Ladataan…

Tuore tilasto ammatillisen tutkinnon 2015-2018 suorittaneiden työllistymisestä

Pohjois-Savossa suoritettiin vuosina 2015-2018 noin 10 000 ammatillista tutkintoa (pl. ammatti- ja erikoisammattitutkinto). Näistä tutkinnon suorittaneesta oli työllisiä vuoden 2018 lopussa 58,8 %. Koko maassa työllisten osuus aavistuksen korkeampi, 61,2 %. Työttömien osuus tutkinnon suorittaneista on Pohjois-Savossa 14,3 % ja koko maassa noin 12,8 %.

Verrattuna edelliseen kolmen vuoden seurantajaksoon, on työllisten osuus Pohjois-Savossa tutkinnon suorittaneista kasvanut 6,4 %. Kaikkien ammatillista koulutusta järjestävien kohdalla työllisten osuus on kasvanut.

Savon ammattiopistossa seurantavuosina ammatillisen tutkinnon suorittaneesta oli työllisiä 60,2 % vuoden 2018 lopussa. Ylä-Savon ammattiopistossa vastaava osuus oli 51,3 %. Pohjois-Savon oppilaitoksista paras työllisten osuus oli Pelastusopistosta valmistuneilla 79,6 %. Palvelualan opistosta (ent. talouskoulu) valmistuneiden työllisyysaste oli 57,0 %, Pohjois-Savon opistosta 57,3 %, Portaanpään kristillisestä opistosta 68,1 %, Ingmannin käsi- ja taideteollisesta oppilaitoksesta 30,5 % ja Kuopion konservatoriosta 24,2%. Konservatorion kohdalla on syytä muistaa, että tutkinnon suorittaneista suuri osa siirtyy opiskelemaan korkeammalle asteelle.

Koulutusaloittain korkeimmat työllisyysasteet olivat turvallisuusaloilta, kuljetusaloilta ja terveys- ja hyvinvointialoilta valmistuneiden kohdalla. Kaikilla em. aloilla työllisten osuus yli 70 %. Alhaisimmat osuudet olivat puolestaan humanistisilta ja taidealoilta (34,5 %) sekä ict-aloilta (32,7  %) valmistuneiden kohdalla. Koulutusalakohtaisessa tarkastelussa on syytä muistaa, että monilla aloilla siirrytään perustutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelemaan korkeammalle asteelle (ks. kuviot alla).

Tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat tiedot (mm. tutkintotaso) löydät tästä…

Takaisin edelliselle sivulle