Ladataan…

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2019

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2019 on ELY-keskusten yhdessä keskeisten aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys seutukuntien ja maakuntien nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Tämän katsauksen arviot on tuotettu maaliskuun 2019 aikana.

Alueiden odotukset talouden ja työllisyyden näkymistä ovat edelleen varsin positiiviset, vaikka talouden kasvuvauhti hiipuukin. Työttömyyden ennakoidaan alenevan, vaikkakin aikaisempaa hitaammin. Osaavan työvoiman saatavuus pysyy merkittävänä haasteena ympäri maata. Metsätaloudessa positiivinen vire jatkuu, mikä osaltaan vaikuttaa useiden alueiden positiivisiin odotuksiin. Muita alueellisesti tärkeitä kasvualoja lähiaikoina ovat meriteollisuus, ICT-ala, kaivosteollisuus sekä matkailu. Myös rakentaminen, hiipumisesta huolimatta, säilyy varsinkin kasvukeskuksissa tärkeänä toimialana

Työvoiman saatavuusongelmia pyritään ratkaisemaan mm. kehittämällä koulutusta, yritysten tarpeisiin räätälöidyillä rekrytointikoulutuksilla, markkinointikampanjoilla sekä edistämällä rekrytointeja ulkomailta. Siltasopimusmallin laajentaminen uusille alueille osaltaan tukee positiivisiin rakennemuutoksiin vastaamisessa.

Lue lisää…

Takaisin edelliselle sivulle