Ladataan…

Väestönmuutosten ennakkotiedot tammi-lokakuu 2019

Pohjois-Savon väkiluku laski -895 henkeä tammi-lokakuussa 2019, kun vuosi sitten samana ajankohtana väkiluku väheni -658 henkeä. Väkiluvun lasku Pohjois-Savossa perustuu etenkin negatiiviseen luonnolliseen väestönkehitykseen, ja kuolleiden määrä ylitti syntyneiden määrän 864 hengellä (vuosi sitten 780). Väkiluvun laskua Pohjois-Savossa selittää lisäksi kasvanut muuttotappio. Maan sisäisessä muuttoliikkeessä Pohjois-Savo on tappiolla -435 henkeä (vuosi sitten -226), mutta siirtolaisissa Pohjois-Savo on saanut voittoa 443 henkeä (vuosi sitten 348). Maahanmuutto riittää kääntämään Pohjois-Savon kokonaisnettomuuton 8 henkeä voitolliseksi (vuosi sitten 122). Pohjois-Savon kunnista syntyneitä on kuolleita enemmän vain Siilinjärvellä. Maan sisäisessä muuttoliikkeessä voittoa on tämän vuoden aikana saanut vain Kuopio, ja Kuopio on myös ainoa väkiluvultaan kasvanut Pohjois-Savon kunta.

Kuopion seutukunnassa väestönkehitys on lähes edellisvuoden tasolla, ja Kuopion seutukunnan väkiluku kasvoi 517 hengellä (vuosi sitten 556). Kuopiossa väestö kasvoi 726 hengellä, kun vuosi sitten kasvua oli 540 henkeä. Kuopion kasvu perustuu muuttovoittoon, sillä kuolleita oli 102 enemmän kuin syntyneitä (vuosi sitten 85). Maan sisäisessä muuttoliikkeessä Kuopion vetovoima on kasvanut ja voittoa saatiin 603 henkeä (vuosi sitten 414). Siirtolaisissa voittoa saatiin 253 henkeä (vuosi sitten 211). Siilinjärvellä väestönkehitys on heikentynyt edellisvuoden tasosta, ja väkiluku laski -209 henkeä (vuosi sitten voittoa 16 henkeä). Siilinjärven väestönkehitystä heikentää erityisesti -263 hengen tappio maan sisäisessä muuttoliikkeessä (vuosi sitten -52), mutta siirtolaisissa voittoa saatiin 45 henkeä (vuosi sitten 26). Myös luonnollinen väestönlisäys on Siilinjärvellä pudonnut edellisvuoden 42 hengestä 11 henkeen.

Ylä-Savossa väkiluku väheni -634 henkeä (vuosi sitten -559). Maan sisäinen muuttoliike on tappiolla -346 henkeä (vuosi sitten -303) ja kuolleita on 315 enemmän kuin syntyneitä (vuosi sitten 292). Iisalmessa väestö on vähentynyt hieman edellisvuotta hitaammin etenkin maansisäisen muuttotappion pienentymisen johdosta. Iisalmen väkiluku laski -90 henkeä (vuosi sitten -143). Kuolleita oli 58 enemmän kuin syntyneitä (vuosi sitten 66) ja maan sisäinen muuttoliike oli tappiolla -59 henkeä (vuosi sitten -97). Vieremän aiempien vuosien hyvä kehitys maan sisäisessä muuttoliikkeessä on hiipunut. Maan sisäinen muuttoliike on tappiolla -62 henkeä, kun vuonna 2018 muuttoliike oli 2 henkeä voitolla. Lapinlahti on Ylä-Savon ainoa kunta, jossa syntyneiden määrä on edellisvuotta suurempi (58 henkeä, vuosi sitten 46).

Sisä-Savossa väkiluku supistui -226 henkeä (vuosi sitten -174 henkeä). Muuttotappio on kasvanut edellisvuodesta, ja kuntien välinen muuttoliike on tappiolla -115 henkeä (vuosi sitten -60). Myös negatiivinen luonnollinen väestönkehitys painaa väkilukua alas, ja kuolleita on 131 enemmän kuin syntyneitä (vuosi sitten 149). Siirtolaisissa voittoa saatiin Sisä-Savossa 26 henkeä (vuosi sitten 35). Suonenjoella väkiluku laski -92 henkeä (vuosi sitten -101). Maan sisäisessä muuttoliikkeessä Suonenjoen tilanne on lähes ennallaan, ja tappiota on -51 henkeä (vuosi sitten -47). Kuolleiden määrä on laskenut edellisestä vuodesta, ja kuolleita on 50 enemmän kuin syntyneitä (vuosi sitten 69).

Koillis-Savossa väkiluku laski -176 henkeä (vuosi sitten -107). Väkiluvun edellisvuotta suurempaa laskua selittää etenkin tappio maansisäisessä muuttoliikkeessä, sillä Koillis-Savo on -92 henkeä tappiolla, kun vuosi sitten muuttoliike oli 7 henkeä voitolla. Kuolleita on Koillis-Savossa edellisvuotta vähemmän, 128 henkeä (vuosi sitten 138), ja syntyneitä enemmän, yhteensä 33 henkeä (vuosi sitten 21). Syntyneiden ja kuolleiden välinen erotus on supistunut viime vuoden -117 hengestä -95 henkeen.

Varkauden seudulla väestönkehitys on edellisvuoden tasolla, ja väkiluku väheni -376 henkeä (vuosi sitten -374). Syntyneitä on Varkauden seudulla 161 henkeä (vuosi sitten 153) ja syntyvyys on hieman noussut edellisvuodesta. Kuolleiden määrä on kuitenkin kasvanut ja kuolleita on 232 henkeä enemmän kuin syntyneitä (vuosi sitten 179). Varkauden väkiluku laski -202 henkeä (vuosi sitten -247). Tappio maan sisäisessä muuttoliikkeessä on hieman pienentynyt, ja kuntien välinen muuttoliike on tappiolla -88 henkeä (vuosi sitten -143). Leppävirralla maan sisäinen lähtömuutto on sen sijaan kiihtynyt ja muuttoliike on -134 henkeä tappiolla (vuosi sitten -89). Väkiluku on Leppävirralla laskenut -174 henkeä (vuosi sitten -127).

Koko maan väestönkasvu on lähes edellisvuoden tasolla, ja väkiluku on kasvanut 8 387 hengellä (vuosi sitten 8 403). Syntyvyyden laskun myötä kuolleita on 6 207 henkeä enemmän kuin syntyneitä (vuosi sitten 4 673). Negatiivista luonnollista väestönlisäystä paikkaa kasvanut siirtolaisissa saatu voitto, 14 982 henkeä (vuosi sitten 13 076). Luonnollista väestönlisäystä on maakunnista tapahtunut vain Uudellamaalla, Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla.

Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä etenkin Uudellemaalle, jonka väkiluku kasvoi 15 857 henkeä (vuosi sitten 15 089). Lisäksi kasvavia maakuntia ovat Pirkanmaa (2 639 henkeä, vuosi sitten 3 153), Varsinais-Suomi (1 052 henkeä, vuosi sitten 1 400), Pohjois-Pohjanmaa (360 henkeä, vuosi sitten 162) ja Ahvenanmaa (106 henkeä, vuosi sitten 265). Muut maakunnat ovat menettäneet väestöään. Määrällisesti väkiluku on pienentynyt eniten Etelä-Savossa -1 845 ja Kymenlaaksossa -1 782 henkeä. Maan sisäisessä muuttoliikkeessä voittoa saivat vain Uusimaa, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi. Lukumääräisesti suurimmat tappiot maan sisäisessä muuttoliikkeessä ovat kärsineet Kymenlaakso, Etelä-Savo ja Lappi.

Itä-Suomessa (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Kainuu) väkiluvun lasku on edellisvuoden tasolla, -4 082 henkeä (vuosi sitten -3 966). Edellisvuoteen verrattuna väestötappiot ovat pienentyneet Etelä-Savossa ja Kainuussa ja kasvaneet Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Suurimmat tappiot on tästä huolimatta kärsinyt Etelä-Savo, jossa väkiluku vähentyi -1 845 hengellä (vuosi sitten -2 162). Pohjois-Savossa pudotusta on -895 (vuosi sitten -658), Pohjois-Karjalassa -700 (vuosi sitten -501) ja Kainuussa -642 henkeä (vuosi sitten -675). Itä-Suomessa maan sisäinen muuttotappio on edellisvuotta suurempi ja syntyvyyden laskun vuoksi luonnollinen väestönlisäys edellisvuotta negatiivisempi. Tilannetta tasapainottaa siirtolaisissa saatu edellisvuotta suurempi voitto.

Huom! Kokonaismuutos koostuu luonnollisesta väestönlisäyksestä, kokonaisnettomuutosta ja mahdollisesta korjaustermistä. Korjaukset ovat enimmäkseen muuttoilmoitusten käsittelyssä tapahtuneiden virheiden jälkikäteen tehtyjä oikaisuja.

Tarvittaessa lisätietoja antaa tietopalveluasiantuntija Maarit Intke, maarit.intke@pohjois-savo.fi, puh +358 44 714 2617.

 

Kunta- ja maakuntakohtaisiin tarkempiin tietoihin voit tutustua täällä.

Takaisin edelliselle sivulle