Ladataan…

Kärkialojen ennakoinnin kehittäminen

Pohjois-Savon kannalta elintärkeitä älykkään erikoistumisen painopistealojen näkymiä kehitetään jatkuvasti. Tällä hetkellä näkymiä on koostettu matkailun, metsäteollisuuden sekä kone- ja energiateknologian osalta. Pääset lukemaan lisää aloista alla olevien linkkien kautta:

Kuvakaappaus Matkailu Pohjois-Savossa (foresavo.fi) -sivustolta.

Mistä elementeistä näkymät koostuvat?

Toimialojen näkymiä pyritään enenevissä määrin sekä integroimaan kansallisten tiedon tuottajien toimintaan että hyödyntämään jo olemassa olevia prosesseja. Perinteisesti pitkän aikavälin näkymiä on pyritty tarkastelemaan trendien ja keskeisimpien osaamistarpeiden valossa. Näkymien tarkastelussa on myös käytetty työvoiman ennakoitua kysyntää ja tarjontaa.

Viime syksyllä toteutettavien haastattelujen perusteella on lisäksi kirkastunut, että tiedon tuottamiselta toivottaisiin enemmän yhdessä tekemistä, jatkuvuutta ja vaikuttavuutta. Näiden kolmen tematiikan ohjaamana painopisteiden näkymiä pyritään jatkossa kehittämään.

Toimialan ja alan työmarkkinoiden näkymät

Pohjois-Savon ELY-keskus tuottaa valtioneuvostolle alueelliset kehitysnäkymät puolivuosittain, jonka kirjoittamisessa Pohjois-Savon liitto auttaa pyydettäessä. Jatkossa pyritään hyödyntämään myös entistä enemmän tätä työtä painopistealojen pitkän aikavälin näkymissä. Vaikka selvitykset keskittyvät usein vain tämän ja seuraavan vuoden tietoihin, esimerkiksi investointeja koskevalla tiedolla on monesti kuitenkin keskipitkälle aikavälille ulottuva häntä. Selvitykset myös edustavat yhdessä tehtävää, jatkuvasti päivittyvää sekä kansalliseen toimintaan integroitua toimintatapaa.

Työmarkkinanäkymien osalta pyritään hyödyntämään Työvoimabarometrien lyhyen aikavälin näkymiä. Valitettavasti kaikilta painopistealoilta tätä ei kuitenkaan ole saatavilla. Niinpä pyrimme yhteistyössä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa tuottamaan alojen osalta vähintäänkin vastaavan kaltaisia lyhyitä katsauksia alan työmarkkinanäkymistä. Tarkoitus on integroida alueellista ennakointia työvoimabarometrityöskentelyyn ja mahdollisesti päivittää näitä tietoja Työvoimabarometrin ohessa aina vuosittain.

Työvoiman ennakoitu tarjonta ja kysyntä (tulossa)

Tämä osio edustaa määrällistä ennakointitietoa painopistealojen osalta. MDI Public Oy tuottaa kattavan ennusteen tänä keväänä alueen työvoiman kehityksestä aloittain. Työ toimii myös oman kehitystyön suunnannäyttäjänä. Myös tätä työtä tehdään yhdessä Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimijoiden kanssa. Tarkoitus on saada kevään 2024 aikana ensimmäisiä ennusteita painopistealojen työvoiman kysynnästä ja tarjonnasta.

Toivon mukaan tulevaisuudessa myös osaamistarpeet ja trendit pystytään tuottamaan yhdessä sekä tavalla, joka itsessään jo tukee alueella ja asian parissa toimivia organisaatioita.

Tarvittaessa lisätietoja antaa projektipäällikkö Timo Malkoc, timo.malkoc (at) pohjois-savo.fi, puh +358 44 714 2608.

Takaisin edelliselle sivulle