Ladataan…

Uusi tilasto yliopistotutkinnon 2016–2020 suorittaneiden työllistymisestä

Itä-Suomen yliopistossa suoritettiin vuosina 2016–2020 noin 7 600 ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkinnon suorittaneista oli työllisiä 72,0 % vuoden 2020 lopussa. Koko maassa työllisten osuus valmistuneista oli lähes samalla tasolla (71,7 %). Edelliseen seurantajaksoon (2015–2019) verrattuna työllisten osuus oli Itä-Suomen yliopistossa 0,6 prosenttiyksikköä korkeampi, mutta koko maassa työllisten osuus laski 0,9 prosenttiyksikköä. Työttömiä tutkinnon suorittaneista oli Itä-Suomen yliopistossa 5,5 % ja koko maassa 6,2 %. Työttömien osuus kasvoi Itä-Suomen yliopistosta valmistuneilla 0,5 ja koko maassa 1,6 prosenttiyksikköä.

Yliopistoittain tarkasteltuna parhaat työllistymisasteet oli Lapin yliopistolla (76,1 %), Tampereen yliopistolla (76,0 %) ja Vaasan yliopistolla (75,8 %). Matalin työllisten osuus oli Taideyliopistolla (62,2 %) ja Helsingin yliopistolla (68,3 %).

Työllisyyskehitys koulutusaloittain Itä-Suomen yliopistossa

Korkein työllisten osuus Itä-Suomen yliopistossa oli kasvatusaloilta valmistuneilla, joista 80,5 % oli työllisiä. Työttömiä valmistuneista oli 4,8 %. Työllisyys ja työttömyys pysyivät lähes edellisen seurantakauden lukemissa.

Matalin työllisten osuus, 47,5 %, oli luonnontieteiden alalta valmistuneilla. 27 % alalta valmistuneista oli opiskelijoita, kun muilta aloilta valmistuneista enimmillään 15 % oli opiskelijoita. Työttömiä luonnontieteiden alalta valmistuneista oli 7,0 %. Edelliseen seurantaan verrattuna työllisten osuus kasvoi kaksi prosenttiyksikköä. Työttömien osuus pysyi lähes ennallaan.

Humanistisilta ja taidealoilta valmistuneista työllisiä oli 60,5 %, mikä oli prosenttiyksikön vähemmän kuin edellisellä seurantakaudella. Työttömien osuus oli koulutusalojen korkein, 11,3 %. Työttömiä oli puoli prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisessä seurannassa.

Yhteiskunnallisilta aloilta valmistuneista työllisiä oli 79,3 %. Työttömiä valmistuneista oli 5,0 %. Edelliseen seurantaan verrattuna työttömien osuus pysyi liki samana, mutta työllisten osuus kasvoi 3,6 prosenttiyksikköä.

Kauppa-, hallinto- ja oikeustieteistä valmistuneista työllisiä oli 76,2 % ja työttömiä 6,7 %. Edelliseen seurantakauteen verrattuna työllisten osuus laski 2,1 ja työttömien osuus nousi 3,2 prosenttiyksikköä.

Tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen alalta valmistuneista työllisiä oli 65,2 % ja työttömiä 6,4 %. Työllisten osuus pysyi lähes edellisen seurantakauden lukemissa, mutta työttömien osuus kasvoi 2,3 prosenttiyksikköä.

Maa- ja metsätalousaloilta valmistuneista työllisiä oli 57,1 % ja työttömiä 4,7 %. Työllisten osuus pysyi lähes ennallaan, mutta työttömien osuus väheni reilulla prosenttiyksiköllä.

Terveys- ja hyvinvointialoilta valmistuneista työllisiä oli 79,3 % ja työttömiä koulutusaloista vähiten, 2,0 %. Työllisten osuus oli liki edellisen seurantakauden tasolla. Työttömien osuus kasvoi hienoisesti puolella prosenttiyksiköllä edelliseen seurantaan verrattuna.

Tarkempia tietoja (mm. tutkintotasoinen tarkastelu) yliopistotutkinnon suorittaneiden työllistymisestä löytyy tästä.
Lisää tilastotietoa yliopistokoulutuksesta löytyy täältä.

Takaisin edelliselle sivulle