Ladataan…

Väestön koulutusrakenne 2020

Pohjois-Savon 15 vuotta täyttäneestä väestöstä 75,1 % oli suorittanut perusasteen jälkeisen tutkinnon vuonna 2020. Osuus oli vajaan prosenttiyksikön korkeampi kuin koko maassa. Toisen asteen tutkinnon oli 15 vuotta täyttäneistä pohjoissavolaisista suorittanut 45,1 %. Osuus oli reilut neljä prosenttiyksikköä korkeampi kuin koko maassa. Korkea-asteen tutkinnon pohjoissavolaisista oli suorittanut 28,9 %. Koko maassa korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus oli vajaat neljä prosenttiyksikköä korkeampi. Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien osuus Pohjois-Savon väestöstä oli 24,9 %. Koko maassa osuus oli vajaan prosenttiyksikön korkeampi.

Koulutustasomittaimen mukaan Pohjois-Savossa asui Suomen maakunnista seitsemänneksi korkeimmin koulutettu väestö. Väestön koulutustasomittain ilmaisee perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman koulutuksen keskimääräisen pituuden. Pohjois-Savossa väestö on suorittanut keskimäärin 3,6 vuotta koulutusta perusasteen jälkeen. Koko maassa kesto on keskimäärin 3,8 vuotta.

Väestön koulutustaso on noussut Pohjois-Savossa ja koko maassa kuluvien vuosien aikana. Tähän on vaikuttanut osaltaan väestön ikääntyminen, ja koulutustaso onkin noussut nopeasti vanhimmissa ikäluokissa. Vuonna 2020 ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevia oli 65–69-vuotiaiden ikäluokassa 23 %, kun vielä vuonna 2007 osuus oli 54 %. Vuoteen 2019 verrattuna ilman tutkintoa olevien osuus laski 65–69-vuotiaiden ikäluokassa 2,5 prosenttiyksikköä.

Nuoremmissa ikäluokissa ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien suhteellinen osuus pysyi viime vuonna ennallaan tai jopa kasvoi. Vuoteen 2019 verrattuna ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien 15–19-vuotiaiden osuus pysyi ennallaan ja 20–24-vuotiaiden ikäluokassa osuus kasvoi 14,5 %:sta 15,8 %:iin. Myös koko maan tasolla ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien 15–19- ja 20–24-vuotiaiden osuus kasvoi vuoden takaiseen verrattuna.

Tutustu väestön koulutusrakennetta koskeviin tilastoihin tarkemmin täällä.

Takaisin edelliselle sivulle