Ladataan…

Taloudellinen huoltosuhde heikkeni vuonna 2020

Työvoimaa, väestön pääasiallista toimintaa ja taloudellista huoltosuhdetta kuvaavia tilastoja on päivitetty.

Taloudellinen huoltosuhde heikkeni vuonna 2020 – työllisten määrä väheni ja työttömien määrä kasvoi

Pohjois-Savon taloudellinen huoltosuhde oli 156 vuonna 2020. Vuonna 2019 taloudellinen huoltosuhde oli 149. Taloudellinen huoltosuhde kuvaa, kuinka monta työtöntä ja työvoiman ulkopuolella olevaa henkilöä on 100 työllistä kohden. Taloudellista huoltosuhdetta heikensi Pohjois-Savossa työllisten määrän lasku ja työttömyyden kasvu.

Koko maan taloudellinen huoltosuhde oli 142 vuonna 2020. Huoltosuhde kasvoi kaikissa maakunnissa vuodesta 2019. Maakunnista heikoin taloudellinen huoltosuhde oli Pohjois-Karjalassa (175) ja Etelä-Savossa (173) ja paras Ahvenanmaalla (120) ja Uudellamaalla (122). Pohjois-Savo sijoittuu maakuntien välisessä vertailussa keskimmäiseksi. Pohjois-Savon kunnista korkein taloudellinen huoltosuhde oli Rautavaaralla (240) ja Tuusniemellä (223) ja matalin Siilinjärvellä (136) ja Kuopiossa (140).

Vaikka taloudellinen huoltosuhde kasvoi koko Pohjois-Savon tasolla, kuntatasolla huoltosuhteen kehityksessä oli vaihtelua, sillä viidessä pohjoissavolaisessa kunnassa taloudellinen huoltosuhde parani vuoteen 2019 verrattuna. Taloudellinen huoltosuhde parani etenkin kunnissa, jotka ovat väestörakenteeltaan maakunnan ikääntyneimpien joukossa. Taloudellista huoltosuhdetta paransi työllisyyden kehityksen sijaan eläkeläisten sekä lasten ja opiskelijoiden määrän vähentyminen.

Työllisten määrä väheni kaikissa Pohjois-Savon kunnissa

Pohjois-Savossa oli 96 967 työlliseen työvoimaan kuuluvaa henkilöä. Työllisten määrä laski reilulla 3 200 hengellä vuoteen 2019 verrattuna (-3,2 %). Koko maassa työllisten määrä laski noin 89 000 hengellä (-3,7 %).

Pohjois-Savon työllisyysaste oli Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan 67,9 % vuonna 2020. Työllisyysaste on laskettu 18–64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena saman ikäisestä väestöstä. Työllisyysaste heikkeni 1,6 prosenttiyksikköä vuodesta 2019. Koko maassa työllisyysaste oli 69,5 %, ja laskua vuoteen 2019 verrattuna oli 2,6 prosenttiyksikköä.

Kunnittain tarkasteltuna työllisyysaste heikkeni vuonna 2020 Pohjois-Savossa 12 kunnassa, mutta seitsemässä kunnassa työllisyysaste kasvoi vuoteen 2019 verrattuna. Näissä seitsemässä kunnassa työllisyysasteen kasvu perustui kuitenkin ainoastaan työikäisen väestön supistumiseen, sillä 18–64-vuotiaiden työllisten määrä tippui kaikissa Pohjois-Savon kunnissa vuonna 2020. Seitsemässä kunnassa 18–64-vuotiaan väestön kokonaismäärä laski suhteessa enemmän kuin työllisten määrä, mikä kasvatti kuntien työllisyysastetta, vaikka työllisten määrä itsessään laskikin. Maakunnan korkein työllisyysaste oli Siilinjärvellä (75,2 %) ja Joroisissa (71,4 %) ja matalin Rautavaaralla (58,7 %) ja Tuusniemellä (59,3 %).

Työllisyysaste heikkeni vuonna 2020 kaikissa maakunnissa yhtä lukuun ottamatta. Maakunnista korkein työllisyysaste oli Ahvenanmaalla (76,5 %) sekä Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla (73,2 %). Matalin työllisyysaste oli Pohjois-Karjalassa (63,6 %) ja Etelä-Karjalassa (65,6 %). Pohjois-Savo sijoittui maakuntien välisessä vertailussa hieman keskijoukon alapuolelle.

Taloudellista huoltosuhdetta kuvaava tilasto löytyy täältä.
Työvoimaa ja väestön pääasiallista toimintaa koskevat tilastot löytyvät täältä.

Takaisin edelliselle sivulle