Ladataan…

Väkiluvun lasku jatkuu Pohjois-Savossa viime vuotta hitaampana

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Pohjois-Savon väkiluku laski -292 hengellä tammi-maaliskuussa 2020. Vuosi sitten samana ajankohtana väkiluku laski -445 henkeä. Väkiluvun laskua hidastaa hienoinen nousu Pohjois-Savoon muuttaneiden määrässä sekä syntyneiden määrän pieni nousu ja kuolleiden määrän pieni lasku.

Pohjois-Savosta muutti muihin maakuntiin 126 henkeä enemmän kuin muista maakunnista muutti Pohjois-Savoon (vuosi sitten 194). Muuttotappiota pienentää lisääntynyt tulomuutto Pohjois-Savoon. Pohjois-Savoon muutti muista maakunnista 2 220 henkeä, kun vuosi sitten muuttaneita oli 2 161. Lähtömuutto Pohjois-Savosta oli lähes edellisvuoden tasolla. Myös maahanmuutto Pohjois-Savoon lisääntyi hieman, ja maahanmuuttoja oli 163 (vuosi sitten 138).

Väestötappiota pienentää myös hienoinen lasku kuolleiden määrässä ja nousu syntyneiden määrässä. Kuolleita oli Pohjois-Savossa 709 (vuosi sitten 733) ja syntyneitä 436 henkeä (vuosi sitten 425). Syntyneiden ja kuolleiden välinen erotus supistui hieman ja oli -273 (vuosi sitten -308).

Koko maassa väkiluku kasvoi tammi-maaliskuussa 3 098 hengellä (vuosi sitten 107). Koko maan tasolla väkiluvun nousua selittää maahanmuuton lisääntyminen ja maastamuuton väheneminen sekä syntyneiden määrän kasvu ja kuolleiden määrän lasku.

Alkuvuoden väestönmuutosten pohjalta ei voi vielä tehdä päätelmiä kuluvan vuoden tulevasta väestönkehityksestä.

Tarvittaessa lisätietoja antaa tietopalveluasiantuntija Maarit Intke, maarit.intke@pohjois-savo.fi, puh. +358 44 714 2617.

Kunta- ja maakuntakohtaiset tarkemmat tilastot väestönmuutoksista löytyvät täältä.

Huom! Tilastossa kokonaismuutos koostuu luonnollisesta väestönlisäyksestä, kokonaisnettomuutosta ja mahdollisesta korjaustermistä. Korjaukset ovat enimmäkseen muuttoilmoitusten käsittelyssä tapahtuneiden virheiden jälkikäteen tehtyjä oikaisuja.

Takaisin edelliselle sivulle