Ladataan…

Uusi tilasto AMK-tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä

Savonia-ammattikorkeakoulussa suoritettiin vuosina 2018–2022 yhteensä 5 745 ammattikorkeakoulututkintoa. Tutkinnon suorittaneista oli työllisiä vuoden 2022 lopussa 73,2 %. Koko maassa työllisten osuus valmistuneista jäi matalammaksi 70,0 %:iin. Edelliseen seurantajaksoon (2017–2021) verrattuna työllisten osuus oli laskenut Savoniassa 5,6 ja koko maassa 5,9 prosenttiyksikköä. Työttömien osuus Savoniassa tutkinnon suorittaneista oli kuluvalla seurantakaudella 4,2 % ja koko maassa 4,6 %. Työttömien osuus pysyi sekä Savoniasta valmistuneilla että koko maassa ennallaan.

Oppilaitoksittain tarkasteltuna korkeimmat työllisten osuudet olivat Poliisiammattikorkeakoululla (84,5 %) ja Diakonia-ammattikorkeakoululla (73,4 %). Kolmannella sijalla oli Karelia-ammattikorkeakoulu (73,3 %). Savonia-ammattikorkeakoulu oli neljäntenä (73,2 %). Matalimmat työllisten osuudet olivat Yrkeshögskolan Arcadassa ja Yrkehögskolan Noviassa molemmissa 63,7 % sekä Humanistisessa ammattikorkeakoulussa (65,2 %).

Työllisyyskehitys koulutusaloittain työllisyys heikentynyt kaikilla koulutusaloilla

Korkein työllisten osuus oli Savoniassa terveys- ja hyvinvointialoilta valmistuneilla, joista 79,0 % oli työllisiä. Vastaavasti työttömien osuus oli Savonian pienin, 2,0 %. Koko maan tasolla terveys- ja hyvinvointialoilta valmistuneiden työllisten osuus jäi matalammaksi (74,3 %). Työttömien osuus oli lähes samalla tasolla kuin Savoniasta valmistuneilla (2,4 %). Työllisyys laski Savoniasta valmistuneilla 4,4 prosenttiyksikköä, kun koko maassa laskua oli 7,6 prosenttiyksikköä. Työttömien osuus pysyi sekä Savoniassa että koko maassa valmistuneitten osalta suunnilleen samana.

Matalin työllisten osuus oli Savoniassa kasvatusaloilta valmistuneilla, 60,0 %. Laskua edelliseen tarkastelujaksoon verrattuna on tullut 7,3 prosenttiyksikköä. Työttömien osuus pienentyi 3,7 prosenttiyksikköä ollen 8,3 %. Koko maassa kasvatusaloilta valmistuneiden työllisyys oli 52,1 % ja työttömyys 9,0 %. Koko maassa työllisyys laski 5,5 ja työttömyys 0,5 prosenttiyksikköä.

Humanistisilta ja taidealoilta valmistuneista työllisiä oli Savoniassa 66,4 % ja koko maassa 58,9 %. Työttömien osuus valmistuneista oli koulutusalojen korkein Savoniassa (13,1 %) ja myös koko maassa (15,5 %). Savoniasta valmistuneiden työllisyys laski edelliseen seurantakauteen verrattuna 7,6 prosenttiyksikköä ja työttömien osuus kasvoi 2,8 prosenttiyksikköä. Koko maassa valmistuneiden työllisyys laski 4,3 ja työttömyys 1,1 prosenttiyksikköä.

Savoniasta kaupan ja hallinnon alalta valmistuneiden työllistymisaste (64,4 %) oli yhden prosenttiyksikön matalampi kuin koko maassa. Savoniasta valmistuneista työttömiä oli 4,2 % ja koko maassa 4,4 %. Savoniasta valmistuneiden työllisyysaste laski edelliseen seurantakauteen verrattuna 9,1 prosenttiyksikköä, mutta työttömien osuus pysyi lähestulkoon ennallaan. Koko maassa kaupan ja hallinnon alalta valmistuneiden työllisyys laski 6,0 ja työttömyys 0,4 prosenttiyksikköä.

ICT-alalta valmistuneista työllisiä oli Savoniassa 71,4 % ja koko maassa 69,2 %. Savoniasta valmistuneiden työllisyys laski edelliseen seurantakauteen verrattuna noin kahdeksalla prosenttiyksiköllä. Koko maan tasolla ICT-alalta valmistuneiden työllisyys laski 3,4 prosenttiyksikön verran. Työttömiä oli Savoniasta valmistuneista 8,6 % ja koko maassa 6,9 %. Työttömiä oli Savoniasta valmistuneista edelliseen seurantakauteen verrattuna 3,7 prosenttiyksikköä enemmän. Koko maassa ICT-alalta valmistuneiden työttömyys väheni puoli prosenttiyksikköä.

Tekniikan alalta Savoniasta valmistuneista työllisiä oli 74,9 %. Luku on Savoniassa koulutusaloista toiseksi korkein. Koko maassa työllisiä oli noin kaksi prosenttiyksikköä vähemmän. Työttömiä Savoniasta valmistuneista oli 4,5 % ja koko maassa 4,4 %. Savoniassa ja koko maassa alan tutkinnon suorittaneiden työllisyys laski noin neljä prosenttiyksikköä ja työttömyys pysyi samana edelliseen seurantajaksoon verrattuna.

Maa- ja metsätalousaloilla työllisyys oli Savoniasta valmistuneilla samalla tasolla kuin koko maassa. Savoniasta valmistuneista työllisiä oli 66,1 %, kun koko maassa osuus oli 66,0 %. Edelliseen seurantajaksoon verrattuna työllisten määrä Savoniasta valmistuneista väheni 5,4 prosenttiyksikköä, kun koko maassa laskua oli 5,1 prosenttiyksikköä. Työttömiä oli Savoniasta valmistuneista 5,1 % ja koko maassa 7,1 %. Edelliseen seurantajaksoon verrattuna työttömien määrä kasvoi Savoniassa puoli ja koko maassa yhden prosenttiyksikön.

Palvelualoilta valmistuneista työllisiä oli Savoniassa 67,5 % ja työttömiä 4,8 %. Edelliseen seurantakauteen verrattuna Savoniasta valmistuneiden työllisyys laski noin kahdeksalla prosenttiyksiköllä työttömyyden pysyessä ennallaan. Koko maassa työllisiä oli valmistuneista 67,1 % ja työttömiä 4,8 %. Koko maan tasolla palvelualoilta valmistuneiden työllisyys laski 4,7 prosenttiyksikköä ja työttömyys noin yhden prosenttiyksikön.

Tarkempia tietoja (mm. tutkintotasoinen tarkastelu) AMK-tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä löytyy tästä.
Lisää tilastotietoa AMK-koulutuksesta löytyy täältä.

Takaisin edelliselle sivulle