Ladataan…

Kone- ja energiateknologian näkemyksiä tulevaisuuden työvoimatarpeista

Laadullisen ennakoinnin haastattelut ovat marraskuun loppupuolella yli puolen välin. EIPS-hankkeessa on tarkoitus kerätä näkemyksiä maakuntaohjelman painopistealojen suurimmilta työnantajilta sekä muutamilta keskeisiltä TKI-toimijoilta. Haastatteluja toteutetaan noin 70–100 kaiken kaikkiaan. 

Tällä hetkellä kone- ja energiateknologian painopistealan haastattelut on toteutettu kokonaisuudessaan. Alan osalta haastateltiin 11 henkilöä, jotka edustivat seitsemää pohjoissavolaista alan kannalta merkittävää työnantajaa ja kolmea keskeistä TKI-toimijaa. Viimeisimpien tilinpäätöstietojen mukaan kyseisten työnantajayritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli yli 1,1 miljardia euroa ja työllistävä vaikutus Suomessa jopa yli 2600 henkilöä. Haastateltavat henkilöt toimivat pääasiassa organisaationsa henkilöstöhallinnosta ja TKI-toiminnasta vastaavissa tehtävissä. 

Haastatteluissa käsiteltiin merkittävimpiä trendejä, kysytyimpiä ammattiryhmiä, osaamistarpeita tulevaisuudessa, työvoimaan kohdistuvia käytäntöjä sekä vihreän siirtymän vaikutuksia. Liitteenä olevassa yhteenvedossa on tiivistetty haastattelujen näkemyksiä muutamien teemojen osalta. 

Keväällä 2024 on tarkoitus koota kaikkien haastateltavien näkemykset yhteen ja tarkastella maakunnan painopistealojen luomaa alueellista kokonaisuutta. Kokonaisuuden osalta tarkastellaan myös työvoiman saatavuuteen liittyviä esteitä ja ratkaisukeinoja, näkemyksiä painopisteistä ym. 

Lisäksi hankkeessa tarkastellaan työvoimatarpeiden määrällistä kehitystä toimialoittain Pohjois-Savossa. Tuloksia sen osalta saadaan aikaisintaan ensi keväänä. Määrällisen ennakoinnin avulla pystytään tutkimaan työvoiman kysynnän ja tarjonnan välisiä suhteita ja ennakoimaan, miten eri muuttujien vaikutukset näkyisivät esimerkiksi työvoimatarpeiden määrällisessä kehityksessä aloittain. Tämänkin osalta tietoa tullaan jakamaan pitkin prosessia, heti kuin sitä on vain saatavilla. 

Laadullisen ja määrällisen työvoimatarpeiden ennakoinnin lisäksi hankkeessa tarkastellaan vihreän siirtymän vaikutuksia Pohjois-Savossa. Sen osalta ensimmäinen työpaja järjestetään joulukuun 8. päivä. 

Katsaus kone- ja energiateknologian työvoima- ja osaamistarpeisiin Pohjois-Savossa

Ennakoinnin integraatio Pohjois-Savossa (EIPS) -hanke

Lisätietoja antaa:

Timo Malkoc, projektipäällikkö
p. 044 714 2608, timo.malkoc@pohjois-savo.fi 

Takaisin edelliselle sivulle