Ladataan…

Koulutustilastoja päivitetty

Tilasto koulutuksen keskeyttäneistä sekä lukio-, ammattikorkea- ja yliopistokoulutusta koskevia tilastoja on päivitetty. Alla lista päivitetyistä tilastoista. Tilastot löytyvät lisäksi koulutusastekohtaisilta tilastosivuilta.

Koulutuksen keskeyttäneet maakunnittain lukuvuosina 2011/2012–2017/2018 (26.3.2020 xlsx)

Uusien ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin oppilaitoksen sijaintialueen mukaan 2013–2018 Pohjois-Savossa kunnittain (26.3.2020, xlsx)

Amk-tutkintoon johtavan koulutuksen (päivätoteutus) uudet opiskelijat Pohjois-Savossa 2010–2019 (26.3.2020, xlsx)

Amk-tutkintoon johtavan koulutuksen (päivätoteutus) opiskelijat Pohjois-Savossa 2010–2019 (26.3.2020, xlsx)

Amk-tutkinnot (päivätoteutus) Pohjois-Savossa 2010–2019 (26.3.2020, xlsx)

LÄPÄISYASTE; Alkuperäisessä tutkintolajissa AMK-tutkinnon (päivätoteutus, aloituskausi 12/13) suorittaneiden osuus kaikista aloittaneista Pohjois-Savossa (26.3.2020, xlsx)

Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon uudet opiskelijat Pohjois-Savossa 2010–2019 (26.3.2020, xlsx)

Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijat Pohjois-Savossa 2010–2019 (26.3.2020, xlsx)

Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon sekä tohtoritutkinnon suorittaneet Pohjois-Savossa 2010–2019 (26.3.2020, xlsx)

LÄPÄISYASTE: Ylempää korkeakoulututkintoa suorittaneiden opintojen läpäisy Pohjois-Savossa ja eri yliopistoissa (26.3.2020, xlsx)

Takaisin edelliselle sivulle