Ladataan…

Pohjois-Savon väestönmuutosten ennakkotiedot tammi-lokakuu 2020

Pohjois-Savon väestönkehitys jatkuu viime vuotta parempana

Pohjois-Savon väkiluku laski 530 henkeä tammi-lokakuussa 2020, kun vuosi sitten väkiluku supistui 1 034 hengellä. Väkiluku on laskenut edellisvuotta vähemmän, koska maan sisäinen muuttotappio on pienentynyt ja siirtolaisissa saatu voitto on kasvanut.

Pohjois-Savo jäi tammi-lokakuussa tappiolle maan sisäisessä muuttoliikkeessä 61 henkeä, kun vuosi sitten tappio oli 425. Siirtolaisissa Pohjois-Savo sai voittoa 427 henkeä, kun vuotta aiemmin voitto oli 259 henkeä. Maakunnan kokonaisnettomuutto jäi 366 henkeä voitolliseksi (vuosi sitten tappio 166 henkeä). Muuttovoitosta huolimatta maakunnan väkilukua laskee kuolleiden enemmyys syntyneisiin verrattuna. Kuolleiden määrä ylitti syntyneiden määrän tammi-lokakuussa 869 hengellä. Syntyneitä oli maakunnassa 19 henkeä ja kuolleita 20 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kuopion seutukunnan väkiluku kasvoi 723 hengellä (vuosi sitten 483). Kuopion kaupungin väkiluku kasvoi 866 hengellä (vuosi sitten 696). Kuopio jäi kuntien välisissä muutoissa 660 henkeä voitolle (vuosi sitten 617), ja siirtolaisissa saatu voitto kasvatti väkilukua 222 hengellä. Luonnollinen väestönlisäys oli Kuopiossa tasapainossa, kun vuosi sitten kuolleiden määrä ylitti syntyneet 104 hengellä. Siilinjärvellä väkiluku supistui 143 hengellä (vuosi sitten 213). Siilinjärvi jäi kuntien välisissä muutoissa tappiolle 198 henkeä, mutta tappio pieneni viime vuodesta (268). Kuolleiden määrä ylitti syntyneet 3 hengellä, kun vuotta aiemmin syntyneitä oli vielä 12 henkeä kuolleita enemmän.

Ylä-Savon seutukunnan väkiluku laski 625 hengellä (vuosi sitten 639). Tappio maan sisäisessä muuttoliikkeessä on pienentynyt hieman (308 henkeä, vuosi sitten 347). Sen sijaan kuolleiden määrä on kasvanut edellisvuodesta, ja kuolleita oli tammi-lokakuussa 701 henkeä (vuosi sitten 604).  Kuolleiden määrä ylitti syntyneet 391 hengellä (vuosi sitten 317). Siirtolaisissa Ylä-Savo jäi 78 henkeä voitolle (vuosi sitten 25). Iisalmen väkiluku laski 157 hengellä (vuosi sitten 91). Erityisesti kuolleiden määrä, 266 henkeä, kasvoi edellisvuodesta (188), mikä laskee kaupungin väkilukua. Iisalmen tappio maan sisäisessä muuttoliikkeessä pysyi edellisvuoden tasolla, mutta siirtolaisissa saatu voitto kasvoi 38 henkeen (vuosi sitten 25).

Sisä-Savossa väestönkehitys oli edellisvuoden tasolla, ja väkiluku laski 221 henkeä (vuosi sitten 223). Tappio maan sisäisessä muuttoliikkeessä laski 75 henkeen (vuosi sitten 111), mutta syntyneiden ja kuolleiden välinen erotus heikentyi edellisvuodesta. Kuolleita oli Sisä-Savossa 156 henkeä enemmän kuin syntyneitä (vuosi sitten 131). Sisä-Savon kunnista Vesanto jäi kuntien välisessä muuttoliikkeessä 3 henkeä voitolle. Suonenjoella väkiluku laski 115 henkeä (vuosi sitten 89). Väkilukua laski edellisvuoteen verrattuna hienoisesti sekä syntyneiden että kuolleiden välisen erotuksen heikkeneminen, kuntien välisen muuttotappion kasvu että siirtolaisissa saadun voiton pieneneminen.

Koillis-Savossa väkiluku laski 157 henkeä (vuosi sitten 188). Väkiluku laski edellisvuotta vähemmän, koska tappio kuntien välisissä muutoissa pieneni 58 henkeen, kun tappio vuosi sitten oli vielä 92 henkeä. Koillis-Savon kunnista Rautavaara jäi kuntien välisessä muuttoliikkeessä 7 henkeä voitolle. Syntyneiden ja kuolleiden välinen erotus heikkeni Koillis-Savossa hieman vuoden takaisesta, ja kuolleita oli 102 henkeä syntyneitä enemmän (vuosi sitten 95).

Varkauden seudun väkiluku laski 250 henkeä (vuosi sitten 467). Väkiluvun lasku oli edellisvuotta pienempi, koska kuntien välinen muuttotappio pieneni 224 hengestä 82 henkeen. Myös nettomaahanmuutto koheni, ja seutu jäi 54 henkeä voitolle (vuosi sitten tappiota 10 henkeä). Kuolleiden määrä ylitti syntyneet 217 hengellä (vuosi sitten 233). Varkauden kaupungin väkiluku laski 196 hengellä (vuosi sitten 289). Tappio kuntien välisissä muutoissa pieneni hieman (tappiota 83 henkeä, vuosi sitten 90), ja nettomaahanmuutto oli 48 henkeä voitollinen (vuosi sitten 39 henkeä tappiollinen). Leppävirralla kuntien välinen muuttoliike oli tammi-lokakuussa yhden hengen voitollinen, kun vuotta aiemmin muuttoliike oli vielä 134 henkeä tappiollinen.

Maakuntien väestönkehitys edellisvuotta parempi Uuttamaata, Pohjois-Karjalaa ja Etelä-Pohjanmaata lukuun ottamatta

Koko maan väkiluku kasvoi tammi-lokakuussa 9 286 hengellä (vuosi sitten 6 845). Väkiluku kasvoi 6 maakunnassa: Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla. Väkiluku laski lukumääräisesti eniten Kymenlaaksossa (1 451 henkeä) ja Etelä-Savossa (1 405 henkeä).

Edellisvuoteen verrattuna väestönkehitys koheni kaikissa muissa maakunnissa kuin Uudellamaalla, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Pohjanmaalla. Uudellamaalla väestönkasvu oli tammi-lokakuussa pienempi kuin vuotta aiemmin ja Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Pohjanmaalla väestötappiot kasvoivat hieman vuoden takaisesta. Muissa maakunnissa väestötappiot pienenivät tai maakunnan väkiluku kasvoi viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.

Tutustu kunta- ja maakuntakohtaisiin väestönmuutostilastoihin täällä.

Huom! Tilastossa kokonaismuutos koostuu luonnollisesta väestönlisäyksestä, kokonaisnettomuutosta ja mahdollisesta korjaustermistä. Korjaukset ovat enimmäkseen muuttoilmoitusten käsittelyssä tapahtuneiden virheiden jälkikäteen tehtyjä oikaisuja.

Tarvittaessa lisätietoja antaa tietopalveluasiantuntija Maarit Intke, maarit.intke (at) pohjois-savo.fi, puh. +358 44 714 2617.

Takaisin edelliselle sivulle