotta aiemmin väkiluku laski -1 051 asukkaalla. Väkiluvun lasku oli Pohjois-Savossa määrällisesti suurin vuoden 2000 jälkeen.

Pohjois-Savon kunnista väkiluku kasvoi ainoastaan Kuopiossa 618 asukkaalla (+0,5 %). Kuopiossa oli vuoden lopussa 119 282 asukasta. Siilinjärvellä väkiluku laski -251 asukkaalla (-1,2 %) ja asukkaita oli vuoden lopussa 21 423. Iisalmen väkiluku laski -104 asukkaalla (-0,5 %) ja väkiluku vuoden lopussa oli 21 368. Varkaudessa väkiluku laski -363 asukkaalla (-1,7 %) ja asukkaita oli vuoden lopussa 20 466.

Koko maan väkiluku kasvoi 7 373 henkilöllä vuonna 2019, ja virallinen väkiluku oli vuoden 2019 lopussa 5 525 292. Maakunnista väkiluku kasvoi vain Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla. Eniten väestöään kasvatti sekä lukumääräisesti että suhteellisesti Uusimaa (+18 701 asukasta, +1,1 %). Väestöään menetti sekä määrällisesti että suhteellisesti eniten Etelä-Savo (-2 280 -asukasta, -1,6 %).

Pohjois-Savossa väestön keski-ikä oli 45,0 vuotta vuonna 2019. Kunnista keski-iältään nuorin väestö oli Siilinjärvellä, jossa väestön keski-ikä oli 41,8 vuotta. Korkein keski-ikä, 54,9 vuotta, oli Vesannolla. Koko maassa väestön keski-ikä oli 43,2 vuotta. Maakunnista keski-iältään nuorin väestö oli Pohjois-Pohjanmaalla (40,6 vuotta) ja vanhin Etelä-Savossa (48,7 vuotta).

Vuonna 2019 Pohjois-Savon väestöstä 0–14-vuotiaita oli 14,6 %, 15–64-vuotiaita 60,2 % ja yli 65-vuotiaita 25,2 %. Vuoden 2010 tasosta yli 65-vuotiaiden väestöosuus on noussut maakunnassa 5,6 %-yksikköä ja työikäisen väestön väestöosuus on laskenut -4,7 %-yksikköä ja lasten väestöosuus laskenut -0,9 %-yksikköä.

Väestöllinen huoltosuhde oli vuonna 2019 Pohjois-Savossa 66,1. Väestöllinen huoltosuhde kuvaa alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrää 100 työikäistä (15–64-vuotiasta) kohden. Väestöllinen huoltosuhde oli Pohjois-Savon kunnista matalin Kuopiossa (56,1) ja korkein Vesannolla (102,4). Maakunnista väestöllinen huoltosuhde oli matalin Uudellamaalla (51,6) ja korkein Etelä-Savossa (77,2). Koko maan väestöllinen huoltosuhde oli 61,4.

Tilastot väkiluvusta sekä väestön ikärakenteesta löytyvät täältä.

Tilasto väestöllisestä huoltosuhteesta löytyy täältä.

Takaisin edelliselle sivulle