Ladataan…

Pohjois-Savon kuntatyöntekijöiden arvioitu eläköityminen v. 2020–2039

KEVA:n julkistaman kunta-alan eläköitymisennusteen mukaan Pohjois-Savon kunta-alan työntekijöistä 17,2 % eläköityy vuosina 2020–2024. Vuoteen 2039 mennessä eläköityneiden määrän ennakoidaan olevan 60,6 % henkilöistä, jotka ovat olleet vakuutettuina 31.12.2018.

Koko maan tasolla kunta-alan työntekijöistä arvioidaan eläköityvän 16,2 % vuoteen 2024 mennessä ja 58,6 % vuoteen 2039 mennessä. Maakunnittain tarkasteltuna eläköityneitä on vuoteen 2039 mennessä vähiten Ahvenanmaalla (49,9 % vakuutetuista) ja Uudellamaalla (55,2 %). Eniten eläköityneitä on Kymenlaaksossa (63,3 %) ja Satakunnassa (62,7 %). KEVA:n analyysin mukaan kuntakoko vaikuttaa eläköitymiseen. Mitä pienempi kunta on kyseessä, sitä suurempi osuus vakuutetuista on ennusteen mukaan jäämässä tulevina vuosina vanhuuseläkkeelle.

Suurimmat kuntasektorin ammattiryhmät Pohjois-Savossa vuonna 2018 olivat lähihoitajat (3 308 henkilöä), sairaanhoitajat (2 849 henkilöä) ja peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat (2 038 henkilöä). Määrällisesti eniten eläköityneitä on näiden ammattiryhmien edustajissa. Vuoteen 2039 mennessä lähihoitajista ennakoidaan eläköityvän 1 967 henkilöä (59,5 % vakuutetuista), sairaanhoitajista 1 471 henkilöä (51,6 %) ja peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajista 1 153 henkilöä (56,6 %). Kun tarkastellaan yli 100 vakuutetun henkilön ammattiryhmiä Pohjois-Savossa, ennusteen mukaan suhteessa eniten vuoteen 2039 mennessä eläköityy kotipalvelutyöntekijöitä (90,7 % vakuutetuista) ja opetusalan johtajia (86,3 %). Vähiten eläköityy yleislääkäreitä (34,7 %) ja erikoislääkäreitä (35,0 %). Kun verrataan kunta-alan työntekijöiden eläköitymistä Pohjois-Savossa kunnittain, vuoteen 2039 mennessä työntekijöitä eläköityy suhteessa eniten Vesannolla (69,8 %) ja Kiuruvedellä (69,0 %) ja vähiten Vieremällä (56,5 %) ja Kuopiossa (58,7 %).

Kevan eläköitymisennuste on laskennallinen arvio siitä, paljonko 31.12.2018 työeläkevakuutettuina olleista kunta-alan työntekijöistä siirtyy vanhuus-, osatyökyvyttömyys- ja työkyvyttömyyseläkkeelle tulevina vuosina. Pohjois-Savoa koskevia tietoja pääset tarkastelemaan täällä.

 

Takaisin edelliselle sivulle