Ladataan…

Pohjois-Savon väkiluku oli 248 363 vuonna 2021

Tilastokeskus on julkistanut lopulliset tiedot vuoden 2021 väestörakenteesta.

Väkiluku

Pohjois-Savossa oli vuoden 2021 lopussa 248 363 asukasta. Maakunnan väkiluvun jyrkkä lasku alkoi taittua koronapandemian puhjettua vuonna 2020, ja vuonna 2021 Pohjois-Savon väkiluku kasvoi 98 asukkaalla.

Pohjois-Savon kunnista väkiluku kasvoi ainoastaan Kuopiossa 1 333 asukkaalla (+1,1 %) ja Siilinjärvellä 42 asukkaalla (+0,2 %). Kuopion väkiluvun lukumääräinen kasvu oli Suomen kunnista kuudenneksi suurin. Kuopiossa oli vuoden 2021 lopussa 121 543 asukasta ja Siilinjärvellä 21 293 asukasta. Iisalmen väkiluku laski 166 asukkaalla (-0,8 %) ja väkiluku oli vuoden lopussa 20 958. Varkaudessa väkiluku laski 305 asukkaalla (-1,5 %), ja asukkaita oli vuoden lopussa 19 973.

Koko maan väkiluku kasvoi 14 448 hengellä, ja virallinen väkiluku vuoden 2021 lopussa oli 5 548 241. Maakunnista väkiluku kasvoi Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Ahvenanmaalla, Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa. Eniten väestöään kasvatti lukumääräisesti Uusimaa (12 063 asukasta, +0,7 %). Suhteellisesti eniten väestö kasvoi Pirkanmaalla (4 626 asukasta, +0,9 %). Väestöään menetti lukumääräisesti ja suhteellisesti eniten Kymenlaakso (1 421 asukasta, -0,9 %). Pohjois-Savon väkiluvun muutos oli sekä lukumääräisesti että suhteellisesti maakunnista seitsemänneksi suurin. Asukasluvultaan Pohjois-Savo oli Suomen kuudenneksi suurin maakunta.

Väestön ikärakenne

Pohjois-Savon väestön keski-ikä oli 45,5 vuotta vuonna 2021. Kunnista keski-iältään nuorin väestö oli Siilinjärvellä, jossa väestön keski-ikä oli 42,6 vuotta. Maakunnan reuna-alueilla väestö on ikääntyneempää. Korkein keski-ikä kunnista oli Vesannolla, 55,5 vuotta.

Koko maassa väestön keski-ikä oli 43,6 vuotta. Maakunnista keski-iältään nuorin väestö asui Pohjois-Pohjanmaalla (41,0 vuotta) ja vanhin Etelä-Savossa (49,3 vuotta). Pohjois-Savo sijoittuu väestön ikävertailussa keskimmäiseksi: yhdeksässä maakunnassa väestö oli keski-iältään nuorempi ja vastaavasti yhdeksässä maakunnassa vanhempi.

Pohjois-Savon väestöstä 0–14-vuotiaita oli 14,2 %, 15–64-vuotiaita 59,4 % ja yli 65-vuotiaita 26,4 %. Koko maassa 0–14-vuotiaita oli 15,4 %, 15–64-vuotiaita 61,6 % ja yli 65-vuotiaita 23,1 %.

Pohjois-Savon väestöllinen huoltosuhde oli 68,3 vuonna 2021. Väestöllinen huoltosuhde kuvaa alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrää 100 työikäistä (15–64-vuotiasta) kohden. Pohjois-Savon kunnista väestöllinen huoltosuhde oli matalin Kuopiossa (57,1) ja korkein Vesannolla (106,3). Maakunnista matalin väestöllinen huoltosuhde oli Uudellamaalla (52,1) ja korkein Etelä-Savossa (80,4). Koko maan väestöllinen huoltosuhde oli 62,4. Väestöllinen huoltosuhde on kohonnut Pohjois-Savossa nopeammin kuin koko maassa keskimäärin.

Väestö kielen mukaan

Pohjois-Savossa asui vuoden 2021 lopussa 239 832 henkilöä, jotka puhuivat äidinkielenään suomea, ruotsia tai saamea. Kotimaisia kieliä puhuvien henkilöiden määrä väheni 441 henkilöllä vuonna 2021. Äidinkielenään muita kuin kotimaisia kieliä puhuvia henkilöitä asui Pohjois-Savossa 8 531. Vieraskielisten määrä kasvoi vuonna 2021 Pohjois-Savossa 539 henkilöllä. Vieraskielisten osuus väestöstä oli Pohjois-Savossa 3,4 %, kun koko maassa vieraskielisten väestöosuus oli 8,3 %. Pohjois-Savon kunnista vieraskielisiä asui suhteellisesti eniten Kuopiossa, jossa vieraskielisten väestöosuus oli 4,6 %. Pienin vieraskielisten osuus väestöstä oli Sonkajärvellä, 0,9 %.

Tilastot väkiluvusta, väestön ikä- ja sukupuolijakaumasta sekä kielirakenteesta löytyvät täältä.
Tilasto väestöllisestä huoltosuhteesta löytyy täältä.

Takaisin edelliselle sivulle