Ladataan…

Kevään 2021 aluetalouskatsaus on julkaistu

Pohjois-Savo kamppaili koronaa vastaan

Pohjois-Savo lähti koronakriisiin vahvoista asemista, sillä vuonna 2019 maakunnan liikevaihdon ja viennin arvot olivat korkeimmat vuoteen 2006 ulottuvan seurantakauden aikana. Vuosi 2020 käynnistyi Pohjois-Savossa vielä liikevaihdon ja palkkasumman osalta kasvussa, ja koronaepidemian aluetalousvaikutukset alkoivat näkyä vasta maalis-huhtikuusta alkaen. Vienti kääntyi sen sijaan laskuun jo ennen koronaepidemian alkua joulukuussa 2019. Sekä liikevaihdon että viennin laskut jäivät Pohjois-Savossa viime vuonna koko maata pienemmiksi, mutta palkkasumma laski Pohjois-Savossa enemmän kuin koko maassa. Puolivuositasolla tarkasteltuna liikevaihto, vienti ja palkkasumma näyttävät elpyneen Pohjois-Savossa jo vuoden 2020 loppua kohden. Aluetalouden kehitys vaihteli kuitenkin merkittävästi toimialoittain ja seuduittain. Vuoden 2020 tammi-syyskuuta koskevien tilastojen valossa Pohjois-Savon koronasta kärsimät vauriot näyttäisivät joka tapauksessa olevan maakuntien välisessä vertailussa pienimpien joukossa.

Matkailun liikevaihto romahti, myös metsäteollisuudella kova vuosi

Pohjois-Savossa liikevaihto laski 0,4 % vuonna 2020. Koko maassa liikevaihto supistui 4,3 %. Kuopion seudulla liikevaihto heikkeni 1,3 % ja Ylä-Savossa 3,5 %. Liikevaihto kasvoi koronasta huolimatta Varkauden seudulla 4,8 %, Sisä-Savossa 1,7 % ja Koillis-Savossa 7,4 %. 

Toimialoista liikevaihto heikkeni suhteellisesti eniten matkailun alalla. Pohjois-Savossa alan liikevaihto supistui 17,9 % ja koko maassa jopa 32,7 %. Myös metsäteollisuuden liikevaihto heikkeni merkittävästi. Sellu- ja kartonkiteollisuuden liikevaihdon lasku oli toimialoista matkailualan jälkeen suurin. Pohjois-Savon liikevaihto heikkeni 10,5 % ja koko maan 17,2 %. Mekaanisen puunjalostuksen liikevaihto laski Pohjois-Savossa vain 1,0 % ja koko maassa 3,4 %.  

Teollisuus kokonaisuudessaan jatkoi Pohjois-Savossa kasvua, ja teollisuuden liikevaihdon arvo ylitti ensimmäistä kertaa vuoden 2008 tason. Energiateknologia-alan liikevaihto kasvoi erittäin vahvasti, 18,5 %. Metalliteollisuus jatkoi 5,1 % ja elintarviketeollisuus 7,4 % kasvussa. Useita vuosia jatkunut voimakas rakentamisen kasvu jatkoi hiipumistaan. Rakentamisen liikevaihto kasvoi Pohjois-Savossa 4,2 % ja koko maassa enää 1,3 %. Kaupan alan liikevaihto laski Pohjois-Savossa 1,1 % ja koko maassa 0,7 %. Rakentamisen hiipuminen ja koronan vaikutukset teollisuuteen ja kauppaan heikensivät kuljetusalan tilannetta. Kuljetusalan liikevaihto laski Pohjois-Savossa 3,8 % ja koko maassa 14,1 %.

Viennin kehitys vaihteli voimakkaasti seuduittain

Pohjois-Savon vienti laski 2,8 % vuonna 2020. Koko maassa vienti heikkeni 7,6 %. Viennin kehitys vaihteli voimakkaasti seuduittain. Kuopion seudulla vienti laski 11,5 %. Teollisuusvetoisista seuduista Ylä-Savon vienti laski 11,7 %, mutta Varkauden seudulla vienti jatkui erittäin vahvana, ja kasvua kertyi 11,8 %. Sisä-Savossa viennin kasvu hidastui, mutta kasvua kertyi silti 1,2 %. 

Metalliteollisuus jatkoi vuonna 2020 edelleen vahvassa iskussa, ja vienti kasvoi vuoden aikana 6,0 %. Vientikehitys oli Pohjois-Savossa vahvaa myös energiateknologiassa, jossa kasvua kertyi 27,1 %. Metsäteollisuuden vienti heikkeni Pohjois-Savossa ja koko maassa. Sellu- ja paperiteollisuuden viennin lasku oli seurannassa olevista toimialoista koko maan suurin ja Pohjois-Savossakin toiseksi suurin. Pohjois-Savon vienti laski 9,3 % ja koko maan 17,5 %. Sahatavaran vienti laski Pohjois-Savossa vain 1,6 % ja koko maassa 8,5 %.

Palkkasumma pieneni ensimmäistä kertaa vuoden 2009 jälkeen

Palkkasumman kymmenen vuotta jatkunut kasvu pysähtyi vuonna 2020. Palkkasumman kehityksessä näkyy työllisyystilanteen heikkeneminen. Pohjois-Savon palkkasumma laski 0,8 % ja koko maan 0,4 %. Palkkasumma heikkeni viime vuonna kaikilla Pohjois-Savon seuduilla koko maan keskiarvoa enemmän. Kuopion seudun palkkasumma laski 0,5 %, mikä oli Pohjois-Savon seuduista vähiten. Ylä-Savossa palkkasumma laski 1,3 % ja Varkauden seudulla ja Sisä-Savossa 1,2 %. Koillis-Savossa palkkasumma laski seutukunnista eniten, 3,2 %.

Työttömyys pysynyt koko maan tasoa alhaisempana

Pohjois-Savossa oli maaliskuun 2021 lopussa 13 500 työtöntä työnhakijaa, mikä oli vajaat 1 200 työtöntä vähemmän kuin koronapandemian alettua vuosi sitten. Työttömien osuus työvoimasta oli 12 %, mikä on prosenttiyksikön edellistä vuotta alhaisempi. Koko maan työttömien osuus työvoimasta oli 12,6 %. Pohjois-Savon työttömien osuus työvoimasta on koko koronapandemian ajan pysytellyt koko maan keskiarvon alapuolella.

Takaisin edelliselle sivulle