Ladataan…

Vihreän siirtymän vaikutuksia ennakoitiin Pohjois-Savossa vajaan 100 paikallisen asiantuntijan voimin

Maaliskuun lopulla toteutettiin toinen työpaja, jossa ennakoitiin vihreän siirtymän vaikutuksia Pohjois-Savon toimintaympäristössä. Ensimmäinen työpaja aiheesta järjestettiin viime joulukuussa. Kaiken kaikkiaan asiaa oli pohtimassa noin 90 paikallista vihreän siirtymän parissa työskentelevää asiantuntijaa. Tarkastelun kohteena oli ilmastonmuutoksen hillinnässä onnistumisen suhde alueen hyvinvointiin ja koettuun oikeudenmukaisuuteen. Työ sidottiin kansalliseen hiilineutraaliustavoitteeseen vuonna 2035 sekä EU:n ilmastotavoitteen toteutumiseen vuonna 2050.

Ensimmäisessä työpajassa pohdittiin, minkälaisia vaikutuksia Pohjois-Savoon voisi kohdistua eri tilanteissa ilmastonmuutoksen sopeutumisen ja hyvinvoinnin suhteen. Toisessa työpajassa pyrkimys oli tunnistaa niitä tapahtumia, asioita ja toimenpiteitä, joita skenaariot vaativat toteutuakseen. Nuorten osallistuminen ja osallistaminen, nuoriin kohdistuva vaikuttaminen ja heidän mediakasvatuksensa sekä maahanmuutto koettiin keskeisiksi hyvinvoinnin ennakoitua kehitystä määrittäviksi teemoiksi. Moni osallistuja näki myös mahdollisena vaihtoehtona, ettei ilmastotavoitteita saavuteta.

Työpajat toteuttiin yhdessä Pohjois-Savon ELY-keskuksen sekä Savonia ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteenvetoa tullaan hyödyntämään tulevan maakuntaohjelman suunnittelemisessa, joka käynnistyy vuoden 2024 aikana. Vihreä siirtymä ja hiilivapaa tulevaisuus ovat myös työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtioneuvoston koordinoiman valtakunnallisen alue-ennakointiseminaarin aiheena vuonna 2024.

Yhteenveto täyttää Pohjois-Savon liiton Ennakointitiedon integraatio Pohjois-Savossa (EIPS) -hankkeen toimenpiteen ennakoida vihreän siirtymän vaikutuksia Pohjois-Savon toimintaympäristössä. Löydät raportin täältä.

Takaisin edelliselle sivulle