Ladataan…

Syksyn 2020 aluetalouskatsaus on julkaistu

Korona iskee talouteen mutta Pohjois-Savo sinnittelee

Kansainvälisen talouden heikentyminen ja epävarmuus näkyivät Suomessa jo ennen koronaa, ja Suomen talouskasvu alkoi hidastua vuonna 2019.  Koronaepidemian puhjettua viruksen leviämisen ehkäisyyn tähtäävät sulkutoimenpiteet rajoittivat liikkumista sekä liiketoimintaa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja iskivät lujaa talouteen. Myös Pohjois-Savossa talouden kasvu taittui koronaepidemiaan, ja liikevaihto, vienti ja palkkasumma kääntyivät laskuun useamman vuoden hyvän kasvun jälkeen. Koko maassa tilanne on samansuuntainen, joskin vielä hieman Pohjois-Savoa heikompi.

Yritysten liikevaihto supistui

Pohjois-Savossa liikevaihto laski 0,7 % tammi-kesäkuussa 2020. Koko maassa liikevaihto supistui 4,7 %. Teollisuuden liikevaihto kasvoi alkuvuonna Pohjois-Savossa vielä 0,5 %, mutta koko maassa liikevaihto laski 6,9 %. Metalliteollisuuden liikevaihto pysyi kasvussa ensimmäisellä vuosipuoliskolla sekä Pohjois-Savossa että koko maassa. Pohjois-Savossa kasvua oli 3,0 % ja koko maassa 1,6 %. Metsä- ja puutuoteteollisuuden liikevaihto supistui Pohjois-Savossa alkuvuonna 3,0 %. Koko maassa pudotusta oli jopa 16,9 %. Metsä- ja puutuoteteollisuuteen vaikutti koronan ohella merkittävästi alkuvuoden lakot ja työsulku. Kaupan alan ja majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto supistui Pohjois-Savossa 2,8 % ja koko maassa 3,9 %. Yrityspalveluiden liikevaihto laski Pohjois-Savossa 2,2 % ja koko maassa 0,3 %. Päätoimialoista ainoastaan yrityspalveluiden liikevaihto laski Pohjois-Savossa koko maan keskiarvoa enemmän.

Liikevaihto laski tammi-kesäkuussa Kuopion seudulla 1,4 % ja Ylä-Savossa 1,5 %. Varkauden seudulla liikevaihto pysyi alkuvuonna edellisvuoden tasolla. Sisä-Savossa liikevaihto kasvoi alkuvuonna 2,2 % ja Koillis-Savossa 9,3 %.

Maailmankaupan vaimeneminen heikensi vientiä

Alkuvuonna Pohjois-Savon vienti laski 4,6 %, kun vielä vuonna 2019 vienti oli hyvässä 8,2 %:n kasvussa. Koko maassa vienti laski 8,6 %. Vienti jatkoi kasvua tammi-kesäkuussa ainoastaan Pohjois-Savon suurimmalla vientialalla eli metalliteollisuudessa. Kasvua oli Pohjois-Savossa 1,0 % ja koko maassa 2,6 %. Puutuoteteollisuuden vienti laski alkuvuonna 4,7 % ja koko maassa jopa 20,1 %.  Vientiä laskee osaltaan metsäteollisuuden lakot ja työsulku.

Koronan vaikutukset ovat vaihdelleet maakunnan eri seuduilla. Voimakkainta koronan vaikutus on Pohjois-Savossa ollut vientivetoiseen Ylä-Savoon. Kuopion seudulla vienti heikkeni alkuvuonna 9,2 %. Teollisuusvetoisista seuduista Ylä-Savon vienti laski alkuvuonna 12,0 %, mutta Varkauden seudun vienti jatkoi alkuvuonna 3,7 %:n kasvussa. Kummankin seudun vienti kasvoi edellisenä vuonna vielä 10–11 %. Myös Sisä-Savossa vienti pysyi alkuvuonna 3,2 %:n kasvussa.

Korona käänsi palkkasumman laskuun

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu palkkasumma laski tammi-kesäkuussa Pohjois-Savossa hieman koko maata enemmän. Palkkasumma laski Pohjois-Savossa 1,6 % ja koko maassa 1,3 %. Eniten palkkasumma heikkeni Pohjois-Savossa kaupan alalla ja majoitus- ja ravitsemisalalla, jossa laskua oli 5,3 %. Koko maassa laskua oli 4,9 %. Koko maan tasolla palkkasumma laski alkuvuonna eniten puu- ja metsätuoteteollisuudessa, 7,2 %. Pohjois-Savossa laskua oli 4,5 %. Teollisuuden palkkasumma laski alkuvuonna Pohjois-Savossa 3,5 % ja koko maassa 3,2 %. Metalliteollisuuden palkkasumman lasku Pohjois-Savossa oli 3,6 % ja koko maassa 3,1 %. Ainoa päätoimiala, jolla palkkasumma kasvoi alkuvuonna, oli yrityspalvelut. Pohjois-Savossa kasvua oli 3,4 % ja koko maassa 2,1 %.

Palkkasumma laski alkuvuonna kaikilla Pohjois-Savon seuduilla. Suurin lasku oli Varkauden seudulla, 3,1 %. Palkkasumma laski koko maan keskiarvoa vähemmän ainoastaan Kuopion seudulla, jossa laskua oli 1,1 %. Ylä-Savossa palkkasumma laski 2,1 %, Sisä-Savossa 1,7 % ja Koillis-Savossa 1,6 %.

Työttömien määrä kasvoi voimakkaasti keväällä

Pohjois-Savossa oli syyskuun lopussa työttömänä 12 500 henkilöä, joista lomautettujen osuus oli noin 2 000. Työttömien määrä laski Pohjois-Savossa viimeiset neljä vuotta peräkkäin, mutta määrä kääntyi loivaan nousuun kuluvan vuoden helmikuussa jo ennen koronavirusepidemiaa. Koronakriisin puhjettua maaliskuussa työttömien määrä lisääntyi jo vuoden 2017 tasolle ja nousi huippuunsa huhtikuussa, jolloin työttömiä oli 18 400. Lukema on 2000 luvun korkein. Työttömien määrän nousu johtui pitkälti lomautettujen määrän voimakkaasta kasvusta.

Työttömien osuus työvoimasta oli Pohjois-Savossa syyskuun lopussa 11,3 %, mikä on 2,3 %-yksikköä korkeampi kuin vuosi sitten, mutta kuitenkin koko maan keskiarvon alapuolella. Seuduittain tarkasteltuna korkein työttömien osuus työvoimasta on Varkauden seudulla (12,9 %), mutta lähes yhtä korkealla työttömien osuus työvoimasta on myös Ylä-Savossa (12,7 %) ja Koillis-Savossa (12,6 %).

Tutustu syksyn aluetalouskatsaukseen tästä.

 

Tarvittaessa lisätietoja antavat:

Aluetalouden osalta

Pohjois-Savon liitto

e-mail: maarit.intke(at)pohjois-savo.fi

puh. +358 44 714 2617

Työllisyysasioiden osalta

Pohjois-Savon ELY-keskus

e-mail jan.blomberg(at)ely-keskus.fi

puh. 0295 026 552

Takaisin edelliselle sivulle