Ladataan…

Investoinnit vähenevät ja sote-menot kasvavat Pohjois-Savon kunnissa

Veronkorotukset leimaavat Pohjois-Savon kuntien ensi vuoden talousarvioita. Viisi kuntaa nostaa tuloveroprosenttia, (Kiuruvesi 1 %-yksikkö, Siilinjärvi, Sonkajärvi ja Tervo 0,75 %-yksikköä ja Kuopio 0,25 %-yksikköä) 4 kuntaa nostaa yleistä kiinteistöveroprosenttia, 3 kuntaa nostaa vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ja 5 kuntaa nostaa muun kuin vakinaisen asuinrakennuksen veroprosenttia. (V. 2019 Kaavi korotti tuloveroprosenttiaan ja Vesanto vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosenttiaan)

Verotulojen kasvu vähäistä ja ennustettavuus heikko
Huolimatta kuntien veroprosenttien korotuksista verotulojen arvioidaan kasvavan vain 1,6 % (kunnallisvero kasvaa 2,2 %, kiinteistövero kasvaa 2,9 % ja yhteisövero laskee 4,0 %. (TA 2019 verotulojen kasvuksi arvioitiin 4,3 %) Verotulojen kasvun heikkeneminen johtuu osittain väestön vähenemisestä ja osittain verotuksen muutoksista, minkä seurauksena myös verotuksen ennustettavuus on heikentynyt. Tilanteen arvioidaan korjaantuvan muutamassa vuodessa, kun muutoksen vaikutukset ovat tasaantuneet.

Toimintakate heikkenee
Kuntien toimintatulot supistuvat. Tulojen vähenemisen pääasiallinen syy on väestön vähenemisestä johtuva palvelujen kysynnän ja vastaavien maksutuottojen väheneminen, sekä yhtiöittämiset. Merkittävimmät maksutuotot ovat mm. vanhuspalvelujen maksutuotot, päivähoitomaksut ja vesimaksut. Vastaavasti toimintamenot supistuvat, mutta eivät samassa suhteessa. Toimintakatteen arvioidaan alenevan 4,4, %. (Vuonna 2019 toimintakatteen arvioitiin heikkenevät 3,5%).

Vuosikate heikkenee
Vuosikatteen määräksi arvioidaan 61 miljoonaa euroa, mikä on 6,6 % pienempi kuin vuonna 2019. (TA:ssa 2019 vähennykseksi arvioitiin 16,5 %). Suunnitelmavuosina 2021–2022 vuosikatteen arvioidaan kasvavan jopa 101 miljoonaan euroon.

Käyttötulot alenevat, valtionosuudet kasvavat
Käyttötulojen (toimintatulot + verotulot + valtionosuudet) arvioidaan pienenevän 4,1 % edellisvuodesta. (TA:ssa vuodelle 2019 kasvua arvioitiin 2,1 %). Valtionosuuden kasvuksi arvioidaan 7,8 %, mikä on linjassa Kuntaliiton ennusteen 7,3 %:n kanssa. (Vuodelle 2019 arvioitiin valtionosuuksien vähennystä 0,9 %).

Investoinnit vähenevät
Investointien määräksi (netto) arvioidaan 130 M€, missä on laskua kuluvaan vuoteen 18,3 %. Edellisen neljän vuoden aikana investoinnit kasvoivat. Korkeimmat investoinnit ovat Kuopiolla 70 M€, Iisalmella 16 M€ ja Varkaudella 12 M€.

Pitkäaikaisten lainojen määrän arvioidaan kasvavan 6,6 % 901 miljoonaan euroon.

Henkilöstömenojen kasvu maltillista
Henkilöstömenojen kasvuksi arvioidaan vain 0,1 %. Maltillinen kasvu johtuu kuntien käymistä YT-neuvotteluista henkilöstömenojen säästämiseksi, kuntien toimintojen yhtiöittämisestä, ja palkankorotuksiin ei ole kaikissa kunnissa varauduttu. Henkilöstömenojen laskua arvioivat, Kaavi, Keitele, Kuopio, Sonkajärvi, Tervo, Vesanto ja Vieremä.

Sote-menot kasvavat
Sote-menojen kasvuksi v. 2020–2022 arvioidaan lähes 26 miljoonaa euroa (2,5%). Kunnittain vaihteluväli on Leppävirran -3,9 %:sta Vieremän +6,4 %:iin.

Talousarviokoonnin kuntakohtaiset liitetaulukot löytyvät täältä.

Lisätietoja antavat:
Pohjois-Savon liiton kuntataloustyöryhmän puheenjohtaja Juha Piiroinen, puh. 044 7581403

Maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen, puh. 044 7142630

Takaisin edelliselle sivulle