Ladataan…

Syksyn 2023 alueelliset kehitysnäkymät on julkaistu

Alueelliset kehitysnäkymät 2/2023 on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys alueiden nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Katsauksen arviot on tuotettu kuluvan vuoden lokakuussa.

Alueiden talouden ja työllisyyden tilanne on heikentynyt ja useilla alueilla ovat odotukset lähitulevaisuudesta apeat. Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset heikentävät tilannetta monilla toimialoilla, korkea korkotaso ja hintojen nousu näkyvät kulutuksen hiipumisena, ja varsinkin rakentamisen toimialan vaikeudet heijastelevat sekä aluetalouteen että työllisyyteen. Myös metsäteollisuuden sopeutustoimilla on suuria alueellisia vaikutuksia. Talouskehityksen alakulosta odotetaan kuitenkin lyhytaikaista ja ensi vuoden syksyn osalta näkymät ovat jo kirkastuneet.

Elinkeinoelämän tilanne on heikentynyt valtaosassa alueita ja keväällä tehtyihin arviointeihin nähden myös lähikuukausien näkymät ovat aiempaa synkemmät. Arvioitaessa tilanteen kehittymistä vuoden aikajänteellä ovat näkymät selvästi positiivisemmat kuin puolen vuoden sisään ulottuvat näkymät.

Taloustilanteen heikkenemisen myötä työvoiman kysyntä on hiipunut, minkä myötä avointen työpaikkojen määrä on selvästi alemmalla tasolla kuin vuosi sitten. Työttömien työnhakijoiden määrä on lähtenyt maltilliseen kasvuun ja erityisesti lomautettujen määrä on noussut. Suhdannetilanteen heikkenemisestä huolimatta työmarkkinoiden suurimmat haasteet liittyvät edelleen osaavan työvoiman saatavuuteen.

Alueelliset kehitysnäkymät syksy 2023

Takaisin edelliselle sivulle