Ladataan…

Pohjois-Savon kuntatyöntekijöiden eläköitymisennuste v. 2021–2040

Kevan julkistaman kunta-alan eläköitymisennusteen mukaan Pohjois-Savon kunta-alan työntekijöistä eläköityy 18,1 % seuraavan viiden vuoden kuluessa. Vuoteen 2040 mennessä eläköityneiden määrän ennakoidaan olevan 60,8 % henkilöistä, jotka ovat olleet vakuutettuina 31.12.2019.

Koko maan tasolla kunta-alan työntekijöistä arvioidaan eläköityvän 16,8 % seuraavan viiden vuoden kuluessa ja 58,4 % vuoteen 2040 mennessä. Maakunnittain tarkasteltuna eläköityneitä on vuoteen 2040 mennessä eniten Kymenlaaksossa (63,1 %) ja Kainuussa (62,8 %) ja vähiten Ahvenanmaalla (52,3 %) ja Uudellamaalla (54,8 %). Kevan analyysin mukaan eläköityminen eroaa kuntakoon mukaan. Mitä pienempi kunta on kyseessä, sitä suuremman osuuden työntekijöistä ennakoidaan jäävän vanhuuseläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kuntakoko ei juuri vaikuta arvioon työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisestä.

Suurimmat kuntasektorin ammattiryhmät Pohjois-Savossa vuonna 2019 olivat lähihoitajat. Heitä oli noin 3 440 henkilöä. Seuraavaksi suurimmat ammattiryhmät olivat sairaanhoitajat 2 950 henkilöä, peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat 2 170 henkilöä ja sairaala- ja laitosapulaiset 1 060 henkilöä. Vuoteen 2040 mennessä lähihoitajista ennakoidaan eläköityvän 59,1 %, sairaanhoitajista 52,6 %, peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajista 57,9 % ja sairaala- ja laitosapulaisista 75,6 %.

Yli 100 vakuutetun henkilön ammattiryhmistä Pohjois-Savossa eläköityy vuoteen 2040 mennessä ennusteen mukaan suhteessa eniten ylilääkäreitä (83,9 %) ja opetusalan johtajia (82,4 %). Vähiten eläköityy erikoislääkäreitä (36,8 %) ja palomiehiä (39,9 %). Pohjois-Savossa kuntatyöntekijöitä eläköityy vuoteen 2040 mennessä suhteessa eniten Vesannolla (69,5 %) ja Tuusniemellä (69,3 %) ja vähiten Vieremällä (53,8 %) ja Kuopiossa (58,9 %).

Kevan eläköitymisennuste on laskennallinen arvio siitä, paljonko tiettynä hetkenä työeläkevakuutettuina olleista kunta-alan työntekijöistä siirtyy vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle. Ennuste mallintaa nykyisen henkilöstön eläköitymistä, eikä tulevaisuudessa työnsä aloittavia uusia työntekijöitä ole huomioitu.

Pohjois-Savoa koskevia tilastotietoja pääset tarkastelemaan täällä.

Lue lisää ennusteesta Kevan sivuilta.

Takaisin edelliselle sivulle