Ladataan…

Uusi tilasto yliopistotutkinnon 2018–2022 suorittaneiden työllistymisestä

Itä-Suomen yliopistossa suoritettiin vuosina 2018–2022 lähes 8 200 ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkinnon suorittaneista oli työllisiä 70,3 % vuoden 2022 lopussa. Koko maassa työllisten osuus valmistuneista oli täsmälleen sama kuin Itä-Suomessa. Edelliseen seurantajaksoon (2017–2021) verrattuna työllisten osuus oli Itä-Suomen yliopistossa 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi, mutta koko maassa työllisten osuus laski 1,5 prosenttiyksiköllä. Työttömiä tutkinnon suorittaneista oli Itä-Suomen yliopistossa 4,4 % ja koko maassa 4,1 %. Työttömien osuus nousi Itä-Suomen yliopistosta valmistuneilla 0,4 ja laski koko maassa 0,1 prosenttiyksikköä.

Yliopistoittain tarkasteltuna parhaat työllistymisasteet olivat Vaasan yliopistolla (76,4 %), Lapin yliopistolla (75,2 %) ja Tampereen yliopistolla (74,5 %). Matalin työllisten osuus oli Taideyliopistolla (56,8 %), Aalto-yliopistolla (63,8 %) ja Åbo Academilla (67,2 %).

Työllisyyskehitys koulutusaloittain Itä-Suomen yliopistossa

Korkein työllisten osuus Itä-Suomen yliopistossa oli kasvatusaloilta valmistuneilla, joista 77,6 % oli työllisiä. Työttömiä kasvatusaloilta valmistuneista oli 5,0 %.

Matalin työllisten osuus, 48,0 %, oli maa- ja metsätalousaloilta valmistuneilla. Alalta valmistuneista 26,2 % oli maasta muuttaneita. Työttömiä alalta valmistuneista oli 2,7 %. Edelliseen seurantaan verrattuna työllisten osuus laski 4,5 prosenttiyksikköä. Työttömien osuus laski edelliseen seurantajaksoon verrattuna 2,8 prosenttiyksikköä.

Humanistisilta ja taidealoilta valmistuneista työllisiä oli 61,3 %, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisellä seurantakaudella. Työttömien osuus oli koulutusalojen korkein, 9,6 %. Työttömiä oli noin prosenttiyksikön verran vähemmän kuin edellisessä seurannassa.

Yhteiskunnallisilta aloilta valmistuneista työllisiä oli 74,1 %. Työttömiä valmistuneista oli 4,0 %. Edelliseen seurantaan verrattuna työllisten osuus laski 5,8 prosenttiyksikköä ja työttömien osuus nousi yhden prosenttiyksikön.

Kauppa-, hallinto- ja oikeustieteistä valmistuneista työllisiä oli 76,8 % ja työttömiä 3,9 %. Edelliseen seurantakauteen verrattuna työllisten osuus laski 2,6 prosenttiyksikköä ja työttömien osuus nousi 0,8 prosenttiyksikköä.

Luonnontieteistä valmistuneista työllisiä oli 51,9 % ja työttömiä 5,9 %. Edelliseen seurantajaksoon verrattuna työllisten määrä kasvoi 1,9 prosenttiyksikköä, mutta myös työttömien määrä kasvoi 0,7 prosenttiyksikköä.

Tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen aloilta valmistuneista työllisiä oli 54,8 % ja työttömiä 5,7 %. Työllisten osuus laski 13,4 prosenttiyksikköä edellisen seurantakauden lukemista ja työttömien osuus nousi 1,6 prosenttiyksikköä. Työllisten osuuden laskua selittää opiskelijoiden osuuden kasvu valmistuneista.

Terveys- ja hyvinvointialoilta valmistuneista työllisiä oli 76,5 % ja työttömiä koulutusaloista vähiten, 1,4 %. Työllisten osuus kasvoi lähes 12 prosenttiyksikköä edellisen seurantakauden tasosta. Tähän on syynä se, että edellisellä seurantakaudella valmistuneista opiskelijoita oli 30,2 %, kun nyt opiskelijoiden osuus valmistuneista oli 18,9 %. Työttömien osuus on pysynyt ennallaan.

Tarkempia tietoja (mm. tutkintotasoinen tarkastelu) yliopistotutkinnon suorittaneiden työllistymisestä löytyy tästä.
Lisää tilastotietoa yliopistokoulutuksesta löytyy täältä.

Takaisin edelliselle sivulle