Ladataan…

Uusi tilasto toiselta asteelta valmistuneiden työllistymisestä

Pohjois-Savossa suoritettiin vuosina 2018–2021 noin 8 600 ammatillista perustutkintoa. Näistä tutkinnon suorittaneista oli työllisiä vuoden 2021 lopussa 62,9 %. Koko maassa työllisten osuus oli aavistuksen matalampi, 60,6 %. Työttömien osuus tutkinnon suorittaneista oli Pohjois-Savossa 12,7 % ja koko maassa 13,7 %. Edelliseen seurantajaksoon (2017–2020) verrattuna työllisten osuus kasvoi Pohjois-Savossa 5,0 prosenttiyksikköä ja koko maassa 3,7 prosenttiyksikköä. Työttömien osuus puolestaan väheni Pohjois-Savossa 5,1 ja koko maassa 4,5 prosenttiyksikköä.

Vastavalmistuneiden työllisyystilanne Pohjois-Savossa koko maata parempi

Koko maassa vuonna 2018 tutkinnon suorittaneista oli vuoden 2021 lopussa työllisiä 61,7 % ja työttömiä 10,3 %. Vuonna 2019 tutkinnon suorittaneista oli työllisiä vuoden 2021 lopussa 61,4 % ja työttömiä 11,4 %. Vuonna 2020 tutkinnon suorittaneista työllisiä oli vuoden 2021 lopussa 59,9 % ja työttömiä 14,6 %. Sen sijaan 1.1.2021–31.7.2021 välisenä aikana tutkinnon suorittaneista oli vuoden 2021 lopussa työllisiä 59,1 % ja työttömiä 19,6 %.

Vastaavasti Pohjois-Savossa työllisiä vuonna 2018 tutkinnon suorittaneista oli vuoden 2021 lopussa 62,5 % ja työttömiä 9,8 %. Vuonna 2019 valmistuneista vuoden 2021 lopussa työllisiä oli 61,2 % ja työttömiä 12,5 %. Vuonna 2020 valmistuneista oli vuoden 2021 lopussa työllisiä 65,4 % ja työttömiä 11,7 %. Tutkinnon 1.1.2021–31.7.2021 välisenä aikana suorittaneista työllisiä vuoden 2021 lopussa oli 62,5 % ja työttömiä 17,9 %.

Työllisyyskehitys Pohjois-Savossa oppilaitoksittain

Työllisten osuus tutkinnon suorittaneista kasvoi kaikissa muissa Pohjois-Savon oppilaitoksissa paitsi Kuopion konservatoriossa ja Pohjois-Savon opistossa. Konservatoriossa laskua oli alle prosenttiyksikön verran, mutta Pohjois-Savon opistossa työllisten osuus laski 9,0 prosenttiyksikköä. Suoritettujen tutkintojen määrä laski lukuun ottamatta konservatoriota, jossa valmistuneita oli kaksi enemmän kuin edellisellä tarkastelujaksolla.

Savon ammattiopistossa ammatillisen tutkinnon seurantavuosina 2018–2021 suorittaneista oli työllisiä vuoden 2021 lopussa 63,6 %. Ylä-Savon ammattiopistossa vastaava osuus oli 59,3 %. Pohjois-Savon oppilaitoksista paras työllisten osuus oli Pelastusopistosta valmistuneilla, 85,2 %. Portaanpään kristillisestä opistosta valmistuneista työllisiä oli 71,9 %, Pohjois-Savon opistosta 63,4 %, Palvelualan opistosta 54,5 %, Ingmanedusta 39,7 % ja Kuopion konservatoriosta 23,2 %. Konservatorion kohdalla on syytä muistaa, että tutkinnon suorittaneista iso osa siirtyy opiskelemaan korkeammalle asteelle.

Työllisyyskehitys Pohjois-Savossa koulutusaloittain

Koulutus- ja opintoaloittain korkeimmat työllisten osuudet olivat Pohjois-Savossa seurantakaudella 2018–2021 terveys- ja hyvinvointialoilta ja turvallisuuspalveluiden aloilta valmistuneilla. Edellä mainituilla aloilla työllisten osuus oli yli 70 %. Alhaisimmat osuudet olivat taidealalta ja ICT-aloilta valmistuneilla, joilla työllisten osuus jäi alle 40 prosenttiin. Koulutusalakohtaisessa tarkastelussa on syytä muistaa, että monilla aloilla siirrytään perustutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelemaan korkeammalle asteelle.

Työllisten osuus kasvoi Pohjois-Savossa verrattuna edellisen kolmen vuoden seurantajaksoon (2017–2020) suurimmalla osalla aloista. Eniten työllisten osuus kasvoi Tekniikan aloilla (11,7 prosenttiyksikköä). Kasvua edelliseen seurantajaksoon verrattuna oli myös ICT-aloilla (5,7 prosenttiyksikköä) ja palvelualoilla (4,2 prosenttiyksikköä). Humanistisilla ja taidealoilla, kaupan ja hallinnon aloilla, maa- ja metsätalousaloilla sekä terveysaloilla työllisten osuus pysyi kutakuinkin ennallaan.

Työttömien osuus kasvoi Pohjois-Savossa edelliseen seurantakauteen verrattuna vain luonnontieteiden aloilla (2,2 prosenttiyksikköä). Muilla aloilla työttömien osuus valmistuneista väheni. Työttömien osuus laski eniten tekniikan aloilla (11,7 prosenttiyksikköä) ja kaupan ja hallinnon aloilla (5,8 prosenttiyksikköä). Humanistisilla ja taidealoilla, luonnontieteissä, maa- ja metsätalousaloilla, terveysaloilla ja palvelualoilla työttömien osuus laski muutamalla prosenttiyksiköllä.

Tarkempia tietoja (mm. tutkintotasoinen tarkastelu) toisen asteen tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä löytyy tästä.
Lisää tilastotietoa toisen asteen koulutuksesta löytyy täältä.

Takaisin edelliselle sivulle