Ladataan…

Komissio julkaissut alueellisen kilpailukykyindeksin

Komissio on julkaissut uusien koheesio-ohjelmien valmistelun avuksi alueellisen kilpailukykyindeksin (RCI) sekä aluepolitiikan Eurobarometri-tutkimuksen. Dokumenteilla pyritään auttamaan jäsenvaltioiden viranomaisia, jotka vastaavat koheesiopolitiikkaohjelmien suunnittelusta EU:n talousarviokaudelle 2021-2027. Selvitysten toivotaan rakentavan parempaa ymmärrystä yleisestä mielipiteestä koskien koheesiopolitiikkaa, yksilöivän alueellisia voimavaroja tehokkaammin sekä auttavan kohdentamaan investointeja paremmin.

Kolmen vuoden välein päivitettävän alueellisen kilpailukykyindeksin avulla alueet voivat seurata ja arvioida omaa kehitystään ja verrata sitä muihin alueisiin. Näin ollen indeksi auttaa alueita tunnistamaan omat vahvuutensa ja heikkoutensa, joka on koheesio-ohjelmien valmistelussa hyödyllistä.

Lue lisää komission sivuilta…

Takaisin edelliselle sivulle